Minister Sprawiedliwości z dniem 10 lutego br., na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie ppłk Elżbietę Jankowską.

W odpowiedzi na  publikację Małgorzaty Święchowicz pt.: „Huśtawka na spacerniaku”, zawartą w numerze 6/2017 Newsweeka należy wskazać, że przedstawione w nim informacje dotyczące działalności Domu Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu są nieobiektywne i nieprawdziwe.

Służba Więzienna podejmuje szereg działań mających na celu zachęcenie potencjalnych pracodawców do zatrudniania osadzonych.

Na zaproszenie prof. dr hab. Aleksandry Żukrowskiej Rektora SSW Collegium Balticum specjaliści Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie oraz funkcjonariusze zakładów karnych i aresztów śledczych okręgu szczecińskiego zostali członkami grupy eksperckiej międzynarodowego projektu INforEX.

31 stycznia br. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku.

31 stycznia br. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej