Miasto: Kluczbork

Ulica: ul. Katowicka 4

Kod pocztowy: 46-200

Email: zk_kluczbork@sw.gov.pl

Telefon: 77 447 20 70

Fax: 77 417 21 70

Podpisanie listu intencyjnego

07.03.2018
7 marca br. odbyło się spotkanie Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku, mjr. Kajetana Zbączyniaka z Wiceprezesem firmy Athletic sp. z o.o., Wojciechem Kamińskim.

Szkolenie psów specjalnych

27.02.2018
27 lutego br. na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku odbyło się szkolenie psów specjalnych, wyszkolonych w zakresie wyszukiwania środków odurzających i substancji psychotropowych.

Współpraca z placówkami oświatowymi

13.02.2018
W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz rozpoczęciem przewidzianych na lata 2018-2019 obchodów 100. rocznicy powstania polskiego więziennictwa, Zakład Karny w Kluczborku zapoczątkował współpracę z placówkami oświatowymi...

Aktualności

Nabór do służby

07.02.2018

6 lutego br. w Zakładzie Karnym w Wołowie został przeprowadzony nabór psów do służby w Służbie Więziennej. Zakład Karny w Kluczborku zyskał nowego funkcjonariusza – owczarka niemieckiego o imieniu Nagir.

Z okazji Święta Służby Więziennej, które przypada na dzień 8 lutego, czyli w rocznicę ogłoszenia przez Marszałka Józefa Piłsudskiego dekretu z 7 lutego 1919 r. który dał początek polskiemu więziennictwu, dwóm funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Kluczborku zostaną wręczone odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

St. szer. Ewa Krokosz, psycholog Zakładu Karnego w Kluczborku, otrzymała nominację w konkursie "Człowiek Roku '2017" organizowanym przez "Nową Trybunę Opolską".

W mijającym roku w Zakładzie Karnym w Kluczborku przeprowadzono sześć kursów w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

W dniach 13-14 grudnia br. w Lizbonie odbyło się spotkanie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Uzależnień od Narkotyków (EMCDDA). Polskę reprezentował mjr Przemysław Skórzewski, zastępca kierownika działu ochrony Zakładu Karnego w Kluczborku.

Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku mjr Kajetan Zbączyniak wraz z p.o. kierownika działu penitencjarnego por. Romą Ziemiańską – Prądzyńską przekazali zebrane środki pieniężne Prezesowi Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio w Smardach Sławomirowi Kołeckiemu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej