Miasto: Sztum

Ulica: Nowowiejskiego 14

Kod pocztowy: 82-400

Email: zk_sztum@sw.gov.pl

Telefon: 55 267 28 00

Fax: 55 267 28 20

Obchody Święta Niepodległości w Sztumie

11.11.2017
W dniu 11 listopada 2017 roku, w 99. rocznicę odzyskania niepodległości, przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, formacje mundurowe a także mieszkańcy miasta, uczcili pamięć bohaterów o wolną i niepodległą Polskę. Służbę Więzienną reprezentowali Zastępca Dyrektora...

Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji w Zakładzie Karnym w Sztumie

20.10.2017
Audycje więziennego radiowęzła oraz spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z profesjonalnymi mediatorami - tak w dniach 16 – 20 października 2017 roku wyglądał Tydzień Mediacji i Międzynarodowy Dzień Mediacji w Zakładzie Karnym w Sztumie.

Zakład Karny w Sztumie – ćwiczenia ochronne Służby Więziennej

11.10.2017
W dniu 11 października 2017 roku na terenie Zakładu Karnego w Sztumie funkcjonariusze Służby Więziennej przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej i Policji doskonalili umiejętności zawodowe. Tematyką ćwiczeń objęto postępowanie w przypadku pożaru, ucieczki osadzonego...

Aktualności

W dniu 12 grudnia 2017 roku, na terenie Zakładu Karnego w Sztumie odbyło się spotkanie z młodzieżą szkolną. Celem spotkania było podsumowanie konkursu filmowego „Stop dla alkoholu”, który był elementem programu profilaktyki uzależnień przegotowanego przez funkcjonariuszy sztumskiej Policji.

Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, emeryci i ich rodziny spotkali się na corocznym festynie zorganizowanym z okazji tradycyjnego, polskiego święta ku czci Świętego Mikołaja.

Więzienny teatr

01.12.2017

Więzienna grupa teatralna „Piktogram”, działająca przy Zakładzie Karnym w Sztumie występowała w Elblągu i Gdańsku.

W 2017 roku, na terenie Zakładu Karnego w Sztumie w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, więźniowie zdobywali nowe kwalifikacje zawodowe.

Zakład Karny w Sztumie aktywnie uczestniczy w przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej programie „Praca dla więźniów”. Liczba skazanych pracujących systematycznie wzrasta, w listopadzie 2017 roku pracowało 305 więźniów.

W dniu 17 listopada 2017 roku w Zakładzie Karnym w Sztumie w czasie uroczystej odprawy wręczono funkcjonariuszom Służby Więziennej odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Uroczystą odprawę zorganizowano z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej