Stu pięćdziesięciu pięciu funkcjonariuszy Służby Więziennej różnych specjalizacji zdobyło kwalifikacje, niezbędne do pełnienia służby na zajmowanych stanowiskach. 20 października 2016 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyło się uroczyste wręczenie dekretów i świadectw ukończenia szkolenia zawodowego na pierwszy stopień chorążego Służby Więziennej.  

16-20 października 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyło się doroczne szkolenie kapelanów więziennych.

14 października 2016 r. odbyło się jubileuszowe X Seminarium Warszawskie „Pozytywne i negatywne obowiązki państwa wobec osób pozbawionych wolności – aktualne wyzwanie polskiego systemu penitencjarnego”, które wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych zorganizowała Służba Więzienna.

POWOŁANIE -16

16.10.2016

16 października 2016 r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu zakończyło się specjalistyczne ćwiczenie pod kryptonimem „POWOŁANIE–16”, dla największej ilości osób posiadających nadane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu przydziały organizacyjno-mobilizacyjne w Służbie Więziennej.

Dzień Edukacji Narodowej to okazja do złożenia życzeń nauczycielom i pracownikom oświaty oraz podziękowania im za dotychczasową pracę i zaangażowanie, z jakim realizują zadania edukacyjne na rzecz osób pozbawionych wolności.

11 października 2016 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym V kadencji (2016-2020). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki, Przewodniczący Rady Głównej, wręczył akty powołania do Rady dr hab. Sławomirowi Przybylińskiemu prof. UWM oraz Radosławowi Petermanowi Przedstawicielowi Ministra Obrony Narodowej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej