Miasto: Włocławek

Ulica: ul. Bartnicka 10

Kod pocztowy: 87-809

Email: zk_wloclawek@sw.gov.pl

Telefon: (54) 235-03-00

Fax: (54) 235-40-63

Prelekcja w I. Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

22.01.2018
Początek współpracy pomiędzy Zakładem Karnym we Włocławku, a Fundacją Muzeum Historyczno-Wojskowe w Toruniu miał miejsce w kwietniu 2016 roku. Podczas prac związanych z  wystawą „Auschwitz: historia, edukacja obywatelska. Współpraca pomiędzy Służbą Więzienną a ośrodkami...

Ogólnopolski Konkurs Poetycki – Drugi Brzeg X

09.01.2018
Dyrektor Zakładu Karnego we Włocławku ogłosił Ogólnopolski Konkurs Poetycki pt. „DRUGI BRZEG X”. To już kolejna edycja tego konkursu. Jego geneza różni się zdecydowanie od innych tego typu przedsięwzięć.

Wizyta dostojnego gościa w Zakładzie Karnym we Włocławku

21.12.2017
W środę 20 grudnia 2017 r. włocławską jednostkę penitencjarną odwiedził, spotykając się z kadrą i skazanymi, Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering. Gość i towarzyszące mu osoby, powitane zostały przez Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku kpt. Krzysztofa Ziętarę. Kościół,...

Aktualności

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych odbyło się 23 stycznia 2018 r. spotkanie z Dorianem Rosa poświęcone sztuce - street art. Podczas warsztatów skazani poznali różne rodzaje ulicznej sztuki. Próbowano też, podczas burzliwej dyskusji, wyznaczyć granicę pomiędzy aktem wandalizmu a dziełem sztuki.

19 stycznia 2018 roku w Centrum Kultury Browar B, odbył się XIII Koncert Wielu Serc. Wśród zaproszonych gości byli też przedstawiciele Zakładu Karnego we Włocławku: kpt. Anna Osińska i plut. Tomasz Seroczyński.

Zakład Karny we Włocławku od ponad roku prowadzi współpracę z Fundacją "Muzeum Historyczno-Wojskowe". W ramach wspólnej działalności realizowane są rozmaite projekty historyczno-resocjalizacyjne angażujące osadzonych w prace twórcze o tematyce historycznej. Koordynatorem akcji ze strony fundacji jest Pan Piotr Olecki, na zaproszenie którego delegacja z włocławskiej jednostki penitencjarnej uczestniczyła w obchodach 98. rocznicy powrotu Torunia do Macierzy....

16 grudnia br. w Oddziale Terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych Zakładu Karnego we Włocławku odbył się rocznicowy miting wspólnoty NA (Anonimowych Narkomanów) - grupy noszącej nazwę "Wybieram Wolność".

Realizując porozumienie zawarte pomiędzy Zakładem Karnym we Włocławku a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku oraz korzystając z otwartości administracji włocławskiej jednostki na kontakty ze szkołami wyższymi, które mają już 20. letnią tradycję, grupa studentów wraz z opiekunami dr. Fabianem Nalikowskim oraz dr. Krzysztofem Czarneckim, 17 grudnia 2017 r. przez kilka godzin przebywała na terenie Zakładu Karnego we Włocławku zapoznając się z jego...

Funkcjonariusze i pracownicy włocławskiej jednostki penitencjarnej zorganizowali zbiórkę zabawek i słodyczy. Beneficjentami akcji są podopieczni placówki opiekuńczo-wychowawczej "Maluch" we Włocławku.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej