Miasto: Nowogród Bobrzański

Ulica: Krzywaniec

Kod pocztowy: 66-010

Email: zk_krzywaniec@sw.gov.pl

Telefon: 68 32 79 405

Fax: 68 32 76 640

Nowy Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu

10.03.2017
Mjr Sebastian Zientarski nowym Zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu

Aktualności

Na początku marca br. personel Działu Terapeutycznego tutejszej jednostki penitencjarnej przeprowadził warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych dla funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej okręgu poznańskiego

Odznaczenia i awanse z okazji Święta Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

W dniu 18.01.2017r., w Zakładzie Karnym w Krzywańcu odbyło się spotkanie z przedstawicielami zielonogórskiej firmy LUMEL w sprawie zatrudnienia więźniów

W dniach 19-20 grudnia 2016 roku w Zakładzie Karnym w Krzywańcu odbyła się odprawa dyrektorów jednostek podstawowych wchodzących w skład poznańskiego okręgu Służby Więziennej

Dyrekcja Zakładu Karnego w Krzywańcu oraz Zespół Opiekuńczo - Wychowawczy Domu Matki i Dziecka składają gorące życzenia świąteczne dla wszystkich ludzi dobrego serca, którzy w 2016 roku wsparli nasza placówkę.

W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu ppłk Daniel Janowski otrzymał list od Mons. Paolo Borgia Asesora Sekcji ds. Ogólnych w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej zawierający podziękowania od Ojca Świętego za zorganizowanie konkursu wśród skazanych pod hasłem „„...GDY ZAMYKAM OCZY MALUJĘ W MEJ DUSZY MIŁOSIERDZIE...”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej