Miasto: Hrubieszów

Ulica: ul. Nowa 64

Kod pocztowy: 22-500

Email: zk_hrubieszow@sw.gov.pl

Telefon: 84 696 69 00

Fax: 84 696 33 54

Ralizacja rządowego programu "Praca dla więźniów"

14.07.2017
14 lipca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk Janusz Krotkiewicz podpisał umowę z Panem Tomaszem Czajkowskim – właścicielem firmy 3 B – Brukarstwo - Betoniarstwo – Budownictwo - w sprawie zatrudnienia odpłatnego skazanych.

JUŻ PO RAZ DZIEWIĘTNASTY...

12.07.2017
Grupa osadzonych z Zakładu Karnego w Hrubieszowie wraz z wychowawcą d/s kulturalno oświatowych w dniu 11.07.2016 r. wzięła udział w jednym z etapów XIX Ogólnopolskiego Raciborskiego Rajdu Rowerowego Dookoła Polski.

Rola psa specjalnego w Służbie Więziennej

19.06.2017
Jednym z zasadniczych zadań Służby Więziennej jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa.

Aktualności

Zgodnie z założeniami programu „Praca dla więźniów” Zakład Karny w Hrubieszowie systematycznie podnosi poziom zatrudnienia kierując osadzonych do pracy odpłatnej u kontrahentów zewnętrznych poza terenem jednostki.

11 lipca 2017 r. przedstawiciel Zakładu Karnego w Hrubieszowie mjr Paweł Różyński wziął udział w uroczystości upamiętniającej 74. Rocznicę Mordu Ludności Polskiej na Wołyniu.

W dniu 23 czerwca 2017 r. w tutejszej jednostce penitencjarnej zakończono kurs przyuczający osadzonych do zawodu brukarz. Kurs zawodowy ukończyło 10 skazanych, którzy otrzymali stosowne zaświadczenie.

W Zakładzie Karnym w Hrubieszowie realizowany jest program readaptacji społecznej kształtujący i wzmacniający kompetencje rodzicielskie pt. "Tato".

Kapituła Wyróżnienia "Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych" Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie uhonorowała tutejszą Służbę Więzienną tytułem "Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych".

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Hrubieszowie włączyli się czynnie w akcję charytatywną "Hrubieszów dla Kasi".

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej