Z K2 do aresztu

06.04.2018

Z osadzonymi w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wlkp. spotkał się Denis Urubko - słynny himalaista, uczestnik ostatniej zimowej wyprawy narodowej na K-2.

Bycie funkcjonariuszem Służby Więziennej zobowiązuje. Funkcjonariuszem się jest, a nie bywa. Taka dewiza towarzyszyła oddziałowemu Działu Ochrony chor. Łukaszowi Smalarzowi, który w czasie wolnym od służby dokonał spektakularnego zatrzymania agresywnego przestępcy.

Poznanie oraz zrozumienie mechanizmów rodzenia się nietolerancji, rasizmu i antysemityzmu - to jedno z przesłań ekspozycji prac artystycznych byłych więźniów Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, która trafiła do Zakładu Karnego w Siedlcach. Adresowana jest do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności.

W przededniu Wielkanocy przedstawiciele Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach oraz delegacja słuchaczy, odbywających w tym ośrodku szkolenie zawodowe na pierwszy stopień podoficerski SW, wręczyli podopiecznym Domu Dziecka w Kłobucku świąteczne upominki.

27 marca 2018 r. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w województwie pomorskim, nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W konferencji licznie uczestniczyła gdańska Służba Więzienna.

Dlaczego w więziennych kościołach zamiast ławek były jednoosobowe przegródki? Jak traktowano więźniarki antypaństwowe? Co łączy sługę ze strażnikiem? Tego wszystkiego i wielu innych ciekawych rzeczy dowiedzieli się uczestnicy warsztatów pt. „Więziennictwo polskie: 100 lat bez państwa, 100 lat dla państwa”, które zorganizował w Warszawie Niemiecki Instytut Historyczny we współpracy z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla i Instytutem Studiów Politycznych Polskiej...

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej