Miasto: Malbork

Ulica: ul. Poczty Gdańskiej 19A

Kod pocztowy: 82-200

Email: zk_malbork@sw.gov.pl

Telefon: 55 646-05-00

Fax: 55 2729411

Nasza Krew – Nasza Ojczyzna

14.12.2017
W 20 rocznicę podpisania Ustawy o Publicznej Służbie Krwi na terenie całego kraju odbyła się Akcja Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Praca nieodpłatna więźniów - resocjalizacja

28.11.2017
28 listopada br Dyrektor Zakładu Karnego w Malborku zorganizował konferencję, której tematem był program „Praca dla więźniów” oraz wprowadzane od nowego roku zmiany w przepisach dotyczących zatrudnienia nieodpłatnego skazanych.

Więźniowie remontowali szpital

23.11.2017
"Praca dla więźniów"- skazani z malborskiej jednostki penitencjarnej wykonali prace remontowe, konserwatorskie i porządkowe w nowodworskim szpitalu. W uroczystym zakończeniu kolejnego etapu remontu uczestniczyła Służba Więzienna.

Aktualności

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, które są szczególnie trudne dla osób pozbawionych wolności. W związku z tym Funkcjonariusze Służby Więziennej zaplanowali dodatkowe zajęcia dla osadzonych.

W 2017 r. w ramach realizacji programu „Praca Więźniów” w Zakładzie Karnym w Malborku podjęto działania mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy i objęcie jak największej grupy skazanych zatrudnieniem. Programu uruchomił szeroko rozpowszechnioną akcję informacyjną w postaci konferencji i spotkań z pracodawcami.

W 2017 r. grupa 59 skazanych z malborskiej jednostki zdobyła kwalifikacje zawodowe po ukończeniu kursów zawodowych dotyczących projektu pn: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W dniu 15 listopada 2017 r. przedstawiciele z Zakładu Karnego w Malborku po raz kolejny uczestniczyli w Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości.

11 listopada to dzień, w którym obchodzona była 99. rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. Z tej okazji w dniu 15 listopada br. w Zakładzie Karnym w Malborku odbyła się uroczysta odprawa związana z nadaniem odznaczeń oraz  wyższych stopi służbowych.

Dyrektor Zakładu Karnego w Malborku ppłk Mirosław Burczyk wziął udział w obchodach 99. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej