Miasto: Ciasna

Ulica: ul. Cegielniana 13

Kod pocztowy: 42-793

Email: zk_sierakow_slaski@sw.gov.pl

Telefon: 34 353 85 05

Fax: 34 353 85 06

Zakład Karny w Sierakowie Śląskim wziął udział w akcji Szlachetna Paczka '2017

11.12.2017
Możesz więcej niż myślisz. Wygraj Życie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Zostań bohaterem i zmień świat na lepsze. To hasła związane z najlepiej zorganizowanym i najbardziej rozpoznawanym projektem społecznym w Polsce.

Uroczysta odprawa służbowa

17.11.2017
Jak co roku obchody Święta Niepodległości były okazją do przyznania odznak oraz wyższych stopni Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim.

Wyróżnienie dla Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim

15.11.2017
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Dyrektor Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim ppłk Janusz Zdobylak wziął udział w uroczystych obchodach 99. rocznicy odzyskania niepodległości, które odbyły się w Lipiu. W trakcie uroczystości Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch uhonorowała...

Aktualności

6 października br. w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim odbyło się wyjazdowe posiedzenie Opolskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, działającej przy Sądzie Okręgowym w Opolu, której przewodniczył Prezes Sądu Okręgowego w Opolu Jerzy Połukord.

Na zaproszenie władz gminy Lipie Dyrektor Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim mjr Janusz Zdobylak brał udział w uroczystościach związanych z nadaniem sztandaru i oddaniem do użytku nowych sal lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Parzymiechach. Większość prac związanych z remontem obiektu wykonała grupa osadzonych pracujących społecznie na rzecz gminy Lipie.

24. edycja akcji Sprzątanie świata - Polska przebiegła pod hasłem: „Nie ma śmieci - są surowce". W związku z tym osadzeni z Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim, 13 września br. po raz kolejny wzięli udział w sprzątaniu rzeki Małej Panwi.

Dyrektor mjr Janusz Zdobylak podpisał następną umowę o zatrudnienie osadzonych z Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.

Szkolenia w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim realizowane są w zakresie Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział ochrony jest najliczniejszym działem w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim. Spośród 136 funkcjonariuszy, 74 to funkcjonariusze działu ochrony.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej