Miasto: Nowogród Bobrzański

Ulica: Krzywaniec

Kod pocztowy: 66-010

Email: zk_krzywaniec@sw.gov.pl

Telefon: 68 32 79 405

Fax: 68 32 76 640

Wizyta w „Lumelu”

07.04.2017
Przedstawiciele Zakładu Karnego w Krzywańcu mieli możliwość zwiedzania zielonogórskiej firmy „Lumel Alucast”, która rozważa zatrudnienie więźniów z tutejszej jednostki penitencjarnej w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”.

Wspólne szkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej i Straży Granicznej

04.04.2017
Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Krzywańcu szkolili funkcjonariuszy Straży Granicznej z PSG w Tuplicach

Zakup nowoczesnego sprzętu i środków ochrony osobistej

04.04.2017
Zakup nowoczesnego sprzętu i środków ochrony osobistej

Aktualności

Święta Wielkanocne to jedne z najstarszych i najważniejszych świąt Chrześcijańskich

„OKNO NA ŚWIAT” to program readaptacji społecznej z zakresu zapobiegania negatywnym skutkom izolacji, zwłaszcza wobec osób skazanych na długoterminowe kary pozbawienia wolności

Zakład Karny w Krzywańcu odwiedzili, pracownicy, Kuratorzy Zawodowi oraz  Prezesi Sądu Rejonowego w Koninie

Wzajemna współpraca służb mundurowych

Jak skutecznie się bronić oraz praworządnie stosować środki przymusu bezpośredniego ?

Na początku marca br. personel Działu Terapeutycznego tutejszej jednostki penitencjarnej przeprowadził warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych dla funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej okręgu poznańskiego

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej