Miasto: Komańcza

Ulica: Łupków 45

Kod pocztowy: 38-543

Email: zk_lupkow@sw.gov.pl

Telefon: 13 467 70 49

Fax: 13 467 70 11

Wielokulturowa Pamięć Dni Minionych – aspekt resocjalizacji realizowanej poprzez edukację historyczną

08.01.2018
Resocjalizacja w ujęciu historycznym, to główna oś realizacji Porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim, a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie, którego celem jest wspólne prowadzenie oddziaływań readaptacyjnych wobec więźniów.

Nasza Krew- Nasza Ojczyzna

06.12.2017
Funkcjonariusze i emerycie z Zakładu Karnego w Łupkowie włączyli się do Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Krwiodawstwa.

Kolejna grupa skazanych skierowana do pracy odpłatnej

04.12.2017
W dniu 01 grudnia 2017 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie podpisał kolejną umowę z kontrahentem zewnętrznym o odpłatne zatrudnienie skazanych.

Aktualności

Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie płk. Adam Zarzyczny wręczył funkcjonariuszom akty nominacyjne i odznaczenia.

W dniu 13 października w Zakładzie Karnym w Łupkowie oraz podległym Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu odbyła się prelekcja poprowadzona przez Panią Ewę Steligę, mediatora stałego ujętego w wykazie osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego przy Sądzie Okręgowym w Krośnie.

W dniu 09.10.2017r., kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży z CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza w Warszawie uczestniczyła w szkoleniu strzeleckim połączonym z zajęciami edukacyjnymi odnoszącymi się do zadań Służby Więziennej

Do organizowanej w dniu 07.10.2017r., przez Fundację "Solo Dios Basta" ogólnopolskiej inicjatywy "Różaniec Do Granic" włączono wyrażających taką wolę skazanych z Zakładu Karnego w Łupkowie i podległego Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu.

W związku z przypadającym w dniu 9 września Światowym Dniem Pierwszej Pomocy w Zakładzie Karnym w Łupkowie oraz Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu zorganizowano warsztaty dla skazanych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W dniach 22 i 23 sierpnia 2017r., Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie podpisał dwie kolejne umowy z kontrahentami zewnętrznymi o odpłatne zatrudnienie skazanych

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej