Miasto: Ciasna

Ulica: ul. Cegielniana 13

Kod pocztowy: 42-793

Email: zk_sierakow_slaski@sw.gov.pl

Telefon: 34 353 85 05

Fax: 34 353 85 06

Książka do pudła

27.04.2017
Pod taką nazwą kadra Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim prowadzi akcję zbierania książek dla więziennej biblioteki.

Służba Więzienna w akcji "1000 drzew na minutę"

26.04.2017
Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim zaangażowali się w akcję edukacyjno-promocyjną Ministerstwa Środowiska "1000 drzew na minutę".

Czas świąteczny w więzieniu oczami kapelana

18.04.2017
Święta Wielkanocne to czas odrodzenia, nowego życia, przemiany. Czas rodzinnych spotkań, refleksji i zadumy. W jaki sposób duchowo przeżyć taki czas w izolacji? Czy jest to w ogóle możliwe? Kapelan Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim – ks. Wojciech Włoch uważa, że tu,...

Aktualności

W roku 2017 w ramach realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim będzie...

Pewna mama trafiła do szpitala ze swoim dzieckiem. Przy wymianie pościeli po kilku dniach zauważyła, że poduszka jej dziecka nie ma poszewki. Kiedy dowiedziała się, iż powodem jest brak poszewek w placówce, zadeklarowała, że może poszewkę uszyć. I tak to się zaczęło...

18 marca br. w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim odbyły się zajęcia dla studentów resocjalizacji z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu.

Odprawa roczna

16.03.2017

15 marca br. w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu ppłk. Leszka Czereby.

Mundurowi w szkole

13.03.2017

W ubiegły piątek w Zespole Szkół nr 2 w Oleśnie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb mundurowych z młodzieżą, która jest zainteresowana związaniem swojej przyszłości z mundurem.

Choć każda edycja akcji „Szlachetna Paczka” kończy się w grudniu, to w przypadku paczki przygotowanej w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim jest trochę inaczej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej