Miasto: Kluczbork

Ulica: ul. Katowicka 4

Kod pocztowy: 46-200

Email: zk_kluczbork@sw.gov.pl

Telefon: 77 447 20 70

Fax: 77 417 21 70

Uroczysta odprawa służbowa

16.02.2017
15 lutego br. w Zakładzie Karnym w Kluczborku z okazji Święta Służby Więziennej funkcjonariuszom jednostki nadano odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej" oraz wyższe stopnie służbowe.

Samochód od Służby Więziennej z Kluczborka dla hospicjum

01.02.2017
28 stycznia br. Zakład Karny w Kluczborku ponownie wsparł Hospicjum Św. Ojca Pio w Smardach. Tym razem Dyrektor mjr Grzegorz Zakowicz przekazał Prezesowi Stowarzyszenia Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio Sławomirowi Kołeckiemu kluczyki do samochodu, który przez poprzednie...

Nominacja dla funkcjonariusza Służby Więziennej z Kluczborka

13.01.2017
St. sierż. sztab. Marcin Pawlicki, który na co dzień pełni służbę w Zakładzie Karnym w Kluczborku, za całokształt działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego został nominowany do nagrody "Plaster Miodu".

Aktualności

W ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania akry pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój w Zakładzie Karnym w Kluczborku będziemy realizować 6 cykli szkoleniowych.

22 grudnia br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku odbyli trening bezstrzałowy. Realia służby nie pozwalają na intensywny trening strzelecki w dosłownym znaczeniu tego słowa. Dlatego do szkolenia funkcjonariuszy wykorzystuje się inne metody szkoleniowe.

W okresie od 21 listopada do 16 grudnia br. na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku odbyły się dwa cykle kursów zawodowych wraz z aktywizacją zawodową, które zorganizowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020.

Kampania „Biała wstążka” to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. W udział w kampanię włączyli się również funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku, którzy promowali akcję wśród kadry więziennej, jak również wśród skazanych.

8 grudnia br. Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku mjr Grzegorz Zakowicz oraz Gerard Gnacy, właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "Atardex" z siedzibą w Łowkowicach podpisali porozumienie. Współpraca pozwoli na zatrudnienie skazanego na rzecz przedsiębiorstwa.

Po raz kolejny w ciągu ostatnich kilku dni funkcjonariusze i pracownicy cywilni Zakładu Karnego w Kluczborku, a także członkowie ich rodzin dołączyli do ogólnopolskiej akcji „Nasza krew – nasza Ojczyzna”. I tym razem liczne grono osób oddało krew, która może uratować innym życie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej