Miasto: Garbatka - Letnisko

Ulica: Żytkowice

Kod pocztowy: 26-930

Email: zk_zytkowice@sw.gov.pl

Telefon: (48) 62-11-250

Fax: (48) 61-46-030

Uroczysta odprawa w Zakładzie Karnym w Żytkowicach

17.03.2017
Powołanie nowej kadry zarządzającej Zakładem Karnym w Żytkowicach

Pamiętamy o Niezłomnych

28.02.2017
Oszukani, porzuceni, NIEUGIĘCI! Opluwani, poniżeni i WYKLĘCI! Pozbawieni swoich domów, swojej ZIEMI! Poszli WALCZYĆ, żeby ZGINĄĆ, albo ZMIENIĆ! (...)

Służba Więzienna wzięła udział w obchodach 102 Rocznicy bitwy Legionów Polskich pod Anielinem i Laskami

11.10.2016
9 października w Żytkowicach przy Pomniku - Mauzoleum Żołnierzy 1 Pułku Legionów Polskich odbyły się obchody wielkiej bitwy Legionistów dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego z wojskami rosyjskimi stoczonej w dniach 22 – 24 października 1914 roku pod Anielinem i Laskami. W...

Aktualności

W ramach realizacji rządowego programu "Praca dla więźniów" Służba Więzienna reprezentowana przez Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach ppłk Grzegorza Mazura zaprasza lokalnych przedsiębiorców do zapoznania się z ofertą zatrudnienia skazanych.

W Zakładzie Karnym w Żytkowicach trwa inicjatywa poszerzająca wiedzę historyczną osób pozbawionych wolności. W dniach 23.09-26.09.2016 roku dzięki uprzejmości Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie Biuro Edukacji zorganizowano kolejną wystawę historyczną pt. Polacy-Ukraińcy 1939- 1947.

Lekcja patriotyzmu

16.09.2016

Wrzesień to dla Polaków i polskiej historii miesiąc szczególny o czym nie zapomniała administracja Zakładu Karnego w Żytkowicach organizując wystawę plenerową poszerzającą wiedzę historyczną.

Fundacja Zielony Promień w dniu 06.09.2016 roku przeprowadziła zajęcia wśród grupy osadzonych z zakresu profilaktyki agresji i przemocy.

Karty historii

02.09.2016

„Sławić wszystko, co polskie, Kochać swój Naród, Czcić jego przeszłość i wierzyć w jego przyszłość.” Henryk Sienkiewicz

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, organy administracji publicznej oraz organizacji pożytku publicznego, do nawiązania współpracy z tutejszą jednostką penitencjarną w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności. Istnieje możliwość wykonywania pracy przez skazanych w miejscu prowadzenia działalności pracodawcy. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zatrudnienie osób pozbawionych wolności przynosi duże korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej