Miasto: Pińczów

Ulica: ul. 3-go Maja 34

Kod pocztowy: 28-400

Email: zk_pinczow@sw.gov.pl

Telefon: 41 357 73 73

Fax: 41 357 73 72

Służba Więzienna na obchodach Święta Wojska Polskiego

15.08.2017
Funkcjonariusze Służby Więziennej Zakładu Karnego w Pińczowie w dniu 15.08.2017 r. uczestniczyli w obchodach Święta Wojska Polskiego.

Kolejna umowa podpisana

11.07.2017
Dyrektor Zakładu Karnego w Pińczowie kpt. Bogusław Grabarz z początkiem lipca podpisał kolejną umowę dotyczącą zatrudniania skazanych.

Kursy z PO WER w Zakładzie Karnym w Pińczowie

03.07.2017
W Zakładzie Karnym w Pińczowie realizowane są kursy zawodowe dla skazanych finansowane w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „POWER”.

Aktualności

Jednym z założeń podpisanego w ubiegłym roku programu „Praca dla więźniów” jest budowa hal produkcyjnych służących zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Pińczowie gościli przedstawicieli Koła Naukowego Międzynarodowej Polityki Penitencjarnej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Pińczowie ponownie wzięli czynny udział w akcji honorowego oddawania krwi.

Funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w konferencji penitencjarnej organizowanej przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzedzonej Międzynarodowym Kongresem Penitencjarnym.

Ogłoszony w zeszłym roku program „Praca dla więźniów” wprowadził szereg zmian w systemie zatrudniania osadzonych. Dzięki wysiłkom funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Pińczowie obecnie powszechność zatrudnienia osób pozbawionych wolności kształtuje się na poziomie 73,5%.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu propagować wśród obywateli patriotyzm, wzmacniać tożsamość narodową oraz szerzyć wiedzę o symbolach narodowych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej