Miasto: Medyka

Ulica: Medyka 404B

Kod pocztowy: 37-732

Email: zk_medyka@sw.gov.pl

Telefon: 16 671 57 46

Fax: 16 671 53 80

Praca skazanych na rzecz środowiska lokalnego

19.04.2017
W ramach zatrudnienia nieodpłatnego skazani codziennie wykonują pracę na rzecz 18 podmiotów zewnętrznych.

Praca skazanych tematem spotkania z Prezydentem Przemyśla.

07.04.2017
W dniu 4 kwietnia 2017 r. w Dyrektor Zakładu Karnego w Medyce spotkał się z Prezydentem miasta Przemyśla Panem Robertem Chomą.

Lekcja historii o Symbolach Narodowych

01.04.2017
W dniu 30 marca w Zakładzie Karnym w Medyce gościliśmy p. Macieja Rędziniaka – historyka rzeszowskiego IPN.

Aktualności

Podziękowania złożone na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Medyce obrazują długoletnią współpracę pomiędzy Służbą Więzienną i Policją.

Od wielu lat skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym w Medyce wykonują szereg prac na rzecz lokalnego środowiska oraz firm z naszego regionu.

1 marca był obchodzony Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Zakładu Karnego w Medyce.

W dniu 27 lutego w świetlicy Zakładu Karnego w Medyce odbyła się uroczystość pożegnania dotychczasowego Dyrektora ppłk. Edmunda Matrejka przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne.

Od dnia 1 marca 2017 r. grupa 20 osadzonych rozpocznie pracę w Zakładach Mięsnych „Sokołów S.A.” w Jarosławiu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej