Miasto: Tarnów

Ulica: Konarskiego 2

Kod pocztowy: 33-100

Email: zk_tarnow@sw.gov.pl

Telefon: 14 623 51 00

Fax: 14 621 56 77

Mundurowi w akcji po raz drugi

11.09.2017
W miniony weekend odbyła się druga edycja tarnowskiej mundurowej akcji honorowego krwiodawstwa. Rok temu wydawało nam się, że pobicie rekordu, który wtedy padł będzie niemożliwe. Dziś już wiemy, że dla mundurowych słowo niemożliwe nie istnieje!

Szkolimy zawodowo

07.07.2017
W tarnowskim zakładzie karnym w chwili obecnej trwają trzy kursy zawodowe finansowane ze środków unijnych. Kolejni osadzeni mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji tak, by łatwiej było im znaleźć zatrudnienie po opuszczeniu więziennych murów.

Umowa o wykonanie prac termomodernizacyjnych podpisana

03.07.2017
W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Tarnowie podpisał umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków tarnowskiej jednostki.

Aktualności

W miniony weekend grupa kilkunastu skazanych, pod nadzorem funkcjonariuszy tarnowskiej jednostki penitencjarnej, włączyła się w ogólnopolską akcję sprzątania świata.

W dniu wczorajszym, na terenie Miasta Tarnowa, miały miejsce obchody 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Zakładu Karnego w Tarnowie.

W minionych dniach w uroczystościach upamiętniających 78. rocznicę agresji ZSRR na Polskę, na terenie Miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego, swoją obecność zaakcentowali funkcjonariusze Służby Więziennej z tarnowskiego zakładu karnego.

STOP KLATKA

29.08.2017

Osadzeni odbywający długoterminowe kary pozbawienia wolności stanowią w populacji więziennej tarnowskiego zakładu niewielką część wszystkich skazanych. Z uwagi jednak na fakt, że w więzieniu spędzą większość swojego życia, wymagają specjalistycznych, długofalowych oddziaływań.

Przedstawiciele tarnowskiego zakładu karnego wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 73. rocznicę Akcji „Burza” i wybuchu Powstania Warszawskiego.

W dniu wczorajszym przedstawiciele tarnowskiej Służby Więziennej po raz kolejny oddali hołd pamięci rodakom poległym w 1943r.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej