Wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych i ds. sportu z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych już po raz 4 zaangażowali się w akcję charytatywną „Świąteczna Paczka” dla potrzebujących dzieci z gminy Olszanica.

Dwustu czternastu słuchaczy złożyło egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym i tym samym podniosło swoje kwalifikacje zawodowe na zajmowanych stanowiskach służbowych. Na gwiazdkowe prezenty w postaci ukończenia szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej zasłużyli funkcjonariusze specjalizacji ochronnej, kwatermistrzowskiej, finansowej i służby zdrowia.

- Nowy 2017 rok będzie rokiem, w którym o ważnych zadaniach wykonywanych przez funkcjonariuszy i  pracowników Służby Więziennej dowie się polskie społeczeństwo – powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki podczas spotkania wigilijnego, które odbyło się w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

18 grudnia br. pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w Grodkowie odbyły się wojewódzkie obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Uroczystości zorganizowali: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, NSZZ Solidarność Region Śląsk Opolski, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu oraz Gmina Grodków.

15 grudnia br. miało miejsce otwarcie wystawy „Polskie więziennictwo 1919-1939” na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie.

15 grudnia 2016 roku w Zakładzie Karnym w Potulicach została otwarta nowa hala produkcyjna o powierzchni 2100 m kw., w której odbywać będzie się produkcja mebli tapicerowanych.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej