Miasto: Kwidzyn

Ulica: Lotnicza 1

Kod pocztowy: 82-500

Email: zk_kwidzyn@sw.gov.pl

Telefon: 55 645 89 00

Fax: 55 645 05 65 / 55 645 89 55

Roczna odprawa kierownictwa ZK Kwidzyn

14.03.2018
Na początku marca br., w Zakładzie Karnym w Kwidzynie odbyła się uroczysta odprawa służbowa funkcjonariuszy dotycząca bezpośrednio podsumowania działalności jednostki w minionym już 2017 roku. Tak jak i w latach ubiegłych, również w tym roku, w odprawie brał udział...

Służba Więzienna uczciła Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

01.03.2018
1 marca 2018 roku zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie, ppłk Olgierd Trzaska złożył wiązankę i oddał hołd Żołnierzom Wyklętym. Asysta honorowa funkcjonariuszy Służby Więziennej uświetniła kwidzyńską uroczystość.

Święto Służby Więziennej w kwidzyńskim zakładzie karnym

13.02.2018
Funkcjonariusze Służby Więziennej są kontynuatorami tradycji przedwojennej Straży Więziennej. Wykonują zawód wymagający określonych predyspozycji, wiedzy i umiejętności. Dla podkreślenia swej profesjonalności i uczczenia zasług w tworzeniu bezpiecznego i praworządnego państwa,...

Aktualności

Takiej wizyty jeszcze w Zakładzie Karnym w Kwidzynie nie było. W świetlicy centralnej kwidzyńskiego więzienia odbyło się spotkanie z byłym zesłańcem Sybiru - przedstawicielem kwidzyńskiego koła Związku Sybiraków.

Nowy kontrahent

19.03.2018

W ramach programu „Praca dla więźniów”, Zakład Karny w Kwidzynie zwiększa zatrudnienie skazanych.

6 marca br., w Zakładzie Karnym w Kwidzynie odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy SW z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Życzenia

08.03.2018

Funkcjonariusze kwidzyńskiej Służby Więziennej podejmują działania zmierzające do aktywizacji zawodowej jak największej liczby osadzonych pozostających bez zatrudnienia. Obecnie priorytetem w kierowaniu do pracy jest zatrudnienie odpłatne skazanych.

12 stycznia br. w Zakładzie Karnym w Kwidzynie odbył się koncert kolęd w wykonaniu nauczycieli oraz uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Kwidzynie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej