Miasto: Oleśnica

Ulica: Wały Jagiellońskie 1

Kod pocztowy: 56-400

Email: zk_olesnica@sw.gov.pl

Telefon: 71 3980700 / 71 3980712

Wspólne kolędowanie…

W dniu 12 grudnia br. odbyło się wspólne kolędowanie oleśnickiego chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze skazanymi z tutejszej jednostki penitencjarnej.

Rodzinne spotkania w świątecznym czasie

Zakład Karny w Oleśnicy od 22 lat organizuje spotkania świąteczne dla skazanych i ich rodzin. Rodzina jest wartością dla każdego człowieka – z niej się wywodzi, ją zakłada, ona daje oparcie w trudnych momentach życia, ale też wymaga dbałości i pielęgnacji więzi między jej członkami.

Wizyta historyków z wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej

Na przełomie listopada i grudnia w Zakładzie Karnym w Oleśnicy odbyło się kolejne spotkanie z pracownikami naukowymi wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Aktualności

Współpraca tutejszej jednostki penitencjarnej z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu (CIiPKZ DWUP) ma istotne znaczenie dla prawidłowego przygotowania osadzonych opuszczających zakładany karne do poruszania się w zmieniającym się rynku pracy.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Oleśnicy aktywnie włączyli się w wydarzenia zorganizowane w ramach akcji „Biała wstążka” organizowanej przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Wrocławia.

Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu ppłk. Krystyna Zuwała była honorowym gościem uroczystego otwarcia hali produkcyjnej w Zakładzie Karnym w Oleśnicy. W hali zatrudnienie znajdzie co najmniej 30 osadzonych.

Po ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości programie rządowym „Praca dla więźniów” służącym zintensyfikowaniu działań ukierunkowanych na zatrudnienie osób pozbawionych wolności, tutejsza jednostka penitencjarna od blisko trzech tygodni remontuje pomieszczenie przeznaczone na halę produkcyjną dla kontrahentów zewnętrznych.

Funkcjonariusze tutejszej jednostki wzięli udział w uroczystych obchodach z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Zakład Karny w Oleśnicy kontynuuje prace remontowe. Obecnie wykonywane są prace brukarskie na dziedzińcu zakładu jak i placu gospodarczym. Prace realizuje firma zewnętrzna, która zatrudnia także osadzonych z tutejszej jednostki penitencjarnej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej