Miasto: Kluczbork

Ulica: ul. Katowicka 4

Kod pocztowy: 46-200

Email: zk_kluczbork@sw.gov.pl

Telefon: 77 447 20 70

Fax: 77 417 21 70

Komunikat personalny

13.10.2017
13 października 2017 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku mjr. Kajetana Zbączyniaka.

Pierwsza pomoc przedmedyczna w zakładzie karnym

25.09.2017
Z uwagi na przypadający we wrześniu Światowy Dzień Pierwszej Pomocy w Zakładzie Karnym w Kluczborku zostały zorganizowane szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia przeprowadzono dla dla funkcjonariuszy i pracowników jednostki, jak również dla...

Promocja Służby Więziennej wśród uczniów klas mundurowych

20.09.2017
19 września br. Zakład Karny w Kluczborku gościł 16 uczniów Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku. Po raz kolejny Służba Więzienna wyszła do młodzieży. Tym razem byli to uczniowie klasy mundurowej, którzy w niedalekiej przyszłości zmierzą się z wyborem zawodu. Może...

Aktualności

W Zakładzie Karnym w Kluczborku w zrealizowano kolejne z zaplanowanych na ten rok szkoleń w ramach projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

W środę, 13 września br., grupa 7 skazanych wraz z wychowawcami, aktywnie uczestniczyła w corocznej akcji „Sprzątanie Świata”. Dzięki działaniom kadry penitencjarnej osadzeni pomogli w uprzątnięciu terenów parku miejskiego oraz zbiornika retencyjnego. Zebrano łącznie 15 worków odpadów, co dało około 1,5 tys. litrów.

W dniu obchodów 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Weterana Walk o Niepodległą RP naszą formację w Kluczborku reprezentował Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku mjr Jan Rygiel.

Kodeks karny wykonawczy w katalogu oddziaływań resocjalizacyjnych, którymi objęci są skazani, wymienia także zajęcia kulturalno - oświatowe. 29 sierpnia br. kadra penitencjarna kluczborskiej jednostki w ramach prowadzonych działań zaprosiła zespół Gajewska – Pietrzykowski Live.act z miejscowego domu kultury.

Skazani skierowani do zatrudnienia przez Zakład Karny w Kluczborku na rzecz Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku pracowali przy wydobyciu zabytkowego kamienia nagrobnego.

W Zakładzie Karnym w Kluczborku w sierpniu br. realizowane jest kolejne z zaplanowanych na ten rok szkoleń w ramach projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej