Miasto: Wadowice

Ulica: Trybunalska 8

Kod pocztowy: 34-100

Email: zk_wadowice@sw.gov.pl

Telefon: 33 872 11 00

Fax: 33 872 08 60

Zatrudnienie skazanych na rzecz społeczeństwa

11.04.2017
W 2016 roku przy pracach publicznych i charytatywnych skazani przepracowali nieodpłatnie 42 840 roboczogodzin o szacunkowej wartości prawie pół miliona złotych.

Odprawa roczna i oficjalne pożegnanie

04.04.2017
W dniu wczorajszym w Zakładzie Karnym w Wadowicach odbyła się odprawa roczna, w której uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Włodzimierz Więckowski.

Komunikat personalny

04.04.2017
Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach mjr. Jakuba Pindla.

Aktualności

Wadowickie Centrum Kultury przyznało tytuły "Dobrodziejów Kultury"

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzony corocznie 1 marca, poświęcony pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowiony na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.

W związku ze Świętem Służby Więziennej funkcjonariusze wadowickiej jednostki otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe. Minister Sprawiedliwości nadał również odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Naczelnik Państwa Polskiego marszałek Józef Piłsudski w dniu 8 lutego 1919 r. podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych, które dały podstawy do funkcjonowania systemu penitencjarnego w niepodległej Polsce.

W dniu wczorajszym w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach podpisał umowę na termomodernizację dwóch budynków wadowickiej jednostki.

W ramach inicjatywy Alpha w wadowickim Zakładzie Karnym odbył się koncert chóru Gospel.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej