Służba Więzienna jako partner Discovery Channel przy produkcji hitu „ Przystanek Bieszczady”.

Omówienie zasad współpracy oraz najważniejszych zagadnień, przed którymi stoi więziennictwo w przededniu obchodów 100-lecia powstania formacji było głównym tematem spotkania prezydium PTP z zastępcą dyrektora generalnego Służby Więziennej płk. Grzegorzem Fedorowiczem.

Areszt Śledczy w Katowicach otrzymał do użytkowania nowoczesny wykrywacz materiałów wybuchowych i narkotyków. Sprzęt został zakupiony w ramach „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”.

6 lutego 2018 r. w Zakładzie Karnym w Koronowie otwarto nowy oddział terapeutyczny przeznaczony dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Jest to już 23 taki oddział w Polsce.

Kapituła Redakcji „Gazety Pomorskiej", doceniając niestandardową resocjalizację za pomocą arteterapii, nominowała funkcjonariusza Zakładu Karnego we Włocławku do tytułu: Osobowość Roku 2017 w kategorii „Kultura".

Funkcjonariusze działu penitencjarnego, psycholodzy i wychowawcy, swoją służbę odbywają w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. Kiedy w jednostce pojawia się nowy skazany, to właśnie oni w ciągu pierwszych kilku dni określają, jakie problemy dotyczą takiej osoby.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej