Miasto: Zaręba

Ulica: ul. Leśna 4

Kod pocztowy: 59-800

Email: zk_zareba@sw.gov.pl

Telefon: (75) 722-93-70 / (75) 722-93-98

Aktualności

W dniu 10 listopada 2016 roku, w Siekierczynie, przed pomnikami pamięci żołnierzy poległych za ojczyznę oraz pamięci pomordowanych zamęczonych w więzieniach, łagrach i zesłanych na Sybir odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W dniu 04.11.2016 r. mjr mgr Andrzej Koszela, Dyrektor Zakładu Karnego w Zarębie podpisał z Marcinem Fiałkowskim – Prezes Zarządu BGI Polska Sp. z.o.o., ul. Baworowo 25, 59-820 Leśna list intencyjny dotyczący utworzenia nowych miejsc pracy na terenie jednostki.

Sekcja Penitencjarna NKP Uniwersytetu Rzeszowskiego działająca na Wydziale Pedagogicznym od 2004 roku przy Katedrze Społecznej i Resocjalizacyjnej zorganizowała XII Penitencjarny Obóz Naukowy.

W okresie od 7 – 22 października 2016 r w Zakładzie Karnym w Zarębie odbył się kurs pracownika ogólnobudowlanego dla skazanych, dedykowany lokalnym przedsiębiorcom budowlanym , którzy zobowiązali się zatrudniać skazanych do prac remontowych.

Na zaproszenie Dyrektora Zakładu Karnego w Zarębie mjr. mgr Andrzeja Koszeli, w dniach 29 - 30 września 2016 roku gościliśmy delegacje funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Straży pod Ralskem z Republiki Czeskiej oraz Zakładu Karnego w Hrnciarovcach nad Parnou z Republiki Słowackiej.

W dniu 21 września 2016 r. w Zakładzie Karnym w Zarębie odbyło się spotkanie z potencjalnym wykonawcą inwestycji jaką jest budowa hali produkcyjnej, która stanowi jeden z elementów programu dotyczącego zatrudniania więźniów.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej