Miasto: Oleśnica

Ulica: Wały Jagiellońskie 1

Kod pocztowy: 56-400

Email: zk_olesnica@sw.gov.pl

Telefon: 71 398 07 00

Fax: 71 398 07 12

III Ogólnopolski Konkurs Sztuki Origami rozstrzygnięty…

10.10.2017
W dniu 9 października 2017 r. komisja konkursowa, której przewodniczył Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Oleśnicy Dariusz Stępień wraz z Dyrektorem Zakładu Karnego w Oleśnicy ppłk Markiem Geciów i mjr Agatą Balcerczyk – kier. działu terapeutycznego, miała trudny orzech...

Alternatywna i naturalna energia - ekologiczne instalacje w Zakładzie Karnym w Oleśnicy

15.09.2017
Nowoczesna i oszczędna koncepcja wykorzystania instalacji fotowoltaicznej zasilającej budynki jednostki została uruchomiona.

Dzień sprzątania świata

15.09.2017
Służba Więzienna motywuje skazanych do podejmowania działań o charakterze ekologicznym

Aktualności

Edukacja prawna, a także współudział studentów Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, są ważnymi obszarami współpracy tutejszej jednostki penitencjarnej ze środowiskiem akademickim.

W dniach 18-19 października 2017 r. przedstawiciele tutejszej jednostki penitencjarnej, na czele z dyr. zakładu karnego, uczestniczyli w XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Potencjały zdrowia i sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zorganizowanej przez PTHP, która odbyła się na oleśnickim Zamku.

SPORT TO WYZWANIE

28.08.2017

Dyrektor Zakładu Karnego w Oleśnicy objął patronatem Turniej Piłki Plażowej Służb Mundurowych

11 sierpnia br. zapisze się w szczególny sposób w pamięci oleśniczan. Wtedy to, w piątkowy wieczór, nad powiatem oleśnickim doszło do gwałtownej nawałnicy. Silny wiatr, ulewa a nawet grad dokonały wielu zniszczeń. Efektem działania sił przyrody były powalone drzewa, znaki drogowe, tablice reklamowe, zalane budynki.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego Oleśnicy, na czele z Dyrektorem ppłk. Markiem Geciów, aktywnie włączyli się w obchody święta Wojska Polskiego, odbywające się na terenie naszego miasta.

Zajęcia prowadzone przez studentów, razem ze studentami i przy ich aktywnym udziale na stałe wpisały się w ofertę resocjalizacyjną realizowaną w oleśnickiej jednostce penitencjarnej. Tym razem w ramach praktyk studenckich prowadzonych pod nadzorem wychowawcy do spraw kulturalno-oświatowych działu penitencjarnego, Pan Jakub, student pedagogiki resocjalizacyjnej z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, przygotował zajęcia z zakresu fotografii.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej