21 kwietnia br. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Prezes Zarządu PWPW S.A. Piotr Woyciechowski podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy. W spotkaniu towarzyszącym podpisaniu porozumienia uczestniczyli Z-ca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Jerzy Kopeć oraz oraz Członek Zarządu PWPW S.A. Robert Wardak.

Komunikat

21.04.2017

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, opublikowanego w dniu 6 kwietnia 2017 roku, wszczęto procedurę legislacyjną mającą na celu zmianę rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

- Oddanie honoru bestialsko zamordowanym 70. lat temu bohaterom walki o wolną ojczyznę jest dniem spełnienia obowiązku przez państwo polskie - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości ogłoszenia nazwisk 12 kolejnych zidentyfikowanych ofiar totalitaryzmów. W uroczystości uczestniczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Dyrektor Biura Edukacji Historycznej Jacek Pawłowicz.

Zakład Karny w Bydgoszczy – Fordonie upamiętnił byłego naczelnika fordońskiej jednostki, Nadkomisarza Straży Więziennej, Kapitana Wojska Polskiego – Stanisława Rymkiewicza, który zginął w Katyniu.

Teatr w Kaliszu

14.04.2017

Zajęcia artystyczne, w tym teatralne ze skazanymi, stanowią pewnego rodzaju arteterapię. Ideą takich zajęć jest kształtowanie u skazanych umiejętności, które mogą oni w pozytywny sposób wykorzystać po opuszczeniu zakładu karnego. Zajęcia bazują na dwóch równoważnych elementach: sztuce (twórczości) oraz terapii. Jak można wykorzystać teatr w resocjalizacji przekonali się wychowawcy będący słuchaczami Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Jerzy Kopeć, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Włodzimierz Paszkowski oraz poczet sztandarowy Służby Więziennej wzięli udział w uroczystościach poświęconych pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Uroczysta msza święta oraz otwarcie pamiątkowej wystawy miały miejsce 12 kwietnia br. w Muzeum Katyńskim w Warszawie.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej