Miasto: Włocławek

Ulica: ul. Bartnicka 10

Kod pocztowy: 87-809

Email: zk_wloclawek@sw.gov.pl

Telefon: (54) 235-03-00

Fax: (54) 235-40-63

Święto Służby Więziennej w Zakładzie Karnym we Włocławku.

17.02.2017
W związku ze Świętem Służby Więziennej 29 funkcjonariuszy z Zakładu Karnego we Włocławku zostało mianowanych na wyższe stopnie służbowe. Minister Sprawiedliwości nadał również 5 odznak"Za zasługi w pracy penitencjarnej".

Wizyta studyjna funkcjonariuszy Zakładu Karnego we Włocławku.

17.02.2017
Wychowawcy Tomasz Seroczyński oraz Michał Mikołajczyk uczestniczyli w spotkaniu z młodzieżą w Zespole Szkół im. Marii Grodzkiej w Lubrańcu-Marysinie. Wizyta dotyczyła pogadanki profilaktycznej związanej ze szkodliwością zażywania narkotyków i środków odurzających.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki – Drugi Brzeg IX

13.02.2017
Dyrektor Zakładu Karnego we Włocławku ogłosił Ogólnopolski Konkurs Poetycki pt. „DRUGI BRZEG IX”. To już dwunasta edycja tego konkursu. Jego geneza różni się zdecydowanie od innych tego typu przedsięwzięć.

Aktualności

7 lutego br. miało miejsce spotkanie z historykiem Andrzejem Zdrojewskim. Spotkanie zainicjowane przez wychowawców Konrada Górskiego i Tomasza Seroczyńskiego dało impuls do dyskusji na tematy związane z historią Żołnierzy Wyklętych.

Psycholog por. Paulina Łapska dzięki doświadczeniom zebranym podczas szkolenia organizowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Polską Fundację Pomocy Humanitarnej ''Res Humanae”, stworzyła innowacyjny program resocjalizacyjny z zakresu profilaktyki i edukacji.

Podpisana Umowa

11.01.2017

10 stycznia br. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Zakładem Karnym we Włocławku a firmą Dawtona - lokalnym liderem branży przetwórstwa owocowo-warzywnego. Porozumienie obejmuje zatrudnienie grupy osadzonych przez kontrahenta m.in. przy pracach produkcyjnych.

Zakład Karny we Włocławku z programem "By żyło się lepiej" zajął II miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności pod patronatem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w obszarze: "zapobieganie negatywnym skutkom izolacji wobec osadzonych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności''.

21 grudnia 2016r. w Zakładzie Karnym we Włocławku odbył się wernisaż wystawy "Żołnierze Wyklęci na tle walk o wolność Polski" zorganizowanej wspólnie z Muzeum Historyczno-Wojskowym w Toruniu. Wystawę odwiedzili przedstawiciele mediów w tym telewizji, radia i portali internetowych: TVP Bydgoszcz, CW24, Radio PIK, włocławskie portale internetowe, uczniowie włocławskich szkół oraz osadzeni Zakładu Karnego we Włocławku.

14 grudnia 2016r. w Filii Książki Mówionej Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku przy ulicy Warszawskiej 11/13 miało miejsce spotkanie wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych oraz dwóch skazanych z czytelnikami uczestniczącymi w przedsięwzięciach Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem prezentacji i rozmowy była twórczość osadzonych zawarta w tomiku „Drugi Brzeg 8”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej