Miasto: Pińczów

Ulica: ul. 3-go Maja 34

Kod pocztowy: 28-400

Email: zk_pinczow@sw.gov.pl

Telefon: 41 357 73 73

Fax: 41 357 73 72

Nowa inwestycja w pińczowskiej jednostce

20.06.2017
Jednym z założeń podpisanego w ubiegłym roku programu „Praca dla więźniów” jest budowa hal produkcyjnych służących zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Pińczowie kolejny raz pomagają

12.06.2017
Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Pińczowie ponownie wzięli czynny udział w akcji honorowego oddawania krwi.

Debata Forum Przedsiębiorczości z udziałem Służby Więziennej

12.04.2017
W hali widowiskowo - sportowej w Pińczowie w dniu 12.04.2017 r. odbyła się III Debata Forum Przedsiębiorczości zorganizowana przez Starostę Pińczowskiego, w której uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Pińczowie.

Aktualności

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Pińczowie gościli przedstawicieli Koła Naukowego Międzynarodowej Polityki Penitencjarnej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w konferencji penitencjarnej organizowanej przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzedzonej Międzynarodowym Kongresem Penitencjarnym.

Ogłoszony w zeszłym roku program „Praca dla więźniów” wprowadził szereg zmian w systemie zatrudniania osadzonych. Dzięki wysiłkom funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Pińczowie obecnie powszechność zatrudnienia osób pozbawionych wolności kształtuje się na poziomie 73,5%.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu propagować wśród obywateli patriotyzm, wzmacniać tożsamość narodową oraz szerzyć wiedzę o symbolach narodowych.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Pińczowie jak zawsze aktywnie włączyli się w akcję sprzątania ziemi.

Służba Więzienna nie pozostaje obojętna na apele o pomoc, zwłaszcza gdy w grę wchodzi ratowanie czyjegoś zdrowia lub życia. Zawsze kiedy tylko możemy komuś pomóc funkcjonariusze gotowi są do działania.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej