Miasto: Warszawa

Ulica: ul. Ciupagi 1B

Kod pocztowy: 03-016

Email: zk_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl

Telefon: (22) 27-97-300 / (22) 27-97-321

Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych

21.03.2017
W ramach Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych w Zakładzie Karnym w Warszawie-Białołęce odbyło się kolejne szkolenie dla funkcjonariuszy z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

02.03.2017
1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyło się spotkanie dla osadzonych z Zakładu Karnego w Warszawie- Białołęce z Maciejem Roszkowskim – historykiem, przewodnikiem Muzeum Powstania Warszawskiego.

Podpisanie umowy z Pocztą Polską w sprawie zatrudnienia skazanych

01.03.2017
W ramach rządowego „Programu Pracy dla Więźniów” z dniem 1 marca 2017 r. grupa 45 skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Warszawie -Białołęce została zatrudniona na rzecz Poczty Polskiej.

Aktualności

Zatrudnienie skazanych przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest istotną formą procesu resocjalizacji.

Edukacja na Pawiaku

21.03.2017

W ramach realizowanego programu pt. „Bliżej Historii” osadzeni z Zakładu Karnego w Warszawie – Białołęce cyklicznie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych poza terenem jednostki, zajęcia odbyły się w Muzeum Więzienia Pawiak.

Kolejne historyczne spotkanie z edukatorem muzealnym w ramach kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskiej skazanych pt. „Ocalić od niepamięci”

W ramach realizowanego programu readaptacji społecznej pt. Bliżej Historii skazani uczestniczyli w zajęciach poza terenem jednostki. Razem z wychowawcą do spraw kulturalno-oświatowych i sportu zwiedzili Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

W ramach prowadzonego programu resocjalizacyjnego pt. „Bliżej Historii”, na terenie Muzeum Katyńskiego w Warszawie odbyła się lekcja obywatelska dla skazanych.

W ramach współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie na terenie Zakładu Karnego w Warszawie- Białołęce odbyła się kolejna lekcja o tematyce historycznej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej