Miasto: Nysa

Ulica: ul. Kościuszki 4A

Kod pocztowy: 48-300

Email: zk_nysa@sw.gov.pl

Telefon: 77 433 24 71

Fax: 77 433 45 33

Uroczysta odprawa

21.11.2017
21 listopada br. z udziałem pocztu sztandarowego w Zakładzie Karnym w Nysie odbyła się odprawa służbowa z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w której uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba.

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Nysie

14.11.2017
Poczet sztandarowy wraz z Dyrektorem Zakładu Karnego w Nysie płk. Mirosławem Ligęzą uczestniczyli w lokalnych obchodach Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Święto kadry pedagogicznej

20.10.2017
Nyska jednostka jest jedyną na Opolszczyźnie, gdzie działa Centrum Kształcenia Ustawicznego. Służba Więzienna kształci w nim osoby pozbawione wolności.

Aktualności

Pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu 24 listopada br. na terenie Zakładu Karnego w Nysie odbyła się gala podsumowująca IV Ogólnopolski Konkurs Poezji Więziennej - Lirnik '2017.

Czym jest mediacja? Co wnosi jako sposób rozwiązywania sporów? I dlaczego warto jej spróbować? - O tym wszystkim mogli dowiedzieć się skazani z Zakładu Karnego w Nysie. Spotkanie zorganizowała kadra więzienna jednostki.

Popularne Siostry Elżbietanki to zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, które w tym roku obchodzą 175 rocznicę powstania. Na zaproszenie Matki Prowincjalnej Sióstr Elżbietanek w Nysie, kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Nysie, z grupą 6 skazanych wzięła udział w uroczystościach rocznicowych powstania zgromadzenia, połączonych z uroczystościami 10. rocznicy beatyfikacji mieszkanki Nysy, założycielki zgromadzenia, błogosławionej Marii Luizy Merkert.

Na zaproszenie płk. Mirosława Ligęzy w Zakładzie Karnym w Nysie gościła z roboczą wizytą czteroosobowa delegacja z Zakładu Karnego w Příbram, pod przewodnictwem zastępcy dyrektora plk. Petra Červený oraz kierowników poszczególnych działów: npor. Roberta Burmann, npor. Zbynka Červený oraz ppor. Petera Kugler.

Od czasu nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Nysie, poczet sztandarowy jednostki systematycznie uczestniczy w uroczystościach o charakterze patriotycznym organizowanych przez władze lokalne.

Współpraca pomiędzy Zakładem Karnym w Nysie a władzami gminy Nysa przynosi wymierne korzyści dla lokalnej społeczności. Kadra penitencjarna z okazji "Sprzątania świata" umożliwiła dziesięciu skazanym udział w akcji na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej