Walka z dopalaczami

09.12.2016

Jak skutecznie walczyć z dopalaczami? Jakie działania podejmować w tym zakresie? I jak służby państwowe powinny współdziałać ze sobą w zwalczaniu tego problemu? To tylko kilka z licznych pytań, na które musieli odpowiedzieć sobie uczestnicy konferencji eksperckiej pn. Poprawa skuteczności w zakresie ograniczenia podaży środków zastępczych, która odbyła się 6-7 grudnia br.

Szkolenie doskonalące dla obsługi izb zatrzymań przygotowane zostało we współpracy z Zarządem Prewencji, Oddziałem Profilaktyki, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. Zajęcia prowadzą funkcjonariusze Służby Więziennej z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz  Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu.

Ogłoszony przez Biuro Penitencjarne Centralnego Zarządu Służby Więziennej w dniu 28 kwietnia 2016 r. III Ogólnopolski Konkurs na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności pod patronatem Dyrektora Generalnego cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Do konkursu zgłoszono 140 programów readaptacji.

Z dniem 1 grudnia 2016 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Naczelnego Kapelana Więziennictwa. Księdza prałata dr. Pawła Wojtasa zastąpił ks. Adam Jabłoński.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dbałości o zdrowie oraz promowania zachowań prozdrowotnych płk prof. Leszek Markuszewski założył dwa lata temu Sekcję Promocji Zdrowia przy Polskim Towarzystwie Penitencjarnym. W związku z tym zorganizowano cykl kursów szkoleniowych dla „Terenowych Promotorów Zdrowia”. Na Przewodniczącego Zarządu Sekcji Promocji Zdrowia został wybrany płk prof. Leszek Markuszewski.

Wychowawca ds. sportu z Zakładu Karnego w Barczewie por. Tomasz Szewczak po raz kolejny w swojej karierze stanął na podium Mistrzostw Świata w Ju-Jitsu.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej