Miasto: Włodawa

Ulica: ul. Żołnierzy WiN 19

Kod pocztowy: 22-200

Email: zk_wlodawa@sw.gov.pl

Telefon: 82 572 68 10

Fax: 82 572 53 28

AWANSE I ODZNACZENIA W ZAKŁADZIE KARNYM we WŁODAWIE

13.11.2017
W dniu 10 listopada 2017r. we włodawskiej jednostce odbyła się uroczysta odprawa związana ze Świętem Niepodległości podczas której wręczone zostały odznaczenia resortowe, awanse na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia.

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI we WŁODAWIE

13.11.2017
W dniu 11 listopada 2017r. we Włodawie odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości upamiętniające zakończenie I wojny światowej i powstanie niepodległego państwa polskiego po 123 latach zaborów.

Służba Więzienna współorganizatorem konferencji o bezpieczeństwie

30.10.2017
Zakład Karny we Włodawie pomógł w organizacji II edycji konferencji pod hasłem "TWÓJ ROZSĄDEK I ROZWAGA ŻYĆ BEZPIECZNIE CI POMAGA"

Aktualności

30 października br. z- ca dyrektora mjr Artur Ambrozik reprezentował Zakład Karny we Włodawie w uroczystościach z okazji 40 - lecia nadania imienia i sztandaru dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki.

Osadzeni z Zakładu Karnego we Włodawie wzięli udział w XVIII Biegu Sobiborskim.

W dniu 6 października 2017r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbyło się uroczyste podsumowanie V Ogólnopolskiego Konkursu Pisania Ikon.

Dzień 9 września 2017r. jest Światowym Dniem Pierwszej Pomocy.

Zakład Karny we Włodawie uczestniczył w Narodowym Czytaniu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.

Dział ochrony odpowiada za utrzymanie porządku i dyscypliny w jednostce.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej