Miasto: Wierzchowo

Ulica: ul. Szkolna 8

Kod pocztowy: 78-530

Email: wierzchowo@sw.gov.pl

Telefon: 94 34 00 700

Fax: 94 34 00 707

Pierwsza pomoc

08.09.2017
Po raz kolejny obchodzony jest w Polsce ustanowiony przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, wypadający w drugą sobotę września.

Porozumienie o współpracy z placówką edukacyjną

04.09.2017
Wraz z rozbrzmieniem pierwszego dzwonka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 września 2001 roku w Kaliszu Pomorskim uczniowie zostali zapoznani z nową ofertą edukacyjną.

Wsparcie zza krat

25.08.2017
Podpisano Porozumienie pomiędzy Dyrektorem jednostki majorem Radosławem Pewniakiem a Burmistrzem Miasta i Gminy Złocieniec Krzysztofem Zacharzewskim w sprawie współpracy m.in.w usuwaniu skutków anomalii pogodowych.

Aktualności

W dniu 12 września 2017 r. w siedzibie Zakładu Karnego w Wierzchowie Dyrektor Zakładu Karnego w Wierzchowie mjr Radosław Pewniak podpisał umowę w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

25 lipca w siedzibie jednostki odbyło się spotkanie Dyrektora Zakładu Karnego w Wierzchowie mjra Radosława Pewniaka z właścicielem firmy Zutto Ryszardem Rosochowatym .

Kodeks Karny Wykonawczy w artykule 106 gwarantuje skazanym prawo do wykonywania praktyk religijnych.

Szkolenia zawodowe

13.07.2017

W Zakładzie Karnym w Wierzchowie trwa realizacja projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

Semper Paratus

29.06.2017

"Za dokonanie czynu świadczącego o szczególnej odwadze i bohaterstwie" uhonorowany został odznaką Semper Paratus chor.Marcin Skrzypczyk, Dowódca Zmiany w Zakładzie Karnym w Wierzchowie.

Piękny sobotni poranek, 10 czerwca , wody jeziora Siecino unosiły Wodne Smoki. Ogólnopolski Turniej Smoczych Łodzi zgromadził w Cieszynie kilkusetosobową grupę wioślarzy wraz z rodzinami.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej