Miasto: Koszalin

Ulica: ul. Strefowa 17

Kod pocztowy: 75-950

Email: zk_koszalin@sw.gov.pl

Telefon: 94 347 52 00

Fax: 94 341 00 42

Program „Praca dla więźniów” – spotkanie z nowymi kontrahentami

22.06.2017
W dniu 22 czerwca br. na terenie Zakładu Karnego w Koszalinie odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami sześciu kontrahentów zainteresowanych nawiązaniem współpracy w zakresie zatrudnienia skazanych.

Światowy Dzień Krwiodawcy

14.06.2017
Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koszalinie systematycznie inicjują i włączają się do akcji honorowego oddawania krwi ofiarowując cząstkę siebie ratują ludzkie życie.

„Brukarze z POWER-em”

14.06.2017
Dzięki Służbie Więziennej kolejni skazani z Zakładu Karnego w Koszalinie podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe w ramach dwóch edycji kursu „Brukarza” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Aktualności

W ramach programu EKO-Życie realizowanego od 2011 r. dzięki współpracy z PGK Koszalin i Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koszalinie odbyło się kolejne porządkowanie terenów w sąsiedztwie strefy ekonomicznej.

W dniu 31 maja br. Pani Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie ppłk Wiesława Panaszewska była gościem specjalnym uroczystości wmurowania kamienia węgłowego pod budowę nowej hali produkcyjnej w firmie „Hako Techonology"

W dniu 30 maja br. na terenie Zakładu Karnego w Koszalinie odbyło się spotkanie z p. Piotrem Ćmoch właścicielem firmy PPHU „Mimar” w Białogardzie w sprawie współpracy w zakresie zatrudnienia skazanych i ewentualnej budowy hali produkcyjnej.

W dniu 23 maja br. przedstawiciele Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Koszalińskiego z udziałem delegacji kanadyjsko-amerykańskiej wizytowali Zakład Karny w Koszalinie.

Spotkanie skazanych i ich rodzin z dziećmi połączone z szeregiem atrakcji dla najmłodszych i wspólnych rodzinnych zabaw to kolejna odsłona programu „Rodzina jest najważniejsza”.

W dniu 22 maja br. w naszej jednostce gościła grupa młodzieży wraz z opiekunem z klasy o profilu Służba Więzienna z Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej