W obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczestniczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wraz z pocztem sztandarowym, który wystawił Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Jak co roku flagi państwowe zostaną wywieszone w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Aby barwom i symbolom narodowym oddać należyty szacunek należy znać podstawowe pojęcia i zasady.

Jak sięgać po fundusze europejskie? Między innymi na to pytanie odpowiadali i dzielili się swoim doświadczeniem w tym zakresie, uczestniczy konferencji pn. „Bliżej Funduszy Europejskich”, która miała miejsce w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Wśród uczestników - obok władz ministerialnych, wojewódzkich, organizacji pozarządowych, fundacji i ośrodków pomocy społecznej - byli reprezentanci Służby Więziennej, jako przykład beneficjenta...

Trzydziestometrowa oś strzelecka z pięcioma stanowiskami strzelniczymi, pomieszczenie sterowni, sala dydaktyczna, punkt medyczny, sala do czyszczenia i konserwacji uzbrojenia oraz podręczny magazyn uzbrojenia, a także pokój dla instruktorów strzelectwa - tak w skrócie można opisać nowo otwartą strzelnicę w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. To najnowocześniejszy obiekt tego typu w Służbie Więziennej.

Jednym z elementów kompleksowego „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” jest pojawienie się nowoczesnych rozwiązań technologicznych związanych m.in. z łącznością, systemami monitorującymi oraz obserwacyjnymi. Nowoczesne technologie i rozwiązania informatyczne stosowane w jednostkach penitencjarnych nie tylko pomagają funkcjonariuszom w codziennych obowiązkach ale przede wszystkim pozwalają zapewnić bezpieczeństwo i odpowiedni nadzór,...

19 i 20 kwietnia br. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem gen. Jacka Kitlińskiego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej