Miasto: Nowogród Bobrzański

Ulica: Krzywaniec

Kod pocztowy: 66-010

Email: zk_krzywaniec@sw.gov.pl

Telefon: 68 32 79 405

Fax: 68 32 76 640

Odprawa roczna w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

19.03.2018
W dniu 16 marca br. odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu

Funkcjonariusze Służby Więziennej pomogli w ujęciu osoby uczestniczącej w obrocie środkami odurzającymi

06.03.2018
Dzięki profesjonalnej postawie oraz czujności funkcjonariuszy Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Krzywańcu, funkcjonariusze Policji z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zatrzymali osobę usiłującą przemycić na teren więzienia środki odurzające, które zostały...

Rozpoczynamy realizację kolejnych kursów zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

28.02.2018
W dniu 5 marca br., rozpoczniemy w Zakładzie Karnym w Krzywańcu realizację kolejnego cyklu szkoleń w ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”,...

Aktualności

W ramach realizacji programu readaptacji społecznej "Most ku trzeźwości'' zorganizowano na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu spotkania z terapeutami i pacjentami Ośrodka dla Osób Uzależnionych SP ZOZ Nowy Dworek ze skazanymi mężczyznami uzależnionymi od środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz skazanymi kobietami uzależnionymi od alkoholu, odbywającymi kary pozbawienia wolności w oddziałach terapeutycznych tutejszej jednostki penitencjarnej

W ramach realizacji programu readaptacji społecznej ''Most ku Trzeźwości'' gościliśmy na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu grupę młodzieży uczącej się w III klasie Technikum Ekonomicznego w Zielonej Górze w zawodzie Technik Logistyk, Logistyka Służb Mundurowych

Zakład Karny w Krzywańcu gościł Panią Magdalenę Bielę oraz Panią Kazimierę Wawrzyniak z Koła Naukowego Penitencjarystyki „Ex Lege” Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem wizyty było podsumowanie współpracy w roku 2017 i opracowanie planu pracy na rok bieżący.

W dniu 9 grudnia br., w Zakładzie Karnym w Krzywańcu zakończono zbiórkę pieniędzy w ramach akcji "Szlachetna Paczka"

"Szlachetna Paczka" to ogólnopolski projekt „mądrej” pomocy rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Pomysłodawcą tej akcji jest Ks. Jacek WIOSNA Stryczek, który od 2001 roku jest również Prezesem „Stowarzyszenia Wiosna” zajmującego się realizacją „Szlachetnej Paczki” i „Akademii Przyszłości” oraz kilkudziesięciu innych projektów

Nasza Krew Nasza Ojczyzna – to Ogólnopolska Akcja Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, w której czynny udział bierze Służba Więzienna. W tym roku akcja ta organizowana jest w okresie od dnia 23 października do dnia 15 grudnia. Honorowy patronat nad akcją w Służbie Więziennej objął gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej