16 maja 2017 r. Beata Kempa Minister – członek Rady Ministrów i  jednocześnie Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odbyła wizytę studyjną w Centrali Monitorowania Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE)

13–14.05.2017 r. pod patronatem Naczelnego Kapelana Więziennictwa, ks. Adama Jabłońskiego, w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyło się spotkanie księży kapelanów i wolontariuszy posługujących w polskich jednostkach penitencjarnych.

Leczenie słowem

17.05.2017

Pracując nad sobą uczą się żyć na nowo. Chociaż podlegają więziennym rygorom, dostają specjalny bonus, szansę na lepszą przyszłość. Ich nauczycielami i przewodnikami na drodze do trzeźwości są psycholodzy, terapeuci i wychowawcy oddziału terapeutycznego dla uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Barczewie. W jednostce prowadzony jest nagrodzony i rekomendowany do stosowania za więziennymi murami program „Nowa szansa”. Jeden dzień barczewskiego...

Służba Więzienna skierowała do pracy przy budowie przedszkola w Rakowiskach sześciu skazanych z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. Zatrudnienie osadzonych to efekt Programu „Praca dla więźniów”.

W trakcie powrotu z zawodów pożarniczych funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce udzielili pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym.

Jednym z podstawowych zadań Służby Więziennej jest prowadzenie szeroko rozumianych oddziaływań resocjalizacyjnych. Codziennie funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej podejmują w stosunku do osadzonych szereg działań o charakterze wychowawczym i terapeutycznym, które mają na celu zmianę ich postaw.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej