Miasto: Rawicz

Ulica: ul. 17 Stycznia 28

Kod pocztowy: 63-900

Email: zk_rawicz@sw.gov.pl

Telefon: 65 54 68 500

Fax: 65 54 54 266

Największy oddział terapeutyczny w Polsce

07.08.2017
Funkcjonujący w Zakładzie Karnym w Rawiczu oddział terapeutyczny, przeznaczony dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem terapii dla sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,...

Realizacja kolejnych kursów w ramach POWER 2014-2020

04.08.2017
W Zakładzie Karnym w Rawiczu, w ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, w ramach działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie...

Rawickich spotkań z historią ciąg dalszy

17.07.2017
Upadek Rzymu” - to temat kolejnego już, z cyklu spotkań osadzonych z historią, panelu dyskusyjnego – przeprowadzonego przez dr hab. Jakuba Morawca, pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego.

Aktualności

W 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, przed pomnikiem Żołnierza Polskiego, odbyły się rawickie uroczystości upamiętniające to wydarzenie.

Funkcjonariusze rawickiej jednostki, w czasie wolnym od służby, będąc świadkami wypadku drogowego, pomagali w prowadzeniu akcji ratunkowej.

Zakład Karny w Rawiczu realizuje kolejne kursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020

Wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa, to główne cele kary pozbawienia wolności realizowane przez Służbę Więzienną. Dla ich realizacji prowadzi się wiele programów aktywizacji. Jednym z nich jest terapia zajęciowa realizowana w ramach programu oddziału...

W dniu 30 czerwca br. w Warszawie, odbyły się centralne obchody Święta Służby Więziennej. Udział w uroczystości zaznaczyli także funkcjonariusze rawickiej jednostki.

W związku z kolejną rocznicą wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956 roku, delegacja Zakładu Karnego w Rawiczu złożyła symboliczną wiązankę upamiętniającą te tragiczne wydarzenia

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej