Koledzy zmarłego niedawno funkcjonariusza Zakładu Karnego w Iławie spontanicznie i całkowicie dobrowolnie pospieszyli z pomocą jego rodzinie.

24 lutego br., w ramach kampanii "Więzienny przykład" odbyły się kolejne pokazy filmów o tematyce penitencjarnej dla społeczności akademickiej, tym razem w EUH-E w Elblągu.

21 lutego br. w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie, w ramach kampanii społecznej "Bezpieczni w Służbie i w pracy", przeprowadzono szkolenie dla pracowników socjalnych.

15 lutego br. pokaz filmowy "Prison Movie" zagościł w Domu Pomocy i Domu Opieki Społecznej "Laurentius" w Olsztynie.

13 lutego br. w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach odbyło się uroczyste nadanie stopni i odznaczeń funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym okręgu olsztyńskiego oraz wyróżnionym spoza Służby.

17 stycznia br. w Zakładzie Poprawczym w Barczewie odbył się kolejny pokaz filmowy w ramach kampanii społecznej "Więzienny przykład..."

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej