6 listopada br. w ramach Roku Miłosierdzia - Jubileusz Więźniów odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Duszpasterstwa Więziennego na Jasną Górę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki i Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński uczestniczyli w dwudniowej wizycie studyjnej mającej na celu zapoznanie się funkcjonowaniem węgierskiego wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności więziennictwa.

25 października w siedzibie Sztabu Generalnego WP odbył się uroczysty apel z okazji 98. rocznicy odrodzenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Pod patronatem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha 21 października br. na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się konferencja pt. „Udział społeczeństwa w readaptacji skazanych - rzeczywistość i oczekiwania”.

19 października 2016 r. w siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, miała miejsce konferencja naukowa połączona z prezentacją wyników raportów opracowanych w ramach projektu pt. „Programy korekcyjno-edukacyjne realizowane w środowisku otwartym i w zakładach karnych”. W konferencji ze strony Służby Więziennej uczestniczyli przedstawiciele Biura Penitencjarnego, oraz przedstawiciele trenerów realizujących program ART i DULUTH w jednostkach...

Funkcjonariusze Służby Więziennej 365 dni w roku przez 24 godziny na dobę pracują z najgroźniejszymi przestępcami w kraju. To służba wymagająca dużej odporności psychicznej, przede wszystkim z uwagi na wiele czynników negatywnych, na które narażeni są funkcjonariusze. Groźby, napaści czy też próby korumpowania to sytuacje trudne, z którymi na co dzień muszą radzić sobie funkcjonariusze.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej