Miasto: Rzeszów

Ulica: ul. Załęska 76

Kod pocztowy: 35-322

Email: zk_rzeszow@sw.gov.pl

Telefon: 17 858 07 00

Fax: 17 853 54 20

Pokazy nowego sprzętu dla mediów

20.04.2018
W trakcie zorganizowanego w Zakładzie Karnym w Rzeszowie pokazu, przedstawiciele mediów mogli zapoznać się z nowoczesnym sprzętem, jaki w ramach ustawy modernizacyjnej trafi wkrótce do podkarpackich jednostek penitencjarnych.

Otwarcie oddziału dla kobiet w Rzeszowie

12.04.2018
W Zakładzie Karnym w Rzeszowie został uruchomiony oddział dla kobiet odbywających karę pozbawienia wolności. Do czasu oddania do użytku nowej jednostki w Chmielowie, to jedyny oddział kobiecy na Podkarpaciu.

Uratował życie

10.04.2018
Godną podziwu i naśladowania postawą obywatelską wykazał się funkcjonariusz Zakładu Karnego w Rzeszowie.

Aktualności

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie zapraszają przedstawicieli mediów na otwarcie oddziału dla kobiet połączone z seminarium pt. „Kobieta w warunkach izolacji penitencjarnej”.

Odprawa roczna

28.03.2018

26 marca br. w Zakładzie Karnym w Rzeszowie w świetlicy administracji odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie płk. Marka Grabka.

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką to święto państwowe ustanowione przez Sejm RP na wniosek Prezydenta. Obchodzone jest 24 marca – w rocznicę zamordowania rodziny Ulmów. Na Podkarpaciu główne obchody święta odbyły się w Markowej.

W związku z 25. rocznicą śmierci majora Wacława Kopisto ps. „Kra”, odbyły się uroczystości poświęcone postaci Majora - Cichociemnego. Udział w obchodach wzięła również delegacja Służby Więziennej w tym płk Robert Kogut – Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie i mjr Krzysztof Jakubek z OISW w Rzeszowie.

Ich praca to dbanie o bezpieczeństwo obywateli, praworządne wykonanie kary pozbawienia wolności i przywrócenie skazanych społeczeństwu. To zadanie trudne, odpowiedzialne, bywające niebezpiecznym.

W dniu 25 stycznia br. osadzeni wzięli udział w objeździe studyjnym śladami pamięci markowskich Żydów - zajęciach edukacyjno patriotycznych w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej