Miasto: Komańcza

Ulica: Łupków 45

Kod pocztowy: 38-543

Email: zk_lupkow@sw.gov.pl

Telefon: (13) 467-70-49

Fax: (13) 467-70-11

Aktualności

W związku z obchodzonym Światowym Dniem Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych Zakład Karny w Łupkowie nawiązał współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krośnie oraz  Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku.

11 listopada to rocznica obchodów odzyskania przez Polskę Niepodległości, ale też czas kiedy funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej otrzymują awanse i odznaczenia

W dniu 10.11.2016 r. podpisane zostało Porozumienie pomiędzy Grupą Regionalną GOPR Grupa Bieszczadzka, a Zakładem Karnym w Łupkowie, mające na celu współpracę z ww. instytucją w ramach realizacji programu resocjalizacyjnego:„Operacja: Bezpieczne Góry”.

W dni poprzedzające 1 listopada- Święto Zmarłych, skazani z Zakładu Karnego w Łupkowie uczestniczyli w pracach porządkowych okolicznych cmentarzy.

W dniu 24 października br., w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych realizowanych przez kadrę penitencjarną Zakładu Karnego w Łupkowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu, grupa 26 skazanych, wzięła udział w prelekcji multimedialnej na temat bohaterskich losów lotnika z Łęk Dukielskich.

Praca osób pozbawionych wolności jest istotnym elementem procesu resocjalizacji, spełnia bowiem jeden z istotnych celów wykonywania kary pozbawienia wolności, jakim jest powstrzymanie się osoby skazanej od ponownego popełnienia przestępstwa.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej