Miasto: Koronowo

Ulica: ul. Bydgoska 27

Kod pocztowy: 86-010

Email: zk_koronowo@sw.gov.pl

Telefon: (52) 382-09-00/ (52) 382-09-19

Nasze święto

15.02.2017
Na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, 8 lutego, już po raz siódmy, nasza formacja obchodziła swoje święto.

Porozumienie z Pocztą Polską

08.02.2017
7 lutego 2017 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie podpisał porozumienie dotyczące zatrudnienia przez Pocztę Polską skazanych odbywających karę w tutejszej jednostce.

Aktualności

SZLACHETNA PACZKA

09.01.2017

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA.

Delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Koronowie na czele z Dyrektorem mjr. Jerzym Żurkiem razem z przedstawicielami władz lokalnych i samorządowych oraz mieszkańcami miasta uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających odzyskanie niepodległości.

4 listopada 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie po raz pierwszy w historii placówki odbyła się uroczystość ślubowania uczniów pierwszej klasy mundurowej o profilu penitencjarnym.

Podstawą właściwego postępowania z osobą niepełnosprawną fizycznie czy psychicznie, jest znajomość sytuacji, problemów i ograniczeń takiej osoby.

19 października w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 oraz Tygodnia Mediacji w Polsce 2016 odbyło się spotkanie z dr Katarzyną Marszałek mediatorem posiadającym uprawnienia do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich.

28.09.2016 roku w Zakładzie Karnym w Koronowie odbyło się spotkanie wspólnoty Anonimowych Alkoholików z regionu kujawsko-pomorskiego.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej