Miasto: Garbatka - Letnisko

Ulica: Żytkowice

Kod pocztowy: 26-930

Email: zk_zytkowice@sw.gov.pl

Telefon: (48) 62-11-250

Fax: (48) 61-46-030

Realizacja szkoleń POWER w Zakładzie Karnym w Żytkowicach

29.05.2017
Zakład Karny w Żytkowicach realizuje kolejne szkolenia zawodowe dla skazanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020.

73 Rocznica Bitwy pod Molendami

10.04.2017
Jak co roku Służba Więzienna reprezentowana przez por. Marcina Lecha - z-cę Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach uczciła poświęcenie i męczeństwo partyzantów poległych w Bitwie pod Molendami.

Dar serca

03.04.2017
03.04.2017 roku funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Żytkowicach po raz kolejny uczestniczyli w szlachetnej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe.

Aktualności

Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Żytkowicach zdobywcą III miejsca w kategorii Służba Więzienna w VI Półmaratonie Chmielakowym - Krasnystaw 2017

11 sierpnia 2017 roku w Zakładzie Karnym w Żytkowicach zakończono szkolenie kursowe w zawodzie fryzjer w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

13 lipca 2017 roku w Zakładzie Karnym w Żytkowicach zakończono kolejny kurs przygotowania w zawodzie kucharz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach rządowego programu "Praca dla więźniów" Zakład Karny w Żytkowicach pozyskał nowych kontrahentów.

Na terenie Zakładu Karnego w Żytkowicach odbył się koncert muzyczny Pana Marcina Tyburczy reprezentującego Fundację Latarnia. Fundacja Latarnia prowadzi działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i przemocy.

Zakład Karny w Żytkowicach po raz kolejny uczestniczył w festynie z okazji Dnia Dziecka tym razem pod hasłem „Mundurowy mój przyjaciel”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej