Miasto: Kluczbork

Ulica: ul. Katowicka 4

Kod pocztowy: 46-200

Email: zk_kluczbork@sw.gov.pl

Telefon: 77 447 20 70

Fax: 77 417 21 70

Lekcja wychowawcza dla młodzieży z Ochotniczego Hufca Pracy

17.05.2017
16 maja br. na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku funkcjonariusze tej jednostki zorganizowali lekcję wychowawczą dla młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie.

Kadra medyczna w więzieniu

11.05.2017
12 maja przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Dzień ten przypomina wszystkim, jak ważną role pełnią osoby pracujące w tym zawodzie. Pielęgniarki tą niełatwą pracę wykonują w różnych miejscach, także w zakładach karnych.

Obchody 226 rocznicy Konstytucji 3 Maja

04.05.2017
W dniu obchodów na zaproszenie starosty spotkali się włodarze gminy i powiatu, marszałkowie województwa, przedstawiciele instytucji, jednostek samorządowych, szkół, służb mundurowych, harcerze i mieszkańcy Kluczborka. Wśród uczestników tych obchodów był również Zastępca Dyrektora...

Aktualności

26 kwietnia br. na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku funkcjonariusze gościli 25 żołnierzy z Jednostki Wojskowej w Szumiradzie.

Międzynarodowy Dzień Ziemi przypada 22 kwietnia. Z tego względu kadra penitencjarna w Zakładzie Karnym w Kluczborku 21 kwietnia br. zaangażowała skazanych w akcję sprzątania na rzecz poprawy środowiska naturalnego.

Odprawa roczna

20.04.2017

19 kwietnia br. w Zakładzie Karnym w Kluczborku odbyła się roczna odprawa służbowa. Uczestniczyli w niej: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba, Dyrektor jednostki ppłk Grzegorz Zakowicz, Zastępca Dyrektora mjr Witold Kostuś i mjr Jan Rygiel, a także kierownicy poszczególnych działów oraz funkcjonariusze.

W kwietniu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Trzeźwości. Pomimo nagłaśniania szczególnie tego dnia w mediach problemu dotyczącego nadużywania alkoholu, środków odurzających i skutków z tym związanych, kadra penitencjarna w Zakładzie Karnym w Kluczborku przez cały rok prowadzi szereg oddziaływań dotyczących profilaktyki uzależnień i oddziaływań psychokorekcyjnych.

W ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania akry pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój w Zakładzie Karnym w Kluczborku będziemy realizować 6 cykli szkoleniowych.

15 lutego br. w Zakładzie Karnym w Kluczborku z okazji Święta Służby Więziennej funkcjonariuszom jednostki nadano odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej" oraz wyższe stopnie służbowe.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej