Miasto: Nysa

Ulica: ul. Kościuszki 4A

Kod pocztowy: 48-300

Email: zk_nysa@sw.gov.pl

Telefon: 77 433 24 71

Fax: 77 433 45 33

Noworoczny koncert kolęd

Dzięki współpracy z firmą Athletic, przedsiębiorstwem produkującym podesty sceniczne, które zatrudnia wewnątrz jednostki kilkudziesięciu skazanych, 15 stycznia br. na ternie Zakładu Karnego w Nysie, osadzeni wysłuchali koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Abba Pater Music z Kalisza.

Resocjalizacja skazanych przy wsparciu współdziałających instytucji

12 grudnia br. w Zakładzie Karnym w Nysie odbyło się uroczyste podsumowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności za dokonanie przestępstwa przemocy w rodzinie wg modelu DULUTH pt. „To nie górę pokonujemy lecz samych siebie”. Był on realizowany wspólnie z pracownikami z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie.

Odprawa kierownictwa jednostek i kadry penitencjarnej okregu opolskiego

Na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie odbyła się zorganizowana przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu ppłk. Leszka Czerebę odprawa służbowa dyrektorów i kierowników penitencjarnych aresztów śledczych i zakładów karnych naszego okręgu.

Aktualności

Pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu 24 listopada br. na terenie Zakładu Karnego w Nysie odbyła się gala podsumowująca III Ogólnopolski Konkurs Poezji Więziennej - Lirnik '2016.

Uroczysta odprawa

18.11.2016

17 listopada br. z udziałem pocztu sztandarowego w Zakładzie Karnym w Nysie odbyła się odprawa służbowa z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w której uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba.

Poczet sztandarowy Zakładu Karnego w Nysie uczestniczył w lokalnych obchodach Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Tydzień Mediacji

26.10.2016

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji na terenie Zakładu Karnego w Nysie przeprowadzono akcję informacyjną oraz zorganizowano spotkanie z udziałem przedstawicieli PCPR i OPS w Nysie.

Nyska jednostka jest jedyną na Opolszczyźnie, gdzie działa Centrum Kształcenia Ustawicznego i Służba Więzienna kształci osoby pozbawione wolności.

Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Nysie uczestniczył w uroczystościach związanych z pożegnaniem odchodzącego na emeryturę wieloletniego dyrektora nyskiego hospicjum, księdza Wacława Leśnikowskiego.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej