Miasto: Garbatka - Letnisko

Ulica: Żytkowice

Kod pocztowy: 26-930

Email: zk_zytkowice@sw.gov.pl

Telefon: (48) 62-11-250

Fax: (48) 61-46-030

Realizacja szkoleń POWER w Zakładzie Karnym w Żytkowicach

29.05.2017
Zakład Karny w Żytkowicach realizuje kolejne szkolenia zawodowe dla skazanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020.

73 Rocznica Bitwy pod Molendami

10.04.2017
Jak co roku Służba Więzienna reprezentowana przez por. Marcina Lecha - z-cę Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach uczciła poświęcenie i męczeństwo partyzantów poległych w Bitwie pod Molendami.

Dar serca

03.04.2017
03.04.2017 roku funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Żytkowicach po raz kolejny uczestniczyli w szlachetnej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe.

Aktualności

W ramach rządowego programu "Praca dla więźniów" Zakład Karny w Żytkowicach pozyskał nowych kontrahentów.

Na terenie Zakładu Karnego w Żytkowicach odbył się koncert muzyczny Pana Marcina Tyburczy reprezentującego Fundację Latarnia. Fundacja Latarnia prowadzi działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i przemocy.

Zakład Karny w Żytkowicach po raz kolejny uczestniczył w festynie z okazji Dnia Dziecka tym razem pod hasłem „Mundurowy mój przyjaciel”.

W dniu 11.04.2017 roku odbyło się spotkanie Wielkanocne funkcjonariuszy, pracowników i kadry zarządzającej Zakładu Karnego w Żytkowicach.

Z dniem 10 kwietnia 2017 roku płk Zbigniew Brzostek - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach ppłk Macieja Raurowicza.

Powołanie nowej kadry zarządzającej Zakładem Karnym w Żytkowicach

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej