Miasto: Trzebinia

Ulica: ul. Słowackiego 70

Kod pocztowy: 32-540

Email: zk_trzebinia@sw.gov.pl

Telefon: 32 611 59 00

Fax: 32 612 15 51

Książki w pudle

18.01.2017
W dniu dzisiejszym Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych i Koło Naukowe Studentów Resocjalis przekazały do naszej jednostki penitencjarnej ponad 600 woluminów celem zasilenia zakładowej biblioteki

Aktualności

Rozkaz personalny

20.02.2017

W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Trzebini ppłk Mirosław Cholewa odszedł na zaopatrzenie emerytalne. Decyzję personalną odebrał z rąk Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie, płk. Włodzimierza Więckowskiego.  

Po raz kolejny funkcjonariusze trzebińskiej jednostki penitencjarnej przyłączyli się do organizowanej przez Liceum Ogólnokształcące w Trzebini akcji zbiórki pieniędzy przeznaczonej na zakup niezbędnych produktów oraz usług dla potrzebujących rodzin.

W dniu 22 grudnia w zakładzie karnym w Trzebini przeprowadzony został elementarny kurs pierwszej pomocy dedykowany funkcjonariuszom pracującym w bezpośrednim kontakcie ze skazanymi.

Coroczną bożonarodzeniową tradycję w naszej jednostce stanowi już wizyta druhów z trzebińskiego hufca ZHP z symbolicznym przesłaniem – płomieniem światła zapalonym w grocie betlejemskiej i przekazywanym z rąk do rąk ludziom na całym świecie.

W Zakładzie Karnym w Trzebini zakończono kurs przyuczający do zawodu introligatora finansowany ze środków celowych Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Trwał od 16 listopada i wzięło w nim udział czterech skazanych.

Celem Konkursu była popularyzacja twórczości więziennej, aktywizacja kulturalna środowiska więziennego oraz realizacja oddziaływań wychowawczych przez sztukę z jednoczesnym rozwijaniem umiejętności manualnych. Poprzez pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej zwracamy uwagę na sposoby radzenia sobie z agresją i złością poprzez twórcza ekspresję, rozwijanie cierpliwości wymaganej przy precyzyjnych manualnych rękodziełach.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej