Miasto: Kłodzko

Ulica: ul. Bohaterów Getta 16

Kod pocztowy: 57-300

Email: zk_klodzko@sw.gov.pl

Telefon: 74 865 18 00

Fax: 74 867 30 17

Więzienna Lekcja

16.01.2018
12 stycznia 2018 roku w Zakładzie Karnym w Kłodzku w ramach autorskiego projektu personelu oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych odbyło się spotkanie z uczniami

Jubileusz 20 - lecia działalności Koła Turystyki Wyindywidualizowanej „Oliwiacy”

15.12.2017
W tym roku Koło Turystyki Wyindywidualizowanej „Oliwiacy” obchodzi swoje 20 – lecie działalności

Trudy Rywalizacji

08.12.2017
25.11.2017 roku funkcjonariusz z Zakładu Karnego w Kłodzku wziął udział w XIV. Maratonie Komandosa w Lublińcu

Aktualności

2 grudnia w Zakładzie Karnym w Kłodzku odbyło się spotkanie opłatkowe

29 listopada br. w sali widowiskowej Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się charytatywny koncert zorganizowany przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i Policji. Całość dochodu ze zbiórki przeznaczona została na leczenie i rehabilitację dzieci.

28 listopada 2017 roku w ramach prelekcji związanej z realizacją autorskiego programu resocjalizacyjnego pn. Patriota, na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej gościliśmy przedstawicieli Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu

Apel do Młodych

28.11.2017

27.11.2017 roku w Zakładzie Karnym w Kłodzku w ramach autorskiego projektu personelu oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych odbyło się spotkanie z uczniami

23 listopada br. w świetlicy centralnej Zakładu Karnego w Kłodzku odbył się koncert, zorganizowany z inicjatywy zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Kłodzku ppłk Marzeny Miszkiewicz przez wychowawców ds. kulturalno – oświatowych

11 listopada 2017 roku asysta honorowa Zakładu Karnego w Kłodzku brała udział w uroczystościach związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej