Miasto: Hrubieszów

Ulica: ul. Nowa 64

Kod pocztowy: 22-500

Email: zk_hrubieszow@sw.gov.pl

Telefon: 84 696 69 00

Fax: 84 696 33 54

Zakład Karny w Hrubieszowie - "Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych"

15.05.2017
Kapituła Wyróżnienia "Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych" Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie uhonorowała tutejszą Służbę Więzienną tytułem "Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych".

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

03.05.2017
W dniu 3 maja na placu przy kościele Św. Mikołaja odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Zakład Karny z tablicą upamiętniającą więźniów politycznych

03.05.2017
W dniu 30 kwietnia miało miejsce odsłonięcie tablicy upamiętniającej więźniów politycznych osadzonych w okresie stanu wojennego w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie.

Aktualności

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Hrubieszowie włączyli się czynnie w akcję charytatywną "Hrubieszów dla Kasi".

Reprezentacja tutejszej jednostki uczestniczyła w dniu 28 kwietnia w organizowanym w Hrubieszowie przez Wojewódzki Urząd Pracy spotkaniu dotyczącym wykorzystywania funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

28 kwietnia 2017 roku Zakład Karny w Hrubieszowie był gospodarzem VII Mistrzostw Służby Więziennej Okręgu Lubelskiego w Wieloboju Pożarniczym.

W dniu 20.04.2017 r. funkcjonariusze tutejszej jednostki na prośbę dyrekcji Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie przeprowadzili dla młodzieży z klas pierwszych i drugich prelekcję na temat: "Współczesne zagrożenia i szkodliwość substancji psychoaktywnych - narkotyki i dopalacze" w ramach III Szkolnych Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia pod hasłem "JESTEM ZDROWY I ŚWIADOMY".

Od lat Zakład Karny w Hrubieszowie we współpracy z placówkami edukacyjnymi miasta prowadzi działalność profilaktyczno - edukacyjną młodzieży, mającą na celu zapoznanie ze specyfiką służby funkcjonariuszy oraz z metodami pracy i resocjalizacji w środowisku więziennym.

W dniu 13 kwietnia 2017 roku na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej miało miejsce tradycyjne Wielkanocne spotkanie załogi zakładu z zaproszonymi gośćmi.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej