Miasto: Ciasna

Ulica: ul. Cegielniana 13

Kod pocztowy: 42-793

Email: zk_sierakow_slaski@sw.gov.pl

Telefon: 34 353 85 05

Fax: 34 353 85 06

Wyjazdowe posiedzenie Opolskiej Rady Terenowej

06.10.2017
6 października br. w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim odbyło się wyjazdowe posiedzenie Opolskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, działającej przy Sądzie Okręgowym w Opolu, której przewodniczył Prezes Sądu Okręgowego w Opolu Jerzy...

Efekty pracy skazanych

03.10.2017
Na zaproszenie władz gminy Lipie Dyrektor Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim mjr Janusz Zdobylak brał udział w uroczystościach związanych z nadaniem sztandaru i oddaniem do użytku nowych sal lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Parzymiechach. Większość prac...

Sprzątanie terenów nad Małą Panwią

14.09.2017
24. edycja akcji Sprzątanie świata - Polska przebiegła pod hasłem: „Nie ma śmieci - są surowce". W związku z tym osadzeni z Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim, 13 września br. po raz kolejny wzięli udział w sprzątaniu rzeki Małej Panwi.

Aktualności

Dyrektor mjr Janusz Zdobylak podpisał następną umowę o zatrudnienie osadzonych z Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.

Szkolenia w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim realizowane są w zakresie Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział ochrony jest najliczniejszym działem w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim. Spośród 136 funkcjonariuszy, 74 to funkcjonariusze działu ochrony.

W Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim w lipcu 2017 roku rozpoczną się 2 z 6 zaplanowanych na ten rok szkoleń w ramach projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

Dyrektorzy z zakładów karnych z powiatu lublinieckiego uczestniczyli w uroczystych obchodach Święta Policji, które odbyły się na dziedzińcu Pałacu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie.

W ubiegłym tygodniu podpisano następną umowę o zatrudnienie osadzonych. 24 skazanych będzie pracowało w w firmie produkującej stolarkę aluminiową. Jest to już dziesiąty kontrahent, u którego pracują więźniowie z sierakowskiej jednostki.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej