Miasto: Wierzchowo

Ulica: ul. Szkolna 8

Kod pocztowy: 78-530

Email: wierzchowo@sw.gov.pl

Telefon: 94 34 00 700

Fax: 94 34 00 707

Cel to nowe miejsca pracy

28.11.2017
Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw.

Wyróżnienia i nominacje

17.11.2017
Doceniając zaangażowanie, profesjonalizm i wzorowe wykonywanie swoich obowiązków służbowych, wyróżniono 31 funkcjonariuszy .

Pierwsza pomoc

08.09.2017
Po raz kolejny obchodzony jest w Polsce ustanowiony przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, wypadający w drugą sobotę września.

Aktualności

Człowiek jest istotą społeczną i aby mógł funkcjonować w grupie ,winien znać sposoby radzenia sobie w sytuacjach spornych.

„Serce w Kratkę” znów pomaga niepełnosprawnemu dziecku. Warto pomagać innym to jest radości dla obdarowanego jak i obdarowującego.

W dniu 12 września 2017 r. w siedzibie Zakładu Karnego w Wierzchowie Dyrektor Zakładu Karnego w Wierzchowie mjr Radosław Pewniak podpisał umowę w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Wraz z rozbrzmieniem pierwszego dzwonka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 września 2001 roku w Kaliszu Pomorskim uczniowie zostali zapoznani z nową ofertą edukacyjną.

Wsparcie zza krat

25.08.2017

Podpisano Porozumienie pomiędzy Dyrektorem jednostki majorem Radosławem Pewniakiem a Burmistrzem Miasta i Gminy Złocieniec Krzysztofem Zacharzewskim w sprawie współpracy m.in.w usuwaniu skutków anomalii pogodowych.

25 lipca w siedzibie jednostki odbyło się spotkanie Dyrektora Zakładu Karnego w Wierzchowie mjra Radosława Pewniaka z właścicielem firmy Zutto Ryszardem Rosochowatym .

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej