10 listopada br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystości uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki.

10 listopada br. Prezydent Andrzej Duda odsłonił na filarze Grobu Nieznanego Żołnierza tablicę poświęconą pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Konferencja naukowa

08.11.2016

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu, płk Tomasz Raczyk oraz Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Karol Kiczka zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji naukowej pn." Zatrudnienie skazanych. W poszukiwaniu nowego modelu funkcjonowania instytucji izolacyjnych", która odbędzie się 25 listopada br. w budynku D Uniwersytetu Wrocławskiego.

Władze Miasta Dębica podjęły decyzję o uhonorowaniu Zakładu Karnego w Dębicy odznaką „Zasłużony dla Miasta Dębica”. Uchwałę o nadaniu Zakładowi Karnemu w Dębicy odznaczenia podjęto jednomyślnie w dniu 4 października na XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy. Odznaczenie to jest przyznawane osobom oraz instytucjom, które w znaczący sposób wpłynęły na wszechstronny rozwój Miasta. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbędzie się 11...

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie wywalczył III miejsce na etapie krajowym w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk, organizowanym w ramach kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, za opracowanie programu promocji zdrowia „W służbie – w formie", realizowanego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Szczecinie.

„Żywię przekonanie, że to nowoczesne i funkcjonalne miejsce będzie gwarantowało bezpieczne warunki służby funkcjonariuszom, praworządne wykonanie kary pozbawienia wolności wobec skazanych, a jednocześnie pozwoli czuć się bezpiecznie mieszkańcom tego regionu” – powiedział Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej ppłk Andrzej Baliński podczas otwarcia Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Wojkowicach (OZ Ciągowice).

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej