30 sierpnia br. w Działdowie nastąpiło oficjalne oddanie w trwały zarząd działki pod budowę nowego zakładu karnego.

29 sierpnia br. w świetlicy OISW w Olsztynie, z inicjatywy Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie ppłk Elżbiety Jankowskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami spółki Poczta Polska S.A.

25 sierpnia br, już po raz siódmy, na zaproszenie Krajowego Duszpasterza Kierowców ks. Mariana Midury, służby mundurowe Warmii, Mazur i Powiśla przybyły do Waplewa, gdzie odbyło się spotkanie integracyjne tego środowiska służbowego.

28 lipca br. w Biskupcu odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji, w których Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach.

1 sierpnia 2017 r. również w Olsztynie obchodzono 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, upamiętniającą niezwykle heroiczną walkę o wolność naszej Ojczyzny.

3 sierpnia br. w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie odbyła się bardzo miła okoliczność.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej