Miasto: Koziegłowy

Ulica: ul. Piaskowa 7

Kod pocztowy: 62-028

Email: zk_kozieglowy@sw.gov.pl

Telefon: 61 81 11 450, 61 81 11 453

Fax: 61 81 11 455

Pamięć o pomordowanych w Katyniu i ofiarach Tragedii Smoleńskiej.

11.04.2017
W gminie Czerwonak uczczono pamięć pomordowanych w Katyniu...

Poznańskie Misterium z udziałem osadzonych...

10.04.2017
W dniu 8 kwietnia 2017 r. odbyło się jedno z największych widowisk pasyjnych w Europie...

Gram Dla Was...

10.03.2017
Resocjalizacja poprzez muzykę.

Aktualności

Dbałość o środowisko i nauka postaw proekologicznych poprzez aktywizowanie osadzonych do udziału w pożytecznych pracach wpisuje się w obszar oddziaływań resocjalizacyjnych.

Nawrócony Łotr

09.03.2017

Organizowanie przez Służbę Więzienną oddziaływań penitencjarnych z wykorzystaniem możliwości uczestniczenia w procesie resocjalizacji podmiotów zewnętrznych, pozwala na spotkania osadzonych z osobami, które borykają się z podobnymi problemami.

Dostrzegając zagrożenie, jakie niesie ze sobą stosowanie środków psychoaktywnych, Służba Więzienna aktywnie włącza się w edukację i profilaktykę uzależnień i przestępczości wśród młodzieży.

Prowadzenie oddziaływań penitencjarnych w zakresie profilaktyki uzależnień w Zakładzie Karnym w Koziegłowach.

Z okazji święta Służby Więziennej wręczono akty nominacyjne i odznaczenia resortowe funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Koziegłowach i Aresztu Śledczego w Poznaniu.

Kolejna edycja szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej