Miasto: Wierzchowo

Ulica: ul. Szkolna 8

Kod pocztowy: 78-530

Email: wierzchowo@sw.gov.pl

Telefon: 94 34 00 700

Fax: 94 34 00 707

Spotkanie autorskie z Wiesławem Romanowskim

24.01.2017
His­to­ria - świadek cza­su, światło praw­dy, życie pa­mięci, nau­czy­ciel­ka życia, zwias­tunka przyszłości /Cyceron/

Mityng AA

13.01.2017
„Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym" Ghandi

Aktualności

Moc świąt

24.12.2016

Przeżywamy czas szczególny…Czas kiedy częściej niż zwykle zauważamy obok siebie innych, otwieramy serca , przeżywamy emocje...

Ostatnie tygodnie 2016 roku obfitują w sukcesy działalności kulturalno-oświatowej w naszej jednostce. Przyszły efekty całorocznej pracy i twórczości osadzonych pod okiem kadry penitencjarnej.

17 grudnia 2016 odbyło się zakończenie Zakładowej Ligi Strzeleckiej Klubu Strzeleckiego „Sokół” w Wierzchowie.

Zabawa Mikołajkowa

10.12.2016

Olaf z Krainy Lodu, Koziołek Matołek no i oczywiście Mikołaj – to postaci które przybyły do dzieci funkcjonariuszy wierzchowskiej jednostki, by wspólnie bawić się i świętować Mikołajki.

O mediacji

12.11.2016

Prezentację poprowadziła Pani Katarzyna Stryjek , prezes Północnego Oddziału Polskiego Centrum Mediacji. Spotkanie podzielono na część przeznaczoną dla osadzonych oraz dla kadry penitencjarnej. W swojej prezentacji opowiadała o praktycznym zastosowaniu narzędzia jakim jest mediacja w wymiarze sprawiedliwości.

„Każdy obywatel powinien uczciwie dla kraju pracować z samego poczucia obowiązku nie oglądając się na przywieleje i nagrody" Józef Piłsudski

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej