Miasto: Malbork

Ulica: ul. Poczty Gdańskiej 19A

Kod pocztowy: 82-200

Email: zk_malbork@sw.gov.pl

Telefon: (55) 646-05-00 / (55) 272-94-11

Nietypowa trasa koncertowa Leszka Możdżera

14.12.2016
W dniu 14.12.2016 r. w ramach projektu zainicjowanego przez słynnego pianistę i kompozytora na spotkaniu z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Gdańsku, w malborskiej jednostce odbył się kolejny koncert Leszka Możdżera

Konferencja dotycząca Rządowego Programu Pracy Więźniów w Zakładzie Karnym w Malborku

25.10.2016
W dniu 25 października br. na terenie Zakładu Karnego w Malborku odbyło się spotkanie dotyczące szerszych możliwości zatrudnienia osób pozbawionych wolności, związane z Rządowym Programem – Praca Więźniów

Porozumienie Zakładu Karnego w Malborku z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Malborku

20.09.2016
W dniu 20.09.2016 r. z upoważnienia Dyrektora Zakładu Karnego w Malborku mjr Agnieszka Kić oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku Jacek Wojtuszkiewicz podpisali porozumienie w zakresie wzajemnej realizacji działań pomocowych skierowanych do osób...

Aktualności

Zakład Karny w Malborku w ramach rządowego programu pracy więźniów prowadzi działania mające na celu pozyskanie nowych miejsc pracy dla osadzonych

W dniu 26.11.2016 r. w Urzędzie Miasta Malborka odbyła się kolejna Akademia Miejska Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, w której udział wzięli min. funkcjonariusze z malborskiej oraz sztumskiej jednostki penitencjarnej

W dniu 17 listopada br. funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Malborku wzięli udział w Indywidualnym Dniu Działalności Gospodarczej, zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

W dniu 15 listopada br. w świetlicy centralnej malborskiego zakładu karnego odbyła się uroczystość związana z nadaniem odznaczeń oraz wręczeniem dekretów na wyższy stopień służbowy

Dyrektor Zakładu Karnego w Malborku, w zastępstwie mjr Agnieszka Kić, wzięła udział w obchodach 98. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W ramach realizacji porozumienia z dnia 20.09.2016 r., z uwagi na zbliżający się okres zimowy, na terenie malborskiej jednostki zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dla grupy wyznaczonych osadzonych

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej