Miasto: Iława

Ulica: ul. 1 Maja 14

Kod pocztowy: 14-200

Email: zk_ilawa@sw.gov.pl

Telefon: 89 649 45 15

Fax: 89 649 27 30

IPN gości w Iławie

10.02.2017
W ramach edukacji historycznej osadzonych od 6 do 13 lutego br. w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Iławie można obejrzeć wystawę „Polska Walcząca”, która została przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej.

Aktualności

Odprawa roczna

16.02.2017

Początek roku w jednostkach penitencjarnych to czas podsumowań i analizy minionego roku. Także Zakład Karny w Iławie podczas odprawy rocznej, która się odbyła 10 lutego br. dokonał oceny działalności jednostki w roku 2016.

Ponowne przystosowanie człowieka do czynnego, samodzielnego życia w społeczeństwie, do podjęcia trudu znalezienia odpowiedniej pracy zawodowej, jak i odbudowywanie oraz umacnianie umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym,

Święta to czas, który większość spędza w gronie rodzinnym. Nie wszystkim dane jest jednak przebywać wśród swych bliskich.

Po raz trzeci już, przyszło nam w zaszczycie, być gospodarzami spotkania wigilijnego służb mundurowych naszego miasta. W dniu 22.12.2016 r. odbyła się uroczysta Wigilia zorganizowana w budynku Kasyna w Iławie.

W ramach obchodów 35. rocznicy grudnia 1981 r., w Iławie odbył się Ogólnopolski Zjazd Represjonowanych pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Paczka Dzieciom

16.01.2017

Celem wykonywania kary pozbawienia wolności jest wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw. Resocjalizacja to nie jedynie ich psychokorekcja, ale też uporządkowanie systemu wartości.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej