Miasto: Opole

Ulica: ul. Partyzancka 72

Kod pocztowy: 45-853

Email: zk_opole@sw.gov.pl

Telefon: 77 474 20 64

Fax: 77 474 46 66

Resocjalizacja przez pomaganie (video)

23.05.2017
Kadra Zakładu Karnego w Opolu od wielu lat aktywnie współpracuje z Parafią św. Michała Archanioła w Opolu. Współpraca ta realizowana jest na wielu płaszczyznach, które łączy wspólny cel - dążenie do niesienia nadziei i pomocy wszystkim potrzebującym, zarówno parafianom,...

Wiosenne porządki

24.04.2017
W minioną sobotę, 22 kwietnia br., skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Opolu, pod nadzorem wychowawcy, zostali skierowani do prac porządkowych na terenie Opola.

Konkurs Wiedzy Biblijnej

13.04.2017
12 kwietnia br. w Kaplicy Zakładu Karnego w Opolu, kapelan ks. Jarosław Staniszewski, pełniący posługę duszpasterską w Parafii św. Michała Archanioła w Opolu, dokonał oficjalnego wręczenia nagród osadzonym, którzy uczestniczyli w międzyzakładowym Konkursie Wiedzy Biblijnej,...

Aktualności

Czas pomagania

11.04.2017

W Zakładzie Karnym w Opolu zarówno kadra więzienna, jak i osadzeni chętnie włączają się do akcji charytywnych na rzecz Opolskiego Hospicjum Betania. W bieżącym roku, tak jak i w latach ubiegłych wsparliśmy ogólnopolską akcję „Pola Nadziei”, mającą na celu szerzenie idei opieki paliatywnej, wiedzy w tym zakresie oraz zbierania środków niezbędnych do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

W Zakładzie Karnym w Opolu z wizytą duszpasterską przebywał ksiądz biskup Rudolf Pierskała w towarzystwie księdza kapelana Jarosława Staniszewskiego z parafii św. Michała w Opolu.

28 lutego br. w Zakładzie Karnym w Opolu w ramach prowadzonych przez kadrę penitencjarną działań resocjalizacyjnych odbył się cotygodniowy miting grupy AA „Skała”.

Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Opolu, dzięki podejmowanym przez funkcjonariuszy jednostki oddziaływaniom readaptacyjnym, od kilku lat aktywnie wspierają podopiecznych opolskiego Centrum Opieki Paliatywnej "Betania". To przykład, jak codzienna praca wychowawcy znajduje swoje realne odzwierciedlenie w zmianie postawy skazanego.

Pomoc dla Oli

23.12.2016

Od kilku lat funkcjonariusze i skazani z Zakładu Karnego w Opolu wspomagają chorą na mukowiscydozę Olę. Jak co roku w okresie przedświątecznym nastąpiło przekazanie zebranych w jednostce nakrętek typu „Pet”.

W całym kraju funkcjonariusze Służby Więziennej uczestniczyli w uroczystościach związanych z Narodowym Świętem Niepodległości. Wśród działań, które nasza formacja podejmuje jest również edukacja patriotyczna prowadzona wobec więźniów.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej