Miasto: Opole

Ulica: ul. Partyzancka 72

Kod pocztowy: 45-853

Email: zk_opole@sw.gov.pl

Telefon: (77) 474-20-64

Fax: (77) 474-46-66

Pomoc dla Oli

Od kilku lat funkcjonariusze i skazani z Zakładu Karnego w Opolu wspomagają chorą na mukowiscydozę Olę. Jak co roku w okresie przedświątecznym nastąpiło przekazanie zebranych w jednostce nakrętek typu „Pet”.

Edukacja patriotyczna w oddziaływaniach wobec skazanych

W całym kraju funkcjonariusze Służby Więziennej uczestniczyli w uroczystościach związanych z Narodowym Świętem Niepodległości. Wśród działań, które nasza formacja podejmuje jest również edukacja patriotyczna prowadzona wobec więźniów.

Praktyczna nauka zawodu przez skazanych

W Zakładzie Karnym w Opolu na przełomie października i listopada br. odbył się kurs ogrodnika, w którym uczestniczyli skazani. Służba Więzienna kierując osadzonych do nauczania stwarza im szansę lepszego powrotu do społeczeństwa po zakończeniu kary.

Aktualności

25 października br. w Zakładzie Karnym w Opolu dzięki inicjatywie dyrektora oraz kadry penitencjarnej jednostki zorganizowano spotkanie skazanych z koordynatorem projektu pt. „Aktywność i niezależność – program aktywizacji zawodowej osób młodych do 29 roku życia”.

Tydzień Mediacji

26.10.2016

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji na terenie Zakładu Karnego w Opolu zorganizowano spotkanie z mediatorem sądowym.

Jedną z głównych i podstawowych metod oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzonych w Zakładzie Karnym w Opolu jest praca wykonywana przez skazanych.

11 czerwca br. grupa 7 osadzonych z Zakładu Karnego w Opolu wspólnie z wychowawcą oraz kapelanem Zakładu Karnego w Opolu ks. Jarosławem Staniszewskim, udała się na pielgrzymkę na Górę Świętej Anny. Całe przedsięwzięcie zorganizował ks. Jarosław, który zapewnił osadzonym transport, zapewnił ciepły posiłek oraz pełnił rolę przewodnika.

Pomoc innym

13.05.2016

Wspieranie akcji charytatywnych stanowi jedną z wielu form aktywności, do których staramy się aktywizować osoby osadzone w Zakładzie Karnym w Opolu. Poprzez zaangażowanie się w wolontariat oraz prace nieodpłatne skazani mają okazję włączyć się w działania kształtujące w nich obowiązkowość i wrażliwość na problemy i potrzeby innych, co w efekcie skutecznie wpływa na ich readaptację społeczną.

Pomoc dla Betanii

02.02.2016

Osadzeni przebywający w Zakładzie Karnym w Opolu od prawie trzech lat aktywnie udzielają się społecznie na rzecz opolskiego Hospicjum „Betania”. Wsparcia nie mogło zabraknąć także w tym roku.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej