– Minister Sprawiedliwości powierzył mi dwa zadania: resocjalizację osób pozbawionych wolności przez zapewnienie im zatrudnienia oraz wynik ekonomiczny – mówi Marek Romaszkiewicz, dyrektor Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Piast” w najnowszym wydaniu „Forum Penitencjarnego” w rozmowie z Anetą Łupińską „Liczy się biznes i miejsca pracy”. A także o nowoczesnym zarządzaniu kantynami, różnorodności form prowadzonych działalności i planach biznesowych.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej i Wydział Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie rozpoczynają współpracę w zakresie wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa. Dokumenty regulujące zasady współpracy podpisali w dniu dzisiejszym dowódcy obu formacji.

11 października br. po raz czwarty odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Audiowizualnej „Za więzienną kurtyną”, organizowanego przez Zakład Karny w Wołowie.

5 października 2017 r. odbyła się wspólna konferencja Służby Więziennej i Poczty Polskiej poświęcona zatrudnieniu osadzonych.

W dniu 6 października 2017r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbyło się uroczyste podsumowanie V Ogólnopolskiego Konkursu Pisania Ikon.

W poniedziałkowy wieczór funkcjonariusz Służby Więziennej z Mościc wykazał się obywatelską postawą, pomagając w ujęciu dwóch włamywaczy.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej