Miasto: Oleśnica

Ulica: Wały Jagiellońskie 1

Kod pocztowy: 56-400

Email: zk_olesnica@sw.gov.pl

Telefon: 71 398 07 00

Fax: 71 398 07 12

Tropem Wilczym...

28.02.2017
Skazani w hołdzie Żołnierzom Niezłomnym walczącym z komunistycznym aparatem represji w latach 1944-1963.

I po co ta agrasja

27.02.2017
Zakończył się cykl zajęć edukacyjnych dla skazanych pn. „I po co ta agresja”. Zajęcia prowadzili studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy pod kierunkiem uczelnianego opiekuna przygotowali swój pierwszy, profesjonalny program readaptacji społecznej.

27 lat oleśnickiej grupy AA Sedno

03.02.2017
W Zakładzie Karnym w Oleśnicy odbył się rocznicowy, otwarty miting grupy Anonimowych Alkoholików grupy SEDNO, w którym uczestniczyło blisko dwadzieścia osób – skazani, zaproszeni goście z zewnątrz, przedstawiciele administracji więziennej.

Aktualności

W dniu 12 grudnia br. odbyło się wspólne kolędowanie oleśnickiego chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze skazanymi z tutejszej jednostki penitencjarnej.

Zakład Karny w Oleśnicy od 22 lat organizuje spotkania świąteczne dla skazanych i ich rodzin. Rodzina jest wartością dla każdego człowieka – z niej się wywodzi, ją zakłada, ona daje oparcie w trudnych momentach życia, ale też wymaga dbałości i pielęgnacji więzi między jej członkami.

Na przełomie listopada i grudnia w Zakładzie Karnym w Oleśnicy odbyło się kolejne spotkanie z pracownikami naukowymi wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Współpraca tutejszej jednostki penitencjarnej z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu (CIiPKZ DWUP) ma istotne znaczenie dla prawidłowego przygotowania osadzonych opuszczających zakładany karne do poruszania się w zmieniającym się rynku pracy.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Oleśnicy aktywnie włączyli się w wydarzenia zorganizowane w ramach akcji „Biała wstążka” organizowanej przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Wrocławia.

Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu ppłk. Krystyna Zuwała była honorowym gościem uroczystego otwarcia hali produkcyjnej w Zakładzie Karnym w Oleśnicy. W hali zatrudnienie znajdzie co najmniej 30 osadzonych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej