Miasto: Włocławek

Ulica: ul. Bartnicka 10

Kod pocztowy: 87-809

Email: zk_wloclawek@sw.gov.pl

Telefon: (54) 235-03-00

Fax: (54) 235-40-63

Pamięć o zbrodni katyńskiej

16.04.2018
13 kwietnia br. na terenie całego kraju odbywały się wydarzenia związane z upamiętnieniem zbrodni katyńskiej. Również włocławianie uczcili pamięć ofiar tych straszliwych wydarzeń sprzed 78 lat . Tradycyjnie w uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Zakładu Karnego we Włocławku.

Nowe uzbrojenie dla Zakładu Karnego we Włocławku

12.04.2018
Zakup nowego uzbrojenia, sprzętu specjalnego i pojazdów, remonty oraz przebudowa więzień, modernizacja systemów informatycznych i łączności, a także podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników. To wszystko przewiduje m.in. projekt Programu modernizacji Służby Więziennej...

Zwiększamy zatrudnienie skazanych

16.03.2018
Praca jest jednym z najważniejszych środków oddziaływań penitencjarnych. Wartość pracy jest szczególnie cenna, bowiem utrwala umiejętności zawodowe i pozwala na wypełnianie ról społecznych, które będą mogły być wykorzystane po wyjściu z zakładu karnego. W ramach rządowego...

Aktualności

Nadleśnictwo Włocławek w dniu 20 kwietnia br. zorganizowało akcję sadzenia „Lasu upamiętniającego Stulecie Odzyskania Niepodległości”. Wydarzenie miało na celu promowanie postaw ekologicznych wśród społeczności lokalnej. Zakład Karny we Włocławku jak co roku włączył się w wydarzenia związane bezpośrednio z obchodzonym 22 kwietnia Światowym Dniem Ziemi.

Zakład Karny we Włocławku współpracuje z Fundacją Muzeum Historyczno-Wojskowe w Toruniu od blisko dwóch lat, realizując wiele różnorodnych inicjatyw resocjalizacyjno-historycznych. Beneficjentami projektów są zarówno osadzeni przebywający w zakładzie karnym jak i społeczność lokalna, gdyż prace powstające w ramach wspólnych działań wystawiane są podczas uroczystości państwowych oraz rocznic ważnych wydarzeń historycznych.

We włocławskim Centrum Kultury - Browar B odbyła się uroczystość – wręczenie nagród Prezydenta Miasta Włocławek – dr Marka Wojtkowskiego dla najlepszych zawodników i trenerów, w gronie laureatów znalazł się funkcjonariusz z Zakładu Karnego we Włocławku - kpr. Łukasz Leszczyński.

W efekcie porozumienia zawartego pomiędzy Służbą Więzienną a Kolegium Jagiellońskim Toruńskiej Szkoły Wyższej, 17 marca 2018 roku studenci kierunku pedagogika, specjalizacja resocjalizacja i profilaktyka społeczna wraz z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego odwiedzili Zakład Karny we Włocławku.

Pomoc innym to temat, który nie cieszy się zbyt dużą popularnością we współczesnym świecie, w którym większość jest egoistycznie skupiona na dążeniu wyłącznie do własnego celu. Tymczasem dzięki wzajemnej życzliwości, wspólnymi siłami możemy osiągnąć dużo więcej, niż w samotnym biegu po upragniony cel. Służba Więzienna wychodząc na przeciw oczekiwaniom społecznym angażuje się w szereg inicjatyw charytatywnych i pomocowych.

Historia i kultura od wieków związane są z człowiekiem, to one go kształtują, uwrażliwiają i kierują ludzkiego ducha w stronę świata wartości wyższych. W warunkach izolacji więziennej kontakt z kulturą, sztuką i historią nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ poza wypełnianiem wolnego czasu i przezwyciężaniem nudy – kształtuje w skazanych szacunek dla narodowego dorobku, tradycji oraz zasad demokracji. Niewątpliwie działalność kulturalna...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej