Miasto: Warszawa

Ulica: ul. Ciupagi 1B

Kod pocztowy: 03-016

Email: zk_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl

Telefon: (22) 27-97-300 / (22) 27-97-321

Na szlaku Bitwy Warszawskiej 1920

13.06.2017
Starostwo Powiatowe w Wołominie w ramach podpisanego porozumienia z OISW w Warszawie umożliwiło organizację zajęć edukacyjno-historycznych w ramach kampanii „Ocalić od niepamięci” na terenie powiatu dla skazanych z Białołęckiego zakładu karnego.

Podnosimy kwalifikacje zawodowe skazanych

06.06.2017
Na terenie zakładu karnego odbył się kolejny kurs przyuczający osoby pozbawione wolności do zawodu tym razem Technologa robót wykończeniowych w budownictwie.

Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka

05.06.2017
3 czerwca 2017 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie pod hasłem „Ale Frajda” Zarząd Okręgowy NSZZFiPW w Warszawie wspólnie z Dyrektorem Zakładu Karnego w Warszawie-Białołęce pod honorowym patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej...

Aktualności

12 czerwca 2017 r. na terenie Zakładu Karnego w Warszawie-Białołęce odbyła się wizyta uczniów z opiekunami z Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy o profilu służby specjalne.

10 czerwca 2017 r. w Zakładzie Karnym w Warszawie-Białołęce odbyło się spotkanie rodzin w  ramach ,,Dnia Dziecka” dla grupy dzieci, skazanych.

Studenci z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z wydziału Psychologii Sądowej i Penitencjarnej z wizytą w Zakładzie Karnym Warszawa – Białołęka.

23 maja 2017 r. w ramach realizowanej kampanii edukacyjno-historycznej skazanych „Ocalić od niepamięci” została przeprowadzona lekcja historii pt. „Od odsady do miasteczka – dzieje warszawskiej Pragi w czasach I Rzeczpospolitej”.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Narodowe 3 maja to dwa święta budujące naszą tożsamość narodową. W celu pielęgnowania pamięci o ważnych wydarzeniach w historii Polski grupa skazanych udała się do Muzeum Niepodległości w Warszawie w ramach zajęć kulturalno-oświatowych poza terenem jednostki penitencjarnej.

Osadzeni z Zakładu Karnego Warszawa – Białołęka już po raz kolejny uczestniczą w akcji „Dzień Ziemi” – ochrona różnorodności biologicznej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej