Miasto: Nowogród Bobrzański

Ulica: Krzywaniec

Kod pocztowy: 66-010

Email: zk_krzywaniec@sw.gov.pl

Telefon: 68 32 79 405

Fax: 68 32 76 640

Odznaczenia i awanse z okazji Święta Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

21.02.2017
Odznaczenia i awanse z okazji Święta Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

Wizyta przedstawicieli firmy LUMEL w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

20.01.2017
W dniu 18.01.2017r., w Zakładzie Karnym w Krzywańcu odbyło się spotkanie z przedstawicielami zielonogórskiej firmy LUMEL w sprawie zatrudnienia więźniów

Aktualności

W dniach 19-20 grudnia 2016 roku w Zakładzie Karnym w Krzywańcu odbyła się odprawa dyrektorów jednostek podstawowych wchodzących w skład poznańskiego okręgu Służby Więziennej

Dyrekcja Zakładu Karnego w Krzywańcu oraz Zespół Opiekuńczo - Wychowawczy Domu Matki i Dziecka składają gorące życzenia świąteczne dla wszystkich ludzi dobrego serca, którzy w 2016 roku wsparli nasza placówkę.

W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu ppłk Daniel Janowski otrzymał list od Mons. Paolo Borgia Asesora Sekcji ds. Ogólnych w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej zawierający podziękowania od Ojca Świętego za zorganizowanie konkursu wśród skazanych pod hasłem „„...GDY ZAMYKAM OCZY MALUJĘ W MEJ DUSZY MIŁOSIERDZIE...”.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w krzywanieckim Domu Matki i Dziecka zorganizowano spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli członkowie rodzin matek pozbawionych wolności, po to aby wspólnie ze swoimi bliskimi podzielić się opłatkiem oraz duchowo przeżywać czas Bożego Narodzenia

Kierując się mądrą zasadą przewagi oddziaływań profilaktycznych w ramach realizacji Programu readaptacji społecznej ''Most ku Trzeźwości'' w listopadzie i grudniu 2016 r. zaprosiliśmy na teren Zakładu Karnego w Krzywańcu młodzież uczącą się w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Żarach oraz Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

W dniu 6 grudnia br., w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja naukowa połączona z debatą oksfordzką poświęconą tematowi dzieci, które przebywają wraz ze swoimi matkami w Domach dla Matki i Dziecka przy wskazanych zakładach karnych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej