Miasto: Hrubieszów

Ulica: ul. Nowa 64

Kod pocztowy: 22-500

Email: zk_hrubieszow@sw.gov.pl

Telefon: 84 696 69 00

Fax: 84 696 33 54

Prelekcja dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie

21.04.2017
W dniu 20.04.2017 r. funkcjonariusze tutejszej jednostki na prośbę dyrekcji Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie przeprowadzili dla młodzieży z klas pierwszych i drugich prelekcję na temat: "Współczesne zagrożenia i szkodliwość substancji psychoaktywnych - narkotyki...

Wizyta uczniów w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie

21.04.2017
Od lat Zakład Karny w Hrubieszowie we współpracy z placówkami edukacyjnymi miasta prowadzi działalność profilaktyczno - edukacyjną młodzieży, mającą na celu zapoznanie ze specyfiką służby funkcjonariuszy oraz z metodami pracy i resocjalizacji w środowisku więziennym.

Spotkanie Wielkanocne w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie

14.04.2017
W dniu 13 kwietnia 2017 roku na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej miało miejsce tradycyjne Wielkanocne spotkanie załogi zakładu z zaproszonymi gośćmi.

Aktualności

Funkcjonariusze tutejszej jednostki, będąc świadkami zdarzeń mogących mieć wpływ na zdrowie lub życie ludzkie, niezwłocznie ruszyli w celu udzielenia pomocy i wsparcia poszkodowanym, wykazując się odwagą i odpowiednimi umiejętnościami.

W dniu 17 marca 2017 roku grupa skazanych wraz z wychowawcą do spraw kulturalno - oświatowych wzięła udział w Drodze Krzyżowej w jednej z parafii na terenie miasta Hrubieszowa.

W ramach współpracy ze społeczeństwem funkcjonariusze Zakładu Karnego w Hrubieszowie podejmują szereg inicjatyw mających charakter szeroko rozumianej profilaktyki społecznej kierowanej do ludzi młodych.

Z okazji Święta Służby Więziennej funkcjonariusze Zakładu Karnego w Hrubieszowie w dniu 17 lutego podczas uroczystej odprawy otrzymali akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe i odznaczenie resortowe.

W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe – największe, najdłużej trwające, a zarazem ostatnie z polskich powstań narodowowyzwoleńczych w XIX wieku. Jak każde ważne wydarzenie w historii Polski znalazło swoje odzwierciedlenie w sztuce, w tym w malarstwie.

Święta zbliżają się wielkimi krokami. W oknach wystaw sklepowych gwiazdkowe dekoracje i towary zachęcające do świątecznych zakupów. W mediach coraz częściej pojawia się temat Wigilii, rodzinnych tradycji, bożonarodzeniowych wspomnień.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej