Miasto: Iława

Ulica: ul. 1 Maja 14

Kod pocztowy: 14-200

Email: zk_ilawa@sw.gov.pl

Telefon: (89) 649-45-15 / fax (89) 649-27-30

Aktualności

Święta to czas, który większość spędza w gronie rodzinnym. Nie wszystkim dane jest jednak przebywać wśród swych bliskich.

Po raz trzeci już, przyszło nam w zaszczycie, być gospodarzami spotkania wigilijnego służb mundurowych naszego miasta. W dniu 22.12.2016 r. odbyła się uroczysta Wigilia zorganizowana w budynku Kasyna w Iławie.

W ramach obchodów 35. rocznicy grudnia 1981 r., w Iławie odbył się Ogólnopolski Zjazd Represjonowanych pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Paczka Dzieciom

16.01.2017

Celem wykonywania kary pozbawienia wolności jest wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw. Resocjalizacja to nie jedynie ich psychokorekcja, ale też uporządkowanie systemu wartości.

Zakład Karny w Iławie stał się docelowym miejscem na drodze realizacji projektu pn.: „Obywatel wobec prawa”, zainicjowanego przez kadrę pedagogiczną Zespołu Szkół w Lubawie.

11 listopada to jedno z najważniejszych Świąt w dziejach Polaków. W 1918 roku odzyskaliśmy Niepodległość, uwolniliśmy się z rąk zaborców. W tym roku mija już 98 lat! Dbajmy o to, aby w młodych ludziach, funkcjonariuszach krzewić patriotyzm.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej