W tym tygodniu funkcjonariusz Zakładu Karnego w Rzeszowie wraz z psem Nubira, przeszkolonym do wykrywania substancji psychoaktywnych, pomogli w likwidacji plantacji marihuany.

Konferencja EPTA

27.09.2017

W dniach 20-21 września 2017 r., w Muntelier-Lőwenberg w Szwajcarii, odbyła się międzynarodowa konferencja European Penitentiary Training Academies Network EPTA, (Stowarzyszenie Europejskich Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej), którą organizowała szwajcarska służba penitencjarna – tegoroczny prezydent EPTA.

Aktualna sytuacja więziennictwa. Realizacja zadań związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania, jak również realizacja programu „Praca dla więźniów”, to podstawowe tematy poruszane podczas odprawy kierownictwa Służby Więziennej.

26 września 2017 r. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL z okazji Dnia Pamięci Anny Walentynowicz odbyło się uroczyste przekazanie przez Janusza Walentynowicza pamiątek po swojej matce.

25 września br. Dyrektor Zakładu Karnego w  Tarnowie Mościcach podpisał porozumienie w sprawie organizacji Kampanii Społecznej na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Funkcjonariusz z Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach (ZK Wojkowice) udzielił pomocy poszkodowanej w wypadku drogowym.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej