W stargardzkim zakładzie karnym z sukcesem wdrażany jest program „Praca dla więźniów”.

Trwa kampania Służby Więziennej „Bezpieczni w służbie i w pracy” czyli jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów.

Zwiększenie środków przekazywanych z pensji skazanych na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Ponad 2,5 mln zł oszczędności dla samorządów. 1,2 mln zł uzyskanych potrąceń alimentacyjnych. To pozytywne efekty funkcjonowania programu „Praca dla więźniów” w Polsce na przykładzie okręgu opolskiego.

Policjanci CBŚP wspólnie z Biurem Spraw Wewnętrznych Centralnego Zarządu Służby Więziennej, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której terenem działania był Zakład Karny. Członkowie tej grupy podejrzani są o wprowadzanie do obrotu narkotyków na terenie zakładu. W sprawie występuje 17 podejrzanych, w tym 2 funkcjonariuszy i 14 osadzonych.

9 stycznia br. Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku było miejscem pokazu filmowego "Prison Movie" w ramach kampanii społecznej "Więzienny przykład..."

3 stycznia 2018 roku w powstającym Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbyły się uroczystości upamiętniające 65. rocznicę stracenia w mokotowskim więzieniu Bolesława Kontryma, ps. Żmudzin, majora Wojska Polskiego i komisarza przedwojennej Policji.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej