Miasto: Zabrze

Ulica: ks. Pawła Janika 12

Kod pocztowy: 41-806

Email: zk_zabrze@sw.gov.pl

Telefon: 32 373-66-33

Fax: 32 373-66-45

Komunikat personalny

01.03.2017
Zmiana na stanowisku Dyrektora Zakładu Karnego w Zabrzu.

Kolejna grupa skazanych podejmie pracę

20.02.2017
20 lutego Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu ppłk Piotr Kołodziej podpisał umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z katowickim oddziałem Poczty Polskiej.

Bożonarodzeniowe dary serca

10.01.2017
Zakład Karny w Zabrzu po raz kolejny w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Fenix” włączył się w charytatywną akcję. To efekt programu resocjalizacyjnego prowadzonego przez wychowawczynię zakładu.

Aktualności

Kontrahent, z którym od kilku miesięcy trwają rozmowy na  temat dzierżawy hali produkcyjnej, która w niedługim czasie ma powstać na terenie jednostki, dziś miał możliwość w praktyce zapoznać się z funkcjonowaniem naszej jednostki penitencjarnej.

W dniu 15 marca 2017 roku w Zakładzie Karnym w Zabrzu odbyło się spotkanie przedstawicieli Śląskiego Forum Profilaktyki Uzależnień z kadrą penitencjarną.

W dniu 26 stycznia 2017 r. na terenie jednostki odbyła się sesja wyjazdowa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu pod przewodnictwem Pana Jana Szulika.

W związku z utworzeniem kierunku edukacji o profilu służb mundurowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu, Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu ppłk Piotr Kołodziej podpisał porumienienie o współpracy w zakresie kształcenia młodzieży.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zabrze w dniu 28 listopada 2016 r., przeprowadził szkolenie dla funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Zabrzu z zakresu postępowania ze skazanymi niepełnosprawnymi.

POWER

10.01.2017

W Zakładzie Karnym w Zabrzu rozpoczęły się szkolenia zawodowe dla skazanych, realizowane w ramach projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zmierzającego do "Podniesienia kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności"

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej