Miasto: Jasło

Ulica: Warzyce 467

Kod pocztowy: 38-200

Email: zk_jaslo@sw.gov.pl

Telefon: 13 443 58 60

Fax: 13 443 58 61

Mediacja w Zakładzie Karnym w Jaśle

18.10.2017
Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej.

Kolejny partner rządowego programu ” Praca dla więźniów”

17.10.2017
Eurocash Cash & Carry Krosno będzie kolejną firmą, w której zatrudnienie odpłatne znajdą skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym w Jaśle.

Kuratorzy za więziennym murem

09.10.2017
W dniu 06.10.2017 r. na terenie Zakładu Karnego w Jaśle odbyło się seminarium szkoleniowe na temat „ Programy wolnościowe dla skazanych realizowane przez kuratorów sądowych”.

Aktualności

Sprawdzenie w praktyce jak wygląda realizacja rządowego programu „Praca dla więźniów”, zapoznanie się ze specyfiką jednostki oraz spotkanie ze skazanymi było celem wizytacji Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - Pani Marii Kurowskiej.

Kierując się tą maksymą w Zakładzie Karnym w Jaśle w dniach 7-19 września zorganizowano szereg przedsięwzięć mających na celu podniesienie wiedzy na temat ratowania ludzkiego życia oraz poszanowania siebie i innych.

„Sprzątanie Świata'' to coroczna akcja, której celem jest promowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Tegoroczna akcja we współpracy z Urzędem Gminy w Jaśle odbywała się pod hasłem: „Nie ma śmieci - są surowce.”

W ramach realizacji rządowego programu "Praca dla więźniów", 16.08.2017 roku, Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle mjr Mirosław Władyka podpisał porozumienie o zatrudnieniu z wiceprezesem zarządu firmy Severt Polska panem Andrzejem Klocem.

Obchody Święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone są na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r., stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle mjr Mirosław Władyka uczestniczył w uroczystościach rocznicowych związanych z uwolnieniem więźniów w nocy z 5 na 6 sierpnia 1943 roku, w ramach akcji „ Pensjonat „.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej