Miasto: Koziegłowy

Ulica: ul. Piaskowa 7

Kod pocztowy: 62-028

Email: zk_kozieglowy@sw.gov.pl

Telefon: 61 81 11 450, 61 81 11 453

Fax: 61 81 11 455

Gram Dla Was...

10.03.2017
Resocjalizacja poprzez muzykę.

Nawrócony Łotr

09.03.2017
Organizowanie przez Służbę Więzienną oddziaływań penitencjarnych z wykorzystaniem możliwości uczestniczenia w procesie resocjalizacji podmiotów zewnętrznych, pozwala na spotkania osadzonych z osobami, które borykają się z podobnymi problemami.

Zapobiegać czy leczyć?

27.02.2017
Prowadzenie oddziaływań penitencjarnych w zakresie profilaktyki uzależnień w Zakładzie Karnym w Koziegłowach.

Aktualności

Dostrzegając zagrożenie, jakie niesie ze sobą stosowanie środków psychoaktywnych, Służba Więzienna aktywnie włącza się w edukację i profilaktykę uzależnień i przestępczości wśród młodzieży.

Z okazji święta Służby Więziennej wręczono akty nominacyjne i odznaczenia resortowe funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Koziegłowach i Aresztu Śledczego w Poznaniu.

Kolejna edycja szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

W Dniu Pamięci o ofiarach Holocaustu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Kicinie, która zgromadziła przedstawicieli władz gminy, duchowieństwa, szkół, przedstawicieli służb mundurowych, w tym Służby Więziennej oraz mieszkańców...

Aktywizacja skazanych, szkolenia zawodowe i zatrudnienie, formą przygotowania do pełnienia ról społecznych i powrotu do życia w środowisku otwartym.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej