Kapituła Redakcji „Gazety Pomorskiej", doceniając niestandardową resocjalizację za pomocą arteterapii, nominowała funkcjonariusza Zakładu Karnego we Włocławku do tytułu: Osobowość Roku 2017 w kategorii „Kultura".

Funkcjonariusze działu penitencjarnego, psycholodzy i wychowawcy, swoją służbę odbywają w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. Kiedy w jednostce pojawia się nowy skazany, to właśnie oni w ciągu pierwszych kilku dni określają, jakie problemy dotyczą takiej osoby.

26 stycznia br. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbyła się premiera spektaklu poświęconego historii Policji pt. „Służba”, przygotowanego przez Amatorską Scenę Policyjną „Na Posterunku”. Na premierze byli obecni m. in. sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Służbę Więzienną reprezentował zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej mjr Marcin Strzelec.

Leszek Możdżer, światowej sławy pianista jazzowy, który w ubiegłym roku koncertował w pomorskich więzieniach uważa, że muzyka ma działanie terapeutyczne i daje wolność. Każdej jednostce penitencjarnej okręgu gdańskiego, gdzie koncertował podarował pianino.

23 stycznia 2018 r., do szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski dołączyła druga grupa funkcjonariuszy, licząca 121 osób.

10 skazanych kobiet z zakładu karnego w Krakowie Nowej Hucie wzięło udział w projekcie artystycznym realizowanym przez doktorantkę Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W piątek (19.01) odbył się uroczysty wernisaż, na którym zaprezentowano 100 szkicowników wykonanych w ramach projektu przez artystów, doktorantów, studentów oraz osadzone z krakowskiego więzienia.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej