Miasto: Włocławek

Ulica: ul. Bartnicka 10

Kod pocztowy: 87-809

Email: zk_wloclawek@sw.gov.pl

Telefon: (54) 235-03-00

Fax: (54) 235-40-63

78. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę

19.09.2017
17 września br. w parku im. Władysława Łokietka we Włocławku odbyły się miejskie obchody upamiętniające 78. rocznicę agresji ZSRR na Polskę. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele formacji mundurowych, kombatanckich...

Nowy rok szkolny

04.09.2017
4 września br. na trenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym we Włocławku miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. W uroczystości udział wzięli nie tylko słuchacze i kadra pedagogiczna, ale również Dyrektor Biura Penitencjarnego płk Andrzej...

Finał zbiórki "Wyprawka dla pierwszaka"

01.09.2017
W ramach zbiórki pieniędzy zorganizowanej wśród funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego we Włocławku udało się zebrać fundusze na zakup niezbędnych artykułów dla dzieci, które już 4 września rozpoczną naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Beneficjentami akcji są...

Aktualności

W dniach 15-17 września odbyła się międzynarodowa akcja "Sprzątanie Świata", w trosce o środowisko naturalne do akcji włączył się także Zakład Karny we Włocławku, kierując do porządkowania terenów Nadleśnictwa Włocławek grupę osadzonych.

9 września br. odbył się VII Festiwal Sztuki Więziennej MieniaArt. Tegoroczna edycja zrealizowana była pod hasłem „Kto Ty jesteś?”. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja „Sławek”. Festiwal poprzedzały dwudniowe warsztaty plastyczne dla osadzonych i podopiecznych lokalnych Domów Pomocy Społecznej.

Pierwsza pomoc

08.09.2017

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Pierwszej Pomocy na terenie Zakładu Karnego we Włocławku zorganizowano warsztaty połączone ze szkoleniem praktycznym prowadzone przez Przemysława Zawadzkiego - licencjonowanego Ratownika Medycznego.

7 września br. na terenie Zakładu Karnego we Włocławku odbyły się warsztaty fotograficzne dla osadzonych prowadzone przez Panią Ksenie Szarek – znaną i cenioną w środowisku fotografii artystycznej. Zajęcia prowadzone były w ramach zróżnicowanej działalności kulturalno-oświatowej realizowanej we włocławskiej jednostce penitencjarnej.

1 września br. na Placu Wolności we Włocławku odbyły się uroczystości upamiętniające 78. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

31 sierpnia br. w Zakładzie Karnym we Włocławku gościł Pan Piotr Olecki – Prezes Fundacji Muzeum Historyczno-Wojskowe w Toruniu. Spotkanie związane było z podsumowaniem kolejnego etapu współpracy pomiędzy włocławską jednostką penitencjarną, a Fundacją MHW w Toruniu. W ramach wspólnych działań udało się zorganizować szereg wystaw o walorach edukacyjnych i resocjalizacyjnych, kształtujących poczucie tożsamości narodowej wśród skazanych – beneficjentów akcji.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej