„Rola ratownika oraz ratownika medycznego w służbach mundurowych w dobie współczesnych zagrożeń” - to tytuł konferencji w której wzięli udział policjanci, strażacy i więziennicy dzieląc się wymianą doświadczeń i wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego.

Dostarczenie wiedzy z zakresu potencjalnych zagrożeń takich jak: uzależnienia, agresja, zachowania przestępcze, zwiększenie świadomości prawnej młodych ludzi oraz uświadomienie sobie konsekwencji przed niewłaściwymi decyzjami i wyborami w przyszłości - to jedne z celów kolejnej edycji kampanii społecznej pn. „Ty decydujesz” realizowanej przez krakowską Służbę Więzienną oraz Straż Miejską Miasta Krakowa.

W Zakładzie Karnym w Rzeszowie został uruchomiony oddział dla kobiet odbywających karę pozbawienia wolności. Do czasu oddania do użytku nowej jednostki w Chmielowie, to jedyny oddział kobiecy na Podkarpaciu.

Zakłady Karne w: Płocku, Czerwonym Borze, Chełmie, Zamościu - to przykładowe więzienia, które w ostatnim czasie zostały doposażone w nowe jednostki broni i wyposażenie specjalne. Dostarczanie do jednostek penitencjarnych nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia to jeden z elementów kompleksowego „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dziesięciu seniorów z Zakładu Karnego w Zabrzu wzięło udział w I edycji programu pn. ,,Akademia Pełni Życia dla Seniorów. Jesień Życia – Wiosna Możliwości”. Jak ćwiczyć ciało i umysł, być sprawnym i  samodzielnym do późnej starości czy też obsługiwać komputer – to główne tematy spotkań. Zdobyta wiedza i umiejętności będą zapobiegały pogłębianiu się wykluczenia społecznego seniorów, które koreluje z przestępczością.

Integracja ze środowiskiem otwartym, prezentacja umiejętności osób pozbawionych wolności, ich potencjału, przełamywanie barier oraz ograniczeń - to tylko niektóre z celów Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej. Spektakle konkursowe piątej edycji tego jedynego w swoim rodzaju przeglądu, z udziałem skazanych w rolach głównych, niebawem będzie można obejrzeć na scenach poznańskich teatrów.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej