Miasto: Strzelin

Ulica: ul. Ząbkowicka 68

Kod pocztowy: 57-100

Email: zk_strzelin@sw.gov.pl

Telefon: (71) 392-75-00/ (71) 392-75-07

Zwiększy się liczba skazanych zatrudnianych przez Pocztę

W dniu 13.01.2017 r. płk Zdzisław Rataj Dyrektor ZK Strzelin oraz Pani Małgorzata Siedlecka Dyrektor Regionu Pionu Kapitału Ludzkiego we Wrocławiu podpisali aneks do umowy, zwiększający grupę skazanych zatrudnionych przez Pocztę Polską do 50 osób.

Aktualności

W dniu 20.12.2016 r. drużyna harcerska działająca przy Gimnazjum Nr2 w Strzelinie na ręce płk. Zdzisława Rataja Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie przekazała lampion z Betlejemskim Światłem Pokoju, symbolem pokoju, braterstwa i pojednania.

W dniu 24.11.2016 r. na terenie ZK w Strzelinie gościliśmy Pana dr. Stanisława Bogaczewicza i Pana mgr. Stanisława Kiełba, będących pracownikami Referatu Edukacji Historycznej działający w ramach wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

W dniu 15.11.2016 r. w Zakładzie Karnym w Strzelinie odbyła się uroczysta odprawa, w trakcie której Dyrektor płk Zdzisław Rataj podziękował funkcjonariuszom za ofiarną pracę a ich rodzinom za wsparcie udzielane im w trudzie codziennej służby.

Zgodnie z długoletnią tradycją w dniu 11 listopada funkcjonariusze Zakładu Karnego w Strzelinie uczestniczyli w obchodach 98. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Skazani niepełnosprawni stanowią nieznaczny procent całej populacji osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Nie znaczy to jednak, że Służba Więzienna nie zauważa trudności jakie napotykają oni w codziennym funkcjonowaniu.

Z inicjatywy administracji Zakładu Karnego w Strzelinie grupa skazanych, przez dwa dni porządkowała teren cmentarza przy ulicy Oławskiej w Strzelinie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej