Miasto: Włodawa

Ulica: ul. Żołnierzy WiN 19

Kod pocztowy: 22-200

Email: zk_wlodawa@sw.gov.pl

Telefon: 82 572 68 10

Fax: 82 572 53 28

SZLACHETNA PACZKA od ZAKŁADU KARNEGO we WŁODAWIE

10.01.2017
Zakład Karny we Włodawie po raz kolejny przygotował szlachetną paczkę.

35 ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

10.01.2017
13 grudnia 1981 r. na mocy podjętej niejednogłośnie uchwały Rady Państwa wprowadzono w Polsce stan wojenny, który został zniesiony 22 lipca 1983 roku.

NASZA KREW, NASZA OJCZYZNA

10.01.2017
„Nasza krew, nasza ojczyzna” to hasło, które potrafi integrować i pobudzać do myślenia nie tylko metafizycznego, ale też w myśl innego hasła – twoja krew, moje życie – do konkretnej pomocy – ratowania innego życia.

Aktualności

W dniu 28 lutego 2017 r. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wizytował Zakład Karny we Włodawie. Spotkanie powiązane zostało z upamiętnieniem Dnia Żołnierzy Wyklętych, które przypada na dzień 1 marca.

W dniu 25 listopada 2016 r. w Zakładzie Karnym we Włodawie odbyła się uroczystość związana z poświęceniem kaplicy ekumenicznej oraz wernisaż prac osadzonych w ramach VIII Ogólnopolskiego Konkursu „Pisania Ikon”.

W dniu 18 listopada 2016 r. w Zakładzie Karnym we Włodawie odbyła się uroczysta odprawa służbowa, w trakcie której wręczone zostały odznaczenia resortowe, awanse na wyższe stopnie służbowe, awanse na stanowiskach oraz wyróżnienia.

W dniu 11 listopada 2016 roku, Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie – ppłk Ryszard Deczkowski wraz z delegacją funkcjonariuszy oraz pocztem sztandarowym Jednostki, wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Niepodległości we Włodawie.

MIEJSCA ZAPOMNIANE

14.11.2016

W dniach 26-30 października 2016 r. grupa kilkunastu osadzonych z Zakładu Karnego we Włodawie w ramach realizowanego w jednostce programu resocjalizacyjnego sprzyjającego readaptacji społecznej osadzonych w zakresie kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych z uwzględnieniem postaw obywatelskich i patriotycznych pod tytułem „Miejsca Zapomniane” porządkowała cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego przy ulicy Lubelskiej we Włodawie.

W dniu 3 listopada 2016 roku w Lublinie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. zw. dr hab. Janusza Kierenko oraz Zakładem Karnym we Włodawie reprezentowanym przez ppłk. Ryszarda Deczkowskiego.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej