Krajowe bariery formalno-prawne w pracy więźniów, zatrudnienie w świetle standardów międzynarodowych oraz ekonomiczne korzyści rządowego programu "Praca Więźniów" stanowiły główną tematykę konferencji naukowej, która odbyła się 25 listopada br. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Patronat honorowy nad konferencją objął Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

16-18 listopada br., w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej odbyło się szkolenie kadry zarządzającej wybranych jednostek penitencjarnych: dyrektorzy, kierownicy penitencjarni oraz specjaliści penitencjarni z poszczególnych OISW mające na celu zapoznanie uczestników z wdrażaniem nowego programu Motywator.

21 listopada br. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki odwiedził Zakład Karny we Włocławku. Sekretarzowi Stanu towarzyszyli poseł RP Joanna Borowiak oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy ppłk Jacek Gościak.

15 listopada 2016 roku odbyła się uroczysta ceremonia nadania, poświęcenia i przekazania sztandaru Zakładowi Karnemu w Inowrocławiu.

W dniach 8-10 listopada br. funkcjonariusze Służby Więziennej i Straży Granicznej brali udział w warsztatach poświęconych zagrożeniom mogącym wystąpić wśród osób umieszczanych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Kiedy na Łotwie powstawał nowoczesny pawilon o pojemności 200 miejsc, będący częścią Zakładu Karnego w Olaine, zaproszono funkcjonariuszy Służby Więziennej z Polski, żeby pomogli wprowadzić tam model terapii stosowany w naszych oddziałach terapii uzależnień.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej