Miasto: Warszawa

Ulica: ul. Ciupagi 1B

Kod pocztowy: 03-016

Email: zk_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl

Telefon: (22) 27-97-300 / (22) 27-97-321

Sport od starożytności do teraźniejszości

14.02.2017
W ramach realizowanego programu readaptacji społecznej pt. Bliżej Historii skazani uczestniczyli w zajęciach poza terenem jednostki. Razem z wychowawcą do spraw kulturalno-oświatowych i sportu zwiedzili Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Lekcja o Powstaniu Warszawskim

23.01.2017
W ramach współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie na terenie Zakładu Karnego w Warszawie- Białołęce odbyła się kolejna lekcja o tematyce historycznej.

Historia więziennictwa polskiego

11.01.2017
Na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej odbyła się lekcja edukacyjna dla uczniów II klasy o profilu policyjnym Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Aktualności

Kolejne historyczne spotkanie z edukatorem muzealnym w ramach kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskiej skazanych pt. „Ocalić od niepamięci”

W ramach prowadzonego programu resocjalizacyjnego pt. „Bliżej Historii”, na terenie Muzeum Katyńskiego w Warszawie odbyła się lekcja obywatelska dla skazanych.

W ramach Kampanii edukacyjno – historycznej pn. „Ocalić od niepamięci” na terenie Muzeum Niepodległości – X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, odbyła się niecodzienna lekcja historii dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Warszawie – Białołęce.

Kolędowanie

06.01.2017

6 stycznia 2017 r. w Święto Trzech Króli przybyli do osadzonych kolędnicy – Chór Centrum Myśli Jana Pawła II

W ramach podjętej współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie na terenie zakładu karnego odbyła się kolejna lekcja historii mająca na celu kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich i patriotycznych.

W ramach realizowanego programu resocjalizacyjnego pt. „Bliżej Historii” skazani wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym w Muzeum Narodowym.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej