Miasto: Uherce Mineralne 153

Ulica: Uherce Mineralne

Kod pocztowy: 38-623

Email: zk_uherce@sw.gov.pl

Telefon: 13 461 83 46

Fax: 13 461 84 00

Wizyta studentów w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych

14.06.2017
W dniu 13 czerwca 2017 roku w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych gościła grupa studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu - opiekunem grupy był dr Józef Rejman wykładowca uczelni i opiekun koła Naukowego Politologii...

"Praca dla więźniów" w ramach rządowego programu skazani zostali skierowani do pracy w Polańczyku

09.06.2017
Kolejni skazani zostali skierowani do zatrudnienia odpłatnego poza terenem jednostki

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych skierował kolejną grupę skazanych do zatrudnienia odpłatnego

01.06.2017
Zakład Karny w Uhercach Mineralnych skierował kolejną grupę skazanych do zatrudnienia odpłatnego poza terenem jednostki

Aktualności

Projekt „Auschwitz - Historia - Edukacja Obywatelska” jest realizowany w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych od 2015 r., wspólnie przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie.

Wieczorem 12 maja bieżącego roku miejscowość Bukowsko nawiedziła ulewa. Woda zalała przedszkole, szkołę, zniszczyła infrastrukturę drogową oraz gospodarstwa domowe. Straty szacowane są w setkach tysięcy złotych.

W dniu 19 maja 2017 roku w ramach programu rządowego „Praca dla Więźniów” Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych podpisał umowę do zatrudnienia odpłatnego osadzonych z Prezesem firmy Ringpol Waldemarem Kubiakiem – producentem urządzeń do placów zabaw i rekreacji.

Z inicjatywy wychowawcy ds. kulturalno - oświatowych i sportu przy współpracy z pracownikami Nadleśnictwa Lesko osadzeni z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych zostali wyposażeni w umiejętność sadzenia drzew.

Sprostowanie nieprawdziwych informacji, które opublikowane zostały w tygodniku NIE w artykule prasowym nr 17 pt. "Śniadanie u Caritasa".

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej