Miasto: Koszalin

Ulica: ul. Strefowa 17

Kod pocztowy: 75-950

Email: zk_koszalin@sw.gov.pl

Telefon: 94 347 52 00

Fax: 94 341 00 42

Z pomocą dla „Leśnego Zakątka”

27.07.2017
Podobnie jak w roku ubiegłym funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koszalinie ze skazanymi wsparli czworonożnych podopiecznych koszalińskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt „Leśny Zakątek” karmą zakupioną w wyniku przeprowadzonej w lipcu zbiórki.

Program „Praca dla Więźniów” - nowe umowy, nowe perspektywy

14.07.2017
W Zakładzie Karnym w Koszalinie odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której oficjalnie sfinalizowano zawarcie umów zatrudnienia osób pozbawionych wolności z trzema nowymi kontrahentami.

Od Nas dla Was 17 litrów krwi

12.07.2017
Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koszalinie po raz kolejny honorowo oddali krew w ramach regionalnej akcji „Mundurowy Dar Serca 2017” zainicjowanej przez działający przy jednostce klub HDK PCK „Czerwona Mila”.

Aktualności

Dnia 1 sierpnia 2017 roku, punktualnie o godzinie 17.00, czyli dokładnie 73 lata od wybuchu powstania warszawskiego pod pomnikiem generała Władysława Sikorskiego przy Skwerze Ofiar Katyńskich w Koszalinie spotkali się mieszkańcy aby oddać hołd bohaterom tamtych dni.

Możliwość podniesienia umiejętności i kwalifikacji zawodowych kursem „Zagospodarowanie terenów zielonych” współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zapewniono 12 osadzonym z Zakładu Karnego w Koszalinie.

Pokaz wielokrotnie nagradzanego i wyróżnianego filmu „Elling” zapoczątkował Filmową Akademię Integracji w ramach „Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja” w Zakładzie Karnym w Koszalinie.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koszalinie zajęli I miejsce w tegorocznych Mistrzostwach Służby Więziennej w Piłce Nożnej Okręgu Koszalińskiego.

W dniu 22 czerwca br. na terenie Zakładu Karnego w Koszalinie odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami sześciu kontrahentów zainteresowanych nawiązaniem współpracy w zakresie zatrudnienia skazanych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej