Miasto: Sztum

Ulica: Nowowiejskiego 14

Kod pocztowy: 82-400

Email: zk_sztum@sw.gov.pl

Telefon: 55 267 28 00

Fax: 55 267 28 20

Powiatowy dzień pracodawcy

12.06.2017
W dniu 9 czerwca 2017 roku w sali Starostwa Powiatowego w Sztumie odbyło się spotkanie w ramach powiatowego dnia pracodawcy, uczestniczyła w nim Służba Więzienna.

Współpraca międzynarodowa – czescy więziennicy z wizytą w Sztumie

18.05.2017
W dniu 18 maja 2017 roku w ramach współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń, sztumską jednostkę penitencjarną odwiedzili czescy więziennicy.

Narodowe Święto Trzeciego Maja

03.05.2017
Trzeciego maja 2017 roku w Sztumie odbyły się uroczystości rocznicowe uchwalenia konstytucji.

Aktualności

W dniu 21 czerwca 2017 roku zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie, ppłk Kazimierz Rymer uczestniczył w spotkaniu dotyczącym aktywizacji rynku pracy.

W dniu 9 czerwca 2017 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie odbył się Festyn Służb Mundurowych. Przedstawiciele sztumskiej Służby Więziennej, Policji oraz Straży Pożarnej, zaprezentowali dzieciom kulisy swej codziennej służby oraz wykorzystywany sprzęt.

W dniach 24-27 maja 2017 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie w ramach realizacji zawartego porozumienia przebywali z wizytą na Litwie.

Integracja rodzin

01.06.2017

Podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym to jeden z elementów oddziaływania na skazanych, który przyczynia się do skuteczności procesu resocjalizacji.

W dniu 27 maja 2017 roku Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku, mjr Adam Poćwiardowski wspólnie z funkcjonariuszami GISW uczestniczył w pikniku zorganizowanym przez Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie.

Więziennicy, amatorzy oraz pasjonaci biegania spotkali się w Szumie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej