Miasto: Warszawa

Ulica: ul. Ciupagi 1B

Kod pocztowy: 03-016

Email: zk_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl

Telefon: (22) 27-97-300 / (22) 27-97-321

77. rocznica zbrodni katyńskiej

13.04.2017
W dniu 12 kwietnia 2017 r. w ramach realizowanej kampanii edukacyjno-historycznej skazanych „Ocalić od niepamięci” została przeprowadzona lekcja historii pt. „Katyń”.

Służba Więzienna uczestniczyła w Dniu Otwartym Liceum Ogólnokształcącego w Urlach

03.04.2017
31 marca 2017 roku na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach odbył się Dzień Otwarty z udziałem funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Edukacja na Pawiaku

21.03.2017
W ramach realizowanego programu pt. „Bliżej Historii” osadzeni z Zakładu Karnego w Warszawie – Białołęce cyklicznie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych poza terenem jednostki, zajęcia odbyły się w Muzeum Więzienia Pawiak.

Aktualności

W Wielką Sobotę odbyło się spotkanie osadzonych i ich rodzin zorganizowane przez wychowawców zakładu karnego w ramach realizacji programu readaptacji społecznej „Ojciec – Mur – Dziecko”.

Zatrudnienie skazanych przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest istotną formą procesu resocjalizacji.

W ramach Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych w Zakładzie Karnym w Warszawie-Białołęce odbyło się kolejne szkolenie dla funkcjonariuszy z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi

1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyło się spotkanie dla osadzonych z Zakładu Karnego w Warszawie- Białołęce z Maciejem Roszkowskim – historykiem, przewodnikiem Muzeum Powstania Warszawskiego.

W ramach rządowego „Programu Pracy dla Więźniów” z dniem 1 marca 2017 r. grupa 45 skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Warszawie -Białołęce została zatrudniona na rzecz Poczty Polskiej.

Kolejne historyczne spotkanie z edukatorem muzealnym w ramach kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskiej skazanych pt. „Ocalić od niepamięci”

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej