Miasto: Rawicz

Ulica: ul. 17 Stycznia 28

Kod pocztowy: 63-900

Email: zk_rawicz@sw.gov.pl

Telefon: 65 54 68 500

Fax: 65 54 54 266

Funkcjonariusze Służby Więziennej - zawsze gotowi nieść pomoc

22.01.2018
Funkcjonariusz rawickiej jednostki - sierż. Artur Szamański - brał czynny udział w akcji ratowniczej. Dzięki determinacji i profesjonalizmowi w działaniu, możliwe było szybkie podjęcie czynności ratujących życie.

Wystrzelali złoto

19.12.2017
Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu „wystrzelali złoto” w Zimowym Wieloboju Strzeleckim z okazji Święta Niepodległości, zorganizowanym przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów w Poznaniu.

Ojcowie zza krat

19.12.2017
W przedświąteczny czas, uczestnicy programu resocjalizacyjnego sprzyjającego readaptacji i reintegracji społecznej poprzez kształtowanie ról rodzicielskich i rozwijanie więzi rodzinnych, zatytułowanego „Tato, wracaj” – spotkali się ze swoimi bliskimi. Spotkanie było także okazją...

Aktualności

Zakład Karny w Rawiczu na obchodach 98 rocznicy powrotu ziemi rawickiej do Polski.

W ramach prowadzonego przez funkcjonariuszy rawickiej jednostki programu resocjalizacji, skazani wykonali tarcze i peleryny dla dzieci na Orszak Trzech Króli organizowany w Rawiczu.

W Rawiczu uczczono 99 rocznicę powstania wielkopolskiego. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych, w tym Zakładu Karnego w Rawiczu.

W ramach świątecznej akcji, osadzeni w Zakładzie Karnym w Rawiczu, wzięli udział w zbiórce słodyczy dla dzieci - uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu.

W Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce, z którą realizowana jest partnerska umowa o współpracy, odbyły się uroczystości związane ze Świętem Patrona Szkoły w których udział wzięli przedstawicieli naszej jednostki.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej