Miasto: Garbatka - Letnisko

Ulica: Żytkowice

Kod pocztowy: 26-930

Email: zk_zytkowice@sw.gov.pl

Telefon: (48) 62-11-250

Fax: (48) 61-46-030

73 Rocznica Bitwy pod Molendami

10.04.2017
Jak co roku Służba Więzienna reprezentowana przez por. Marcina Lecha - z-cę Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach uczciła poświęcenie i męczeństwo partyzantów poległych w Bitwie pod Molendami.

Dar serca

03.04.2017
03.04.2017 roku funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Żytkowicach po raz kolejny uczestniczyli w szlachetnej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe.

Uroczysta odprawa w Zakładzie Karnym w Żytkowicach

17.03.2017
Powołanie nowej kadry zarządzającej Zakładem Karnym w Żytkowicach

Aktualności

W dniu 11.04.2017 roku odbyło się spotkanie Wielkanocne funkcjonariuszy, pracowników i kadry zarządzającej Zakładu Karnego w Żytkowicach.

Z dniem 10 kwietnia 2017 roku płk Zbigniew Brzostek - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach ppłk Macieja Raurowicza.

Oszukani, porzuceni, NIEUGIĘCI! Opluwani, poniżeni i WYKLĘCI! Pozbawieni swoich domów, swojej ZIEMI! Poszli WALCZYĆ, żeby ZGINĄĆ, albo ZMIENIĆ! (...)

W ramach realizacji rządowego programu "Praca dla więźniów" Służba Więzienna reprezentowana przez Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach ppłk Grzegorza Mazura zaprasza lokalnych przedsiębiorców do zapoznania się z ofertą zatrudnienia skazanych.

9 października w Żytkowicach przy Pomniku - Mauzoleum Żołnierzy 1 Pułku Legionów Polskich odbyły się obchody wielkiej bitwy Legionistów dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego z wojskami rosyjskimi stoczonej w dniach 22 – 24 października 1914 roku pod Anielinem i Laskami. W czasie walk poległo około 250 legionistów. Ku ich pamięci wzniesiono i uroczyście odsłonięto w 1933 roku Mauzoleum, w którym złożono ich doczesne szczątki.

W Zakładzie Karnym w Żytkowicach trwa inicjatywa poszerzająca wiedzę historyczną osób pozbawionych wolności. W dniach 23.09-26.09.2016 roku dzięki uprzejmości Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie Biuro Edukacji zorganizowano kolejną wystawę historyczną pt. Polacy-Ukraińcy 1939- 1947.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej