Miasto: Garbatka - Letnisko

Ulica: Żytkowice

Kod pocztowy: 26-930

Email: zk_zytkowice@sw.gov.pl

Telefon: (48) 62-11-250

Fax: (48) 61-46-030

Obchody 103 rocznicy Bitwy pod Anielinem i Laskami

10.10.2017
W niedzielę 8 października 2017 roku przy Pomniku - Mauzoleum Żołnierzy 1 Pułku Legionów Polskich odbyły się obchody wielkiej bitwy Legionistów Józefa Piłsudskiego z wojskami rosyjskimi stoczonej w dniach 22 – 24 października 1914 roku. Służbę Więzienną reprezentował Zastępca...

Bić się do końca

22.09.2017
W Zakładzie Karnym w Żytkowicach oraz Oddziale Zewnętrznym w Pionkach trwa inicjatywa poszerzająca wiedzę historyczną osób pozbawionych wolności.

Dbamy o nasze środowisko

18.09.2017
W dniach 15-17 września br. odbyła się międzynarodowa akcja "Sprzątanie Świata".

Aktualności

W dniu 12 września 2017 roku, skazani z Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyli w grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych, które odbyły się w Muzeum Sił powietrznych w Dęblinie.

Zakład Karny w Żytkowicach jest jedną z piętnastu jednostek penitencjarnych w skali kraju, w którym wdrożony został program "Motywator" adoptowany do polskich warunków z Norwegii.

31 sierpnia 2017 roku podpisano porozumienie, którego jednym z elementów jest opieka nad miejscami pamięci narodowej.

Służba Więzienna reprezentowana przez Zakład Karny w Żytkowicach pozyskała trzech nowych kontrahentów.

Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Żytkowicach zdobywcą III miejsca w kategorii Służba Więzienna w VI Półmaratonie Chmielakowym - Krasnystaw 2017

11 sierpnia 2017 roku w Zakładzie Karnym w Żytkowicach zakończono szkolenie kursowe w zawodzie fryzjer w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej