Naradzie, która odbyła się w dniach 12-14 października 2016 r. przewodniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki, Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Mirosław Przybylski, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński. W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący wydziałów i sekcji penitencjarnych sądów okręgowych oraz funkcjonariusze Służby Więziennej.

Aktualna sytuacja więziennictwa, modernizacja, ocena stanu bezpieczeństwa, oddziaływania resocjalizacyjne, w tym realizacja programu pracy więźniów oraz plan szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej to główne tematy poruszone podczas odprawy kierownictwa Służby Więziennej, która odbyła się w dniach 11 – 12 października 2016 roku.

Funkcjonariusze śląskiej Służby Więziennej wzięli udział w Targach Biznes Expo, organizowanych w ramach VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Tam zachęcali przedsiębiorców do współpracy w realizacji rządowego programu Praca więźniów.

Od kilku miesięcy obowiązuje Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej określające zasady prowadzenia i organizacji oddziaływań penitencjarnych. Znalazł się w nim zapis mówiący o tym, że priorytet powinny stanowić oddziaływania penitencjarne i terapeutyczne, których efektem jest redukcja deficytów stanowiących przyczynę popełnionych przestępstw.

Praca na granicy

11.10.2016

Służba Więzienna skieruje skazanych z czterech jednostek penitencjarnych do pracy przy oczyszczaniu i utrzymaniu w porządku pasa przy wschodnim odcinku granicy państwowej. Porozumienie w tej sprawie podpisał Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie i Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

8 października 2016 r. odbyła się 20. Ogólnopolska Pielgrzymka Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej. W pielgrzymce uczestniczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, dyrektorzy okręgowi, komendanci ośrodków szkolenia, dyrektorzy biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorzy jednostek, funkcjonariusze, pracownicy, emeryci i renciści, członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa...

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej