Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej, zorganizowało w dniach 7-9 marca 2017 roku w Warszawie międzynarodowe seminarium nt. opieki zdrowotnej, w tym leczenia substytucyjnego w zakładach penitencjarnych, w kontekście osób stosujących środki odurzające oraz osób zakażonych HIV i infekcjami powiązanymi.

6 marca br. nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. W uroczystości uczestniczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

W dniach 1-3 marca 2017 roku odbyła się roczna odprawa służbowa z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, jego zastępców, Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Mirosława Przybylskiego, kierownictwa Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorów okręgowych, komendantów ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr, naczelnych kapelanów więziennictwa, dyrektorów zakładów karnych...

W siedzibie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbyła się uroczysta prezentacja znaczka pocztowego „Ryngrafy Żołnierzy Wyklętych”. Uroczystość zorganizowana została przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Pocztę Polską oraz Centralną Bibliotekę Wojskową.

28 lutego br. odbyła się uroczystości inauguracji Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania jej sztandaru. Służbę Więzienną reprezentował Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Jerzy Kopeć oraz poczet sztandarowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

27 lutego br. nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. W uroczystości uczestniczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej