Miasto: Nowogród Bobrzański

Ulica: Krzywaniec

Kod pocztowy: 66-010

Email: zk_krzywaniec@sw.gov.pl

Telefon: 68 32 79 405

Fax: 68 32 76 640

Realizacja rządowego programu „Praca dla więźniów” w praktyce

05.10.2017
W dniach 4-6 października 2017r. w Zakładzie Karnym w Krzywańcu odbywa się narada instruktażowo-szkoleniowa dla funkcjonariuszy olsztyńskiego okręgu Służby Więziennej, realizujących rządowy program „Praca dla więźniów”

Nieetatowa Grupa Interwencyjno – Taktyczna Zakładu Karnego w Krzywańcu

04.10.2017
Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Krzywańcu od kilku lat systematycznie spotykają się w czasie wolnym od służby, w celu doskonalenia oraz podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie technik stosowania środków przymusu bezpośredniego, broni...

Kobiety w warunkach izolacji penitencjarnej

27.09.2017
Obecnie w całym kraju w jednostkach penitencjarnych przebywa blisko 74 tys. osób skazanych, ukaranych i tymczasowo aresztowanych. Wśród nich jest ok. 2800 kobiet. W Zakładzie Karnym w Krzywańcu aktualnie odbywa karę ponad 300 kobiet, co stanowi około 11% populacji kobiet...

Aktualności

W dniu 09.10.2017 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Krzywańcu mieli zaszczyt uczestniczyć w konferencji pn. „Służba Więzienna na rzecz społeczności lokalnej”, której organizatorem był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu oraz Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim

Tradycyjnie, jak co roku, w trzeci weekend września skazani z Zakładu Karnego w Krzywańcu uczestniczyli w największej w Polsce akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”. Tegoroczne akcja przebiegała pod hasłem „Nie ma śmieci - są surowce"

Kurs ogrodnika

14.09.2017

W Zakładzie Karnym w Krzywańcu realizowany jest cykl szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W dniach 9-10.09.2017r. w miejscowości Osiecznica koło Krosna Odrzańskiego odbyły się kolejne Zawody Wędkarskie o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu

„Kobietostan” w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej