Miasto: Ciasna

Ulica: ul. Cegielniana 13

Kod pocztowy: 42-793

Email: zk_sierakow_slaski@sw.gov.pl

Telefon: 34 353 85 05

Fax: 34 353 85 06

Ćwiczenia ochronne

22.06.2017
W czerwcu w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim odbyły się ćwiczenia ochronne przy współudziale Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Studenci w zakładzie karnym

21.06.2017
Zakład Karny w Sierakowie Ślaskim odwiedzili studenci Pedagogiki Opiekuńczo - Resocjalizacyjnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Drugie życie samochodu

06.06.2017
Będący dotychczas ma wyposażeniu Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim samochód służbowy marki Pugeot Boxer trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Stankowie.

Aktualności

Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim przekazał swój szpik kostny rocznej dziewczynce.

Zbliża się rok od podpisania porozumienia, na mocy którego osadzeni z sierakowskiej jednostki wykonują nieodpłatnie prace remontowo - budowlane i porządkowe na rzecz Gminy Lipie. Wójt Gminy Lipie Bożena Wieloch, przedstawiła statystyczne podsumowanie pracy osadzonych.

W ubiegłym tygodniu Dyrektor Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskich podpisał umowę na zatrudnienie 15 osadzonych. Będą oni pracowali w gospodarstwie rolnym.

W ostatnim czasie funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim mieli praktyczną możliwość przećwiczenia poszczególnych elementów pracy z bronią, tym samym podnosząc swoje umiejętności strzeleckie pod okiem instruktorów strzelectwa.

Więzienna służba zdrowia jest odpowiedzialna za opiekę zdrowotną nad osobami pozbawionymi wolności w jednostkach penitencjarnych. Do głównych jej zadań należy zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej, diagnostyka, profilaktyka zdrowotna i opieka nad osadzonymi niepełnosprawnymi.

W trakcie wizyty w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim młodzi ludzie zaznajomili się ze specyfiką jednostki, sposobem odbywania kary pozbawienia wolności. Mieli też okazję zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym przez funkcjonariuszy, zasadami naboru do naszej formacji i przebiegu służby. W ramach zajęć profilaktycznych zorganizowano też spotkania z osadzonym, uzależnionym od substancji psychoaktywnych, który na swoim przykładzie przedstawił zgubny skutek ich...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej