Miasto: Nysa

Ulica: ul. Kościuszki 4A

Kod pocztowy: 48-300

Email: zk_nysa@sw.gov.pl

Telefon: 77 433 24 71

Fax: 77 433 45 33

Umiejętności psa specjalnego w Służbie Więziennej

15.05.2017
Na zaproszenie Koła Naukowego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nysie uczestniczyli w otwartym wykładzie na temat roli psa specjalnego w Służbie Więziennej.

Zakład Karny w Nysie wspiera osoby niepełnosprawne

12.05.2017
11 maja br. po raz kolejny funkcjonariusze z nyskiego zakładu karnego, członkowie działającego w jednostce Klubu Honorowych Dawców Krwi "Osocze", wsparli władze Politechniki Opolskiej podczas Zawodów Sportowych dla Osób z Niepełnosprawnościami.

Opieka medyczna w Zakładzie Karnym w Nysie

11.05.2017
W nyskiej jednostce przebywa siedemset osadzonych. W tak dużej społeczności ludzkiej opieka medyczna pełni bardzo ważna rolę.

Aktualności

Czas matur

05.05.2017

Zakład Karny w Nysie jest jedyną jednostką penitencjarną na Opolszczyźnie, gdzie Służba Więzienna kształci osoby pozbawione wolności. W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpiło 15 skazanych.

Uroczyste obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się o godz. 9.30 w Bazylice Mniejszej Mszą Św. w intencji Ojczyzny z udziałem parlamentarzystów na Sejm, delegacji samorządowych, stowarzyszeń oraz pocztów sztandarowych służb mundurowych, związków, stowarzyszeń, kombatantów oraz szkół. Tak ważną uroczystość uświetnił poczet sztandarowy Zakładu Karnego w Nysie oraz kierownictwo jednostki.

Wzajemna współpraca formacji mundurowych w Nysie przybiera różne formy. Jedną z nich są szkolenia. Takie spotkanie z zakresu profilaktyki stresu prowadził w dniach 24 - 26 kwietnia br. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mł. psycholog Daniel Jurecki.

Współpraca pomiędzy Zakładem Karnym w Nysie a władzami gminy Nysa przynosi wymierne korzyści dla lokalnej społeczności. Kadra penitencjarna z okazji przypadającego w tym miesiacu Dnia Ziemi umożliwiła dziewięciu skazanym udział w akcji na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Terenem, który podlegał oczyszczeniu był obszar parku wiejskiego w Białej Nyskiej.

Współczesna Służba Więzienna to nie tylko izolowanie i ochrona społeczeństwa przed przestępcami, ale przede wszystkim prowadzenie oddziaływań mających na celu przywrócenie osadzonego społeczeństwu, aby stał się lepszy i przestrzegał obowiązujących norm społecznych i prawnych.

Zakład Karny w Nysie w dniu 31 marca 2017 roku podpisał umowę o dofinansowanie projektu: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków penitencjarnych, administracji i wartowni Zakładu Karnego w Nysie” w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej