Miasto: Włocławek

Ulica: ul. Bartnicka 10

Kod pocztowy: 87-809

Email: zk_wloclawek@sw.gov.pl

Telefon: (54) 235-03-00

Fax: (54) 235-40-63

Awanse i odznaczenia z okazji Święta Niepodległości

17.11.2017
16 listopada 2017 r. W Zakładzie Karnym we Włocławku miała miejsce uroczystość z okazji Narodowego Dnia Niepodległości, w trakcie której 53 funkcjonariuszy zostało awansowanych na wyższe stopnie służbowe. Minister Sprawiedliwości nadał również 6 odznak "Za zasługi w pracy...

XXI Dni Edukacji Prawniczej z udziałem Służby Więziennej

16.11.2017
Dni Edukacji Prawniczej (DEP) są jednym z najważniejszych i najlepiej rozpoznawalnych projektów w ELSA Poland. W tym roku, odbyła się ich XXI edycja. Kolejny raz w DEP wziął udział Zakład Karny we Włocławku.

Narodowe Święto Niepodległości z udziałem Służby Więziennej

13.11.2017
Kpt. Krzysztof Ziętara - Dyrektor Zakładu Karnego we Włocławku wraz z pocztem sztandarowym jednostki penitencjarnej wziął udział w obchodach Święta Niepodległości. Tradycyjnie, miejskie uroczystości odbyły się na Placu Wolności przed pomnikiem Żołnierza Polskiego.

Aktualności

Zakończył się tegoroczny etap zbiórki nakrętek i plastikowego tworzywa w Zakładzie Karnym we Włocławku. kilkanaście pełnych worków, a w każdym po około 10 kg surowca, zostało przekazanych Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Umysłową „Oligo”. Służba Więzienna angażuje się w szereg inicjatyw związanych zarówno z działalnością charytatywną jak i akcjami propagującymi segregację surowców wtórnych.

24 października br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu odbyło się spotkanie przedstawicieli Zakładu Karnego we Włocławku z burmistrzem Jarosławem Grabczyńskim. Podczas spotkania przekazano narkotesty, które posłużą w skutecznej walce z problemem uzależnień. Włocławską jednostkę penitencjarną reprezentował kpt. Henryk Hałas - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku oraz por. Marcin Wenecki - zastępca kierownika działu ochrony.

Tradycyjnie, w dniach poprzedzających Święto Zmarłych, skazani z Zakładu Karnego we Włocławku porządkują groby i miejsce pamięci narodowej znajdujące się na  cmentarzu przy ulicy Kościelnej na pobliskim osiedlu Michelin. 30 października 2017r. w pracach uczestniczyło kilku osadzonych wraz z wychowawcą.

Ochrona społeczeństwa, humanitarne i praworządne traktowanie osób pozbawionych wolności oraz resocjalizacja skazanych to głównie zadania Służby Więziennej. Ta tematyka oraz szereg innych zagadnień poruszana była podczas wizyty uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

26 października br., już po raz piąty, w Olsztynie odbyła się Gala Finałowa konkursowego przeglądu twórczości filmowej o tematyce penitencjarnej International Film Festival in Olsztyn "Prison Movie".

20 października br. Dyrektor Zakładu Karnego – kpt. Krzysztof Ziętara podpisał umowę z firmą Molewski, na mocy której do pracy ogólnobudowlanych zostanie skierowana grupa około 20 skazanych. Podpisane porozumienie jest kolejnym etapem, systematycznie wdrażanego Programu "Praca dla więźniów".

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej