Miasto: Opole Lubelskie

Ulica: ul. Owocowa 7

Kod pocztowy: 24-300

Email: zk_opole_lubelskie@sw.gov.pl

Telefon: 81 827 69 00

Fax: 81 827 35 50

Skazani uczcili pamięć o Powstańcach Warszawskich

01.08.2017
Z inicjatywy koła historycznego działającego w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim skazani pod kierunkiem wychowawców działu penitencjarnego przygotowali wystawę z okazji 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Zakład Karny w Opolu Lubelskim wspiera dzieci niewidome i niedowidzące

23.07.2017
Z przyjemnością przypominamy, iż nasza jednostka wciąż uczestniczy w realizacji zainicjowanego przez przedstawicielkę Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, Panią ppłk Agnieszkę Bochniewicz przedsięwzięcia, dotyczącego wsparcia prowadzonej przez Panią Bożenę Kazanowską...

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim pomagają ratować życie ofiarom wypadku

04.07.2017
4 lipca br. (wtorek) około godziny 10:35 w miejscowości Tereszyn. na obwodnicy Lublina, kilkaset metrów za węzłem Węglin, zderzyły się dwa pojazdy: samochód osobowy oraz dostawczy. W wyniku zdarzenia pięć osób zostało poszkodowanych i przetransportowanych do szpitali.

Aktualności

Szkolenia realizowane są w ramach projektu systemowego „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego w ramach działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Związki zawodowe nie szczędzą starań o to, by służba funkcjonariuszy i pracowników w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim była jak najbardziej komfortowa i bezpieczna.

Realizując cele i zadania statutowe Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim w ostatnich dniach roku szkolnego 2016/2017 nauczyciele: Anna Podgajna, Jarosław Woźniak oraz Marcin Koneczniak we współpracy z wychowawcą ds. sportu mł. chor. Grzegorzem Koconiem zorganizowali turnieje sportowe dla słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. W związku ze zbliżającą się 74 rocznicą tragicznych wydarzeń skazani z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim w ramach realizowanego programu resocjalizacji „Zielony Szlak” mieli okazję spotkania się z osobami, które od wielu lat kultywują pamięć Ofiar Rzezi Wołyńskiej.

Praca przy szlifowaniu, frezowaniu, oklejaniu, składaniu, pakowaniu i myciu luster oraz przygotowaniu ich do transportu, będzie zadaniem kolejnej grupy skazanych korzystających z odpłatnego zatrudnienia zewnętrznego.

W procesie resocjalizacji więźniów wykorzystuje się rożne formy aktywności i integracji.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej