Miasto: Wojkowice

Ulica: Sobieskiego 298

Kod pocztowy: 42-580

Email: zk_wojkowice@sw.gov.pl

Telefon: (32) 296-16-00

Fax: (32) 769-75-75

Ciernie rodziny alkoholowej

25.05.2017
W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu z zakresu profilaktyki uzależnień „Życie to sztuka wyboru” spektakl pt. „Ciernie” wystawił teatr „Kurtyna” z Krakowa.

Aktualności

18.05.2017 roku Zakład Karny w Wojkowicach odwiedzili przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości z Francji.

Działające w Zakładzie Karnym w Wojkowicach Centrum Kształcenia Ustawicznego rozpoczęło nabór na semestr zimowy w roku szkolnym 2017/2018. Semestr rozpoczyna się 01.09.2017 r. Aplikować można do 20 czerwca 2017 r.

Zakład Karny w Wojkowicach przystąpił do ogólnopolskiej kampanii podkreślającej rolę czytelnictwa i edukacji kulturowej pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”.

Wojkowicka Służba Więzienna uczestniczyła w miejskich obchodach 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Kształtowanie świadomości i odpowiedzialności to jeden z podstawowych celów oddziaływań resocjalizacyjnych. Praca nad tego typu postawami może odbywać się w różnych obszarach – także ekologii.

Już od wielu lat funkcjonariusze wojkowickiego zakładu karnego wspierają Dom Dziecka w Sarnowie. W te święta również nie mogło zabraknąć z ich strony działań ukierunkowanych na niesienie pomocy.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej