Miasto: Warszawa

Ulica: ul. Ciupagi 1B

Kod pocztowy: 03-016

Email: zk_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl

Telefon: (22) 27-97-300 / (22) 27-97-321

Szlakiem historii - X Pawilon Cytadeli Warszawskiej

W ramach Kampanii edukacyjno – historycznej pn. „Ocalić od niepamięci” na terenie Muzeum Niepodległości – X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, odbyła się niecodzienna lekcja historii dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Warszawie – Białołęce.

Historia więziennictwa polskiego

Na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej odbyła się lekcja edukacyjna dla uczniów II klasy o profilu policyjnym Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Historyczna lekcja o sporcie

W ramach podjętej współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie na terenie zakładu karnego odbyła się kolejna lekcja historii mająca na celu kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich i patriotycznych.

Aktualności

Kolędowanie

06.01.2017

6 stycznia 2017 r. w Święto Trzech Króli przybyli do osadzonych kolędnicy – Chór Centrum Myśli Jana Pawła II

W ramach realizowanego programu resocjalizacyjnego pt. „Bliżej Historii” skazani wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym w Muzeum Narodowym.

17 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie osadzonych ze swoimi dziećmi zorganizowane przez wychowawców w ramach realizacji programu resocjalizacyjnego „Ojciec – Mur – Dziecko”.

W dniu 21 listopada 2016 r. w Zakładzie Karnym w Warszawie Białołęce odbyła się uroczysta odprawa służbowa, w trakcie której wręczone zostały odznaczenia resortowe, awanse na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia.

Udział skazanych w zajęciach kulturalno-oświatowych organizowanych przez Służbę Więzienną na terenie jednostki o tematyce historycznej ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród osób pozbawionych wolności.

W ramach podjętej współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie na terenie Zakładu Karnego w Warszawie – Białołęce odbyła się kolejna lekcja historii mająca na celu kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich i patriotycznych wśród osób pozbawionych wolności.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej