Miasto: Łowicz

Ulica: ul. Wiejska 3

Kod pocztowy: 99-400

Email: zk_lowicz@sw.gov.pl

Telefon: 46 830 97 00 / 46 830 97 06

Fax: fax 46 830 97 05

O gen. Roweckim "Grocie" w Zakładzie Karnym w Łowiczu.

Postać legendarnego generała Stefana Roweckiego "Grot" - m.in. przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego w czasie hitlerowskiej okupacji - była przedmiotem kolejnego wykładu o tematyce historycznej, którego mogli wysłuchać osadzeni z Zakładu Karnego w Łowiczu.

Aktualności

W przeddzień Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w Zakładzie Karnym w Łowiczu wręczono funkcjonariuszom Służby Więziennej resortowe odznaczenia za wyróżniającą i długoletnią służbę oraz nadano awanse na wyższe stopnie służbowe.

Z okazji Święta Niepodległości Polski, w ramach działań edukacyjnych prowadzonych przez kadrę wychowawczą dzaiału penitencjarnego Zakładu Karnego w Łowiczu, odbyło się dla osadzonych spotkanie z heraldykiem, weksylologiem i historykiem Krzysztofem J. Guzkiem - współautorem m.in. polskich znaków sił zbrojnych i godła Polski, na temat historii symboliki państwowej pt. "Cztery flagi Drugiej Rzeczypospolitej 1919-1945."

Rozwiązania techniczne, techniczno-ochronne, logistyczne oraz pracownicze w kontekście planowanej budowy hali produkcyjnej w Zakładzie Karnym w Łowiczu były przedmiotem wizyty delegacji łowickiej jednostki penitencjarnej w Zakładzie Karnym w Gębarzewie (OISW Poznań) gdzie z powodzeniem funkcjonuje hala produkcyjna, w której zatrudnienie znajdują osadzeni w ramach rządowego programu „Praca więźniów”.

Strażacy, policjanci i funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w VI Jesiennym Biegu Przełajowym Łowickich Służb Mundurowych organizowanym przez Zakład Karny w Łowiczu. Dopisała frekwencja i pogoda.

Współpraca na rzecz edukacji i bezpieczeństwa publicznego, krzewienie postaw patriotycznych i działalności profilaktycznej wśród młodzieży szkolnej to główna idea podpisanego dziś (21.10.2016 r.) porozumienia o współpracy między II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łowiczu prowadzącym klasy o profilu obronnym i bezpieczeństwa publicznego a reprezentantami łowickich służb mundurowych.

Co zrobić, żeby skorzystać z mediacji, jak przebiega postępowanie mediacyjne i jakie przynosi korzyści? - to tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi mogli uzyskać osadzeni w Zakładzie Karnym w Łowiczu. Popularyzacja instytucji mediacji wśród osadzonych była głównym celem ich spotkania z Łukaszem Kazłowskim, mediatorem sądowym z 17-letnim stażem w tym zawodzie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej