Miasto: Wierzchowo

Ulica: ul. Szkolna 8

Kod pocztowy: 78-530

Email: wierzchowo@sw.gov.pl

Telefon: 94 34 00 700

Fax: 94 34 00 707

Zmiana na stanowisku Dyrektora jednostki

07.03.2017
W dniu 06 marca w jednostce odbyła się uroczysta odprawa służbowa z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie ppłk.Piotra Warenika, a także szefów jednostek okręgu koszalińskiego.

Aktualności

21 marca odbyła się Jubileuszowa Gala "Tęczowych Serc" z okazji 5. lat działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Radość z Życia" w Gudowie.

Do jednostki zaproszono polskiego sportowca-strongmena Przemysława Marczewskiego, a także aktora Mirosława Kowalczyka.

His­to­ria - świadek cza­su, światło praw­dy, życie pa­mięci, nau­czy­ciel­ka życia, zwias­tunka przyszłości /Cyceron/

Mityng AA

13.01.2017

„Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym" Ghandi

Moc świąt

24.12.2016

Przeżywamy czas szczególny…Czas kiedy częściej niż zwykle zauważamy obok siebie innych, otwieramy serca , przeżywamy emocje...

Ostatnie tygodnie 2016 roku obfitują w sukcesy działalności kulturalno-oświatowej w naszej jednostce. Przyszły efekty całorocznej pracy i twórczości osadzonych pod okiem kadry penitencjarnej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej