Miasto: Wołów

Ulica: ul. Więzienna 6

Kod pocztowy: 56-100

Email: zk_wolow@sw.gov.pl

Telefon: (71) 37-58-100 / (71) 37-58-200

Terapia oraz film w Zakładzie Karnym w Wołowie

06.04.2018
W dniu 6 kwietnia 2018 r. Zakład Karny w Wołowie odwiedził p. Zbigniew Waleryś. Celem wizyty aktora było przeprowadzenie zajęć ze skazanymi w ramach programu resocjalizacyjnego „Filmoterapia”.

V Ogólnopolski Konkurs Sztuki Audiowizualnej Za więzienną kurtyną

21.03.2018
W październiku br. odbędzie się finał V Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Audiowizualnej pn. „Za więzienną kurtyną” Wołów 2018.

Odprawa roczna w Zakładzie Karnym w Wołowie

21.03.2018
W dniu 21 marca br. odbyła się odprawa roczna z udziałem Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu

Aktualności

W dniu 26 lutego 2018 r. wołowscy więźniowie mieli znakomitą okazję do bezpośredniego przyjrzenia się wodzie...

Z dniem 8 lutego 1919 roku, Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski, w ówczesnym dekrecie dotyczącym tymczasowych przepisów więziennych II Rzeczypospolitej, ustalił zasady funkcjonowania polskiego więziennictwa.

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnych prawach na dobrach niematerialnych.

6 lutego 2018 r. o godzinie 09:00 na terenie Zakładu Karnego w Wołowie zostanie przeprowadzony nabór psów do Służby Więziennej.

18 skazanych przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania. Szafarzem Sakramentu był Jego Ekscelencja ks. bp Andrzej Siemieniewski – Biskup Pomocniczy Wrocławski.

Nagroda Grahama Mastertona “W więzieniu pisane” II Ogólnopolski Konkurs Literacki, Wołów 2018. Konkurs organizowany jest pod patronatem brytyjskiego pisarza Grahama Mastertona, który osobiście będzie dokonywał oceny nadesłanych prac

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej