Miasto: Jasło

Ulica: Warzyce 467

Kod pocztowy: 38-200

Email: zk_jaslo@sw.gov.pl

Telefon: 13 443 58 60

Fax: 13 443 58 61

Nowe miejsca pracy dla skazanych

20.04.2017
W dniu 20.04.2017 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle spotkał się z przedstawicielami Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie – prezesem zarządu Panem Januszem Fic oraz specjalistą Panem Zbigniewem Kucharskim.

Pomogła w wypadku.

09.03.2017
W dniu 22 lutego 2017 roku nasza koleżanka, pani chor. Magdalena Bobola, na co dzień pielęgniarka Zakładu Karnego w Jaśle, jadąc z domu do służby, była świadkiem wypadku drogowego w Dębowcu.

Pływacy rywalizowali w Jaśle

20.02.2017
Po raz pierwszy w swojej historii Zakład Karny w Jaśle miał zaszczyt organizować zawody pływackie. Wcześniej tutejsza jednostka słynęła z zawodów w halową piłkę nożną.

Aktualności

Razem w Projekcie

25.04.2017

Kilkuletnia współpraca z Domem Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu, w zakresie zatrudniania naszych skazanych jako wolontariuszy-opiekunów podopiecznych przebywających w DPS, zaowocowała Projektem pn. "Wolontariat w DPS", który jest realizowany przez Konwent Zakonu Bonifratrów pod wezwaniem Św. Elżbiety, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

„Trzeźwym Okiem” to akcja profilaktyczna Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie. Ma uwrażliwić młodzież na zagrożenia związane z używaniem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, a także przestrzega przed kierowaniem pojazdami na tzw. podwójnym gazie.

W starszych klasach szkół średnich temat prawa jazdy przewija się często. Ten dokument to wyznacznik dorosłości, przydaje prestiżu w grupie. Prawo jazdy to możliwość swobodnego przemieszczania się pojazdami, to spore udogodnienie. Słowem, same pozytywy! Ale wtedy, kiedy w życiu młodego człowieka pojawia się alkohol lub narkotyki bywa, że samochód lub motocykl stają się przekleństwem i przyczynkiem do dramatu.

Rynek pracy w Europie się zmienia. Po uruchomieniu procedury BREXITu zainteresowanie i możliwości wyjazdu do pracy za granicą będą kierowane w stronę Niemiec i krajów niemieckojęzycznych.

W dniu 23.03.2017 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle spotkał się z przedstawicielami Jedlickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o.; panem Danielem Praszkiem – prokurentem przedsiębiorstwa oraz zastępcą kierownika działu panem Pawłem Krawczykiem.

Od 2011 roku dzień 1 marca jest obchodzony jako Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej