W siedzibie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbyła się uroczysta prezentacja znaczka pocztowego „Ryngrafy Żołnierzy Wyklętych”. Uroczystość zorganizowana została przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Pocztę Polską oraz Centralną Bibliotekę Wojskową.

28 lutego br. odbyła się uroczystości inauguracji Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania jej sztandaru. Służbę Więzienną reprezentował Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Jerzy Kopeć oraz poczet sztandarowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

27 lutego br. nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. W uroczystości uczestniczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

23 lutego 2017 r. w siedzibie Aresztu Śledczego w Warszawie – Mokotowie, odbyła się konferencja prasowa z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego, Dyrektora Wojskowego Biura Historycznego dr hab. Sławomira Cenckiewicza oraz Dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacka Pawłowicza, dotycząca porozumienia pomiędzy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL a Wojskowym Biurem Historycznym im....

Sprostowanie nieprawdziwych informacji, które opublikowane zostały w gazecie Rzeczpospolita w artykule prasowym z dnia 23.02.2017 roku pt. "Jak skazany nabrał prezesa".

W wyniku przeprowadzonych spotkań strony służbowej z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, uzgodniono podział środków finansowych uzyskanych w bieżącym roku na realizację wzrostu uposażeń i wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w 2017 roku.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej