Miasto: Kraków

Ulica: ul. Spławy 2

Kod pocztowy: 31-988

Email: zk_krakow_nowa_huta@sw.gov.pl

Telefon: (12) 643 83 00 / fax (12) 645 15 54

„W krainie Mikołaja”

W niedzielę 04.12.2016r. po raz trzeci Zakład Karny w Krakowie - Nowej Hucie wspólnie ze Stowarzyszeniem Piękne Anioły zorganizował mikołajkowy teatrzyk pt. „W krainie Mikołaja”.

Kurs aktywizacji zawodowej „POWER”

W dniu 20 października w Zakładzie Karnym w Krakowie - Nowej Hucie rozpoczął się kurs przyuczający do zawodu „Brukarz”. Kurs ten organizowany jest we współpracy z Pomorską Instytucją Gospodarki Budżetowej POMERANIA w ramach projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowany ze środków Funduszy Europejskich

Resocjalizacja przez sport

Na terenie Zakładu Karnego w Krakowie - Nowej Hucie powstało miejsce wyposażone w nowoczesne urządzenia do aktywności fizycznej dla osadzonych

Aktualności

W związku z przypadającym 20 października Międzynarodowym Dniem Mediacji oraz Tygodniem Mediacji w Zakładzie Karnym w Krakowie – Nowej Hucie podjęto różnorodne działania promujące mediację wśród osadzonych.

Zakład Karny w Krakowie Nowej Hucie zawarł porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie. Porozumienie zostało podpisane przez dyrektora Zakładu - ppłk. Jacka Mroza i dyrektora Ośrodka – Witolda Kramarza.

W ramach trwających Światowych Dni Młodzieży w dniu 29 lipca br. do Zakładu Karnego w Krakowie – Nowej Hucie zawitała lednicka grupa taneczna.

25 lipca br. gościliśmy w murach Zakładu Karnego w Krakowie – Nowej Hucie młodzież odwiedzającą Kraków z okazji rozpoczynających się Światowych Dni Młodzieży.

Skazani osadzeni w Zakładzie Karnym w Krakowie – Nowej Hucie zostali skierowani do prac porządkowych związanych z przygotowaniem Światowych Dni Młodzieży mających się odbyć w ostatnim tygodniu lipca w Krakowie.

"Bądź sobą"

11.05.2016

Spektakl pod takim tytułem przedstawiają w ramach realizacji programu resocjalizacyjnego skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Krakowie – Nowej Hucie. Przedstawienia wystawiane były poza zakładem karnym dla dzieci podkrakowskich przedszkoli.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej