Miasto: Zaręba

Ulica: ul. Leśna 4

Kod pocztowy: 59-800

Email: zk_zareba@sw.gov.pl

Telefon: 75 722 93 70

Fax: 75 722 93 98

List intencyjny dotyczący utworzenia nowych miejsc pracy podpisany

04.11.2016
W dniu 04.11.2016 r. mjr mgr Andrzej Koszela, Dyrektor Zakładu Karnego w Zarębie podpisał z Marcinem Fiałkowskim – Prezes Zarządu BGI Polska Sp. z.o.o., ul. Baworowo 25, 59-820 Leśna list intencyjny dotyczący utworzenia nowych miejsc pracy na terenie jednostki.

Aktualności

W 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Specjalistyczny autokar do poboru krwi 27 lutego 2016 roku po raz kolejny wjechał za więzienne mury Zakładu Karnego w Zarębie, gdzie przeprowadzona została akcja honorowego oddawania krwi.

W Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie 30 listopada odbył się VI Strefowy Turniej Tenisa Stołowego Skazanych o Puchar Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Zarębie.

W dniu 10 listopada 2016 roku, w Siekierczynie, przed pomnikami pamięci żołnierzy poległych za ojczyznę oraz pamięci pomordowanych zamęczonych w więzieniach, łagrach i zesłanych na Sybir odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Sekcja Penitencjarna NKP Uniwersytetu Rzeszowskiego działająca na Wydziale Pedagogicznym od 2004 roku przy Katedrze Społecznej i Resocjalizacyjnej zorganizowała XII Penitencjarny Obóz Naukowy.

W okresie od 7 – 22 października 2016 r w Zakładzie Karnym w Zarębie odbył się kurs pracownika ogólnobudowlanego dla skazanych, dedykowany lokalnym przedsiębiorcom budowlanym , którzy zobowiązali się zatrudniać skazanych do prac remontowych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej