25 lipca jest obchodzony Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Służba Więzienna wspólnie z partnerami zewnętrznymi realizuje szereg programów edukacyjnych i resocjalizacyjnych dla skazanych oraz projekty i  kampanie społeczne mające na celu przestrzeżenie społeczeństwa przed niebezpiecznym zachowaniem na drodze.

23 lipca w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyły się centralne obchody Święta Policji z udziałem najwyższych władz państwowych. Nominacje generalskie wręczył Prezydent RP Andrzej Duda, któremu towarzyszył Minister SWiA Mariusz Błaszczak. Służbę Więzienną repezentował gen. Paweł Nasiłowski.

21 lipca br. na konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim w Sanoku wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki poinformował o budowie nowoczesnego zakładu karnego w Sanoku.

Z dniem 21 lipca 2017 r. Minister Sprawiedliwości na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej powołał płk. Grzegorza Fedorowicza na stanowisko zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Są podejrzane o przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, rozboje, stręczycielstwo, oszustwa i kradzieże na dużą skalę. O ich kontaktach ze światem zewnętrznym decyduje organ dysponujący, czyli sąd lub prokurator. Trudno się im odnaleźć w nieznanych wcześniej warunkach izolacji penitencjarnej.

Kadra więzienna skierowała pierwszych skazanych do usuwania skutków nawałnicy, która nawiedziła teren powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej