Miasto: Nysa

Ulica: ul. Kościuszki 4A

Kod pocztowy: 48-300

Email: zk_nysa@sw.gov.pl

Telefon: 77 433 24 71

Fax: 77 433 45 33

Wizyta czeskich penitencjarzystów Zakładzie Karnym w Nysie

25.09.2017
Na zaproszenie płk. Mirosława Ligęzy w Zakładzie Karnym w Nysie gościła z roboczą wizytą czteroosobowa delegacja z Zakładu Karnego w Příbram, pod przewodnictwem zastępcy dyrektora plk. Petra Červený oraz kierowników poszczególnych działów: npor. Roberta Burmann, npor....

Rocznica napaści sowietów ma Polskę

19.09.2017
Od czasu nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Nysie, poczet sztandarowy jednostki systematycznie uczestniczy w uroczystościach o charakterze patriotycznym organizowanych przez władze lokalne.

Skazani skierowani do porządkowania terenów zielonych miasta

18.09.2017
Współpraca pomiędzy Zakładem Karnym w Nysie a władzami gminy Nysa przynosi wymierne korzyści dla lokalnej społeczności. Kadra penitencjarna z okazji "Sprzątania świata" umożliwiła dziesięciu skazanym udział w akcji na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

Aktualności

Popularne Siostry Elżbietanki to zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, które w tym roku obchodzą 175 rocznicę powstania. Na zaproszenie Matki Prowincjalnej Sióstr Elżbietanek w Nysie, kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Nysie, z grupą 6 skazanych wzięła udział w uroczystościach rocznicowych powstania zgromadzenia, połączonych z uroczystościami 10. rocznicy beatyfikacji mieszkanki Nysy, założycielki zgromadzenia, błogosławionej Marii Luizy Merkert.

W ramach obchodów Światowego Dnia Pierwszej Pomocy kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Nysie zorganizowała dla osadzonych szkolenie. Zajęcia miały na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnej wśród osadzonych.

8 września br. poczet sztandarowy Zakładu Karnego w Nysie uczestniczył w lokalnych obchodach wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Kształcenie osadzonych w nyskim zakładzie karnym ma bardzo długą tradycję. Obecnie jest to jedyna jednostka w okręgu opolskim, która posiada szkołę. Oferuje skazanym naukę praktycznego zawodu oraz możliwość zadania matury.

Pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu ppłk. Leszka Czereby w Zakładzie Karnym w Nysie rozpoczyna się IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Więziennej "Lirnik '2017", do udziału w którym zaproszeni są wszyscy odbywających karę pozbawienia wolności z terenu naszego kraju.

Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Nysie umożliwiła skazanym aktywnie uczestniczącym w kole plastycznym przekazanie swoich prac, które będą zaprezentowane na VII Festiwalu MieniaArt "Kto Ty jesteś".

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej