Miasto: Nysa

Ulica: ul. Kościuszki 4A

Kod pocztowy: 48-300

Email: zk_nysa@sw.gov.pl

Telefon: 77 433 24 71

Fax: 77 433 45 33

Święta w nyskim zakładzie karnym

18.04.2017
W czasie odbywania kary są momenty, kiedy pobyt ,,za murami” jest szczególnie trudny. Ten okres to Święta Zmartwychwstania Pańskiego, zwane potocznie Wielkanocnymi.

Roczna odprawa załogi Zakładu Karnego w Nysie

03.04.2017
29 marca br. w Zakładzie Karnym w Nysie z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu ppłk. Leszka Czereby odbyła się roczna odprawa służbowa podsumowująca ubiegły rok.

Podsumowanie akcji "Okaż Serce"

09.02.2017
8 lutego br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nysie odwiedzili wychowanków z Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Paczkowie, przekazując im moc prezentów.

Aktualności

Zakład Karny w Nysie w dniu 31 marca 2017 roku podpisał umowę o dofinansowanie projektu: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków penitencjarnych, administracji i wartowni Zakładu Karnego w Nysie” w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej...

W roku 2017 w ramach realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Zakładzie Karnym w Nysie będzie realizowanych...

Dzięki współpracy z firmą Athletic, przedsiębiorstwem produkującym podesty sceniczne, które zatrudnia wewnątrz jednostki kilkudziesięciu skazanych, 15 stycznia br. na ternie Zakładu Karnego w Nysie, osadzeni wysłuchali koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Abba Pater Music z Kalisza.

12 grudnia br. w Zakładzie Karnym w Nysie odbyło się uroczyste podsumowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności za dokonanie przestępstwa przemocy w rodzinie wg modelu DULUTH pt. „To nie górę pokonujemy lecz samych siebie”. Był on realizowany wspólnie z pracownikami z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie.

Na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie odbyła się zorganizowana przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu ppłk. Leszka Czerebę odprawa służbowa dyrektorów i kierowników penitencjarnych aresztów śledczych i zakładów karnych naszego okręgu.

Pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu 24 listopada br. na terenie Zakładu Karnego w Nysie odbyła się gala podsumowująca III Ogólnopolski Konkurs Poezji Więziennej - Lirnik '2016.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej