Miasto: Malbork

Ulica: ul. Poczty Gdańskiej 19A

Kod pocztowy: 82-200

Email: zk_malbork@sw.gov.pl

Telefon: 55 646-05-00

Fax: 55 2729411

W Malborku uczczono Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

02.03.2018
1 marca po raz ósmy obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W malborskich uroczystościach udział wziął również przedstawiciel Służby Więziennej.

8 luty święto Służby Więziennej

15.02.2018
W dniu 15 lutego 2018 r. funkcjonariusze malborskiego zakładu karnego obchodzili swoje święto. W uroczystej odprawie uczestniczył płk Lesław Bryłkowski – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku.

Nasza Krew – Nasza Ojczyzna

14.12.2017
W 20 rocznicę podpisania Ustawy o Publicznej Służbie Krwi na terenie całego kraju odbyła się Akcja Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktualności

W dniach 16 oraz 27 lutego 2018 roku Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku oddelegowało do Malborka krwiobus.

W dniu 26.02.2018 r., w związku z Pomorskim Tygodniem Edukacji Prawnej, gościliśmy w Zakładzie Karnym w Malborku uczniów II klas I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku.

Malborska jednostka penitencjarne współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” z/s w Borowym Młynie oraz  z Domem Pomocy Społecznej w Malborku.

W Zakładzie Karnym w Malborku od kilku lat jest realizowany program readaptacji społecznej dla skazanych pn. „Inspiracja”.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, które są szczególnie trudne dla osób pozbawionych wolności. W związku z tym Funkcjonariusze Służby Więziennej zaplanowali dodatkowe zajęcia dla osadzonych.

W 2017 r. w ramach realizacji programu „Praca Więźniów” w Zakładzie Karnym w Malborku podjęto działania mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy i objęcie jak największej grupy skazanych zatrudnieniem. Programu uruchomił szeroko rozpowszechnioną akcję informacyjną w postaci konferencji i spotkań z pracodawcami.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej