Miasto: Łowicz

Ulica: ul. Wiejska 3

Kod pocztowy: 99-400

Email: zk_lowicz@sw.gov.pl

Telefon: 46 830 97 00 / 46 830 97 06

Fax: 46 830 97 05

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

17.05.2018
Nie da się całkowicie wyeliminować zjawiska, jakim są wypadki drogowe, jednak należy dążyć do ich ograniczenia, przede wszystkim zaś do ograniczenia ofiar śmiertelnych tych zdarzeń. Działania takie podejmuje łowicka jednostka penitencjarna.

Nowe miejsca pracy dla skazanych

16.05.2018
Realizacja programu "Praca dla więźniów" przez Zakład Karny w Łowiczu

Aktualności

W dniu 18 kwietnia b.r. odbyła się Msza Święta, w trakcie której nastąpiło poświęcenie nowej więziennej kaplicy przez Ordynariusza Diecezji Łowickiej.

21 marca br. w Zakładzie Karnym w Łowiczu odbyła się odprawa podsumowująca miniony rok. W odprawie uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Włodzimierz Jacek Głuch.

Ma półtora roku, nosa – dosłownie i w przenośni - do wykrywania narkotyków i jest owczarkiem niemieckim o czarnym umaszczeniu wzbudzającym respekt wśród więźniów.

- Historia więziennictwa, przepisy i zasady odbywania kary pozbawienia wolności, regulacje międzynarodowe dotyczące więziennictwa, zasady funkcjonowania zakładów karnych w Polsce, systemy odbywania kary, ale również zasady przyjęć do Służby Więziennej oraz specyfika pracy w poszczególnych działach służby – to tylko niektóre tematy, które na co dzień, w ramach zagadnień penitencjarnych, poznają uczniowie II LO w Łowiczu o profilu obronnym. W...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej