Miasto: Opole Lubelskie

Ulica: ul. Owocowa 7

Kod pocztowy: 24-300

Email: zk_opole_lubelskie@sw.gov.pl

Telefon: (81) 827- 69- 00/ (81) 827-35-50

DROGA DO WOLNOŚCI w Oddziale Terapeutycznym

W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim odbyła się uroczysta premiera spektaklu z zakresu profilaktyki uzależnień pt. "Droga do wolności".

Rodzina daje siłę

Okres świąteczny powinien być czasem radości i wielkich marzeń.

WALHALLA i NEGATYW w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim

Ostatnie miesiące mijającego roku w Zakładzie Karny w Opolu Lubelskim przyniosły rozstrzygnięcie dwóch realizowanych przez jednostkę konkursów ogólnopolskich.

Aktualności

W dniu 11 listopada 2016 roku, delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim wzięła udział w obchodach Narodowego Dnia Niepodległości w Opolu Lubelskim.

Dzięki czynnościom kontrolnym prowadzonym w dniach 15 oraz 16 września 2016 r. przez pełniącego służbę w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim przewodnika psa specjalnego, doszło do ujawnienia miejsc przechowywania narkotyków w trakcie czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KPP w Kraśniku.

W dniu 23.10.2016 roku, czternastu skazanych z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim uczestniczyło w mitingu otwartym grupy AA „Nadzieja” z Puław. Okazją do zaproszenia osadzonych stała się już szósta rocznica powstania grupy „Nadzieja”.

Zakład Karny w Opolu Lubelskim w zwiazku z minionym Tygodniem i Dniem Mediacji podjał sie realizacji szeregu inicjatyw promujących różnorakie formy pozasądowego rozstrzygania sporów.

W dniu 21.10.2016 r w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim odbyły się ćwiczenia ochronne, które miały na celu doskonalenie współdziałania Służby Więziennej z innymi służbami tj. z : Komendą Powiatową Policji w Opolu Lubelskim, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, Pogotowiem Ratunkowy w Opolu Lubelskim i Zespołem Pirotechników Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, oraz przećwiczenie procedur przewidzianych na wypadek...

W dniu 17.10.2016 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w  Puławach odbyła się konferencja szkoleniowa w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Puławach programu „Zatrzymać przemoc- pomoc osobom stosującym przemoc, pomocą całej rodzinie”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej