Miasto: Głubczyce

Ulica: ul. Kochanowskiego 3

Kod pocztowy: 48-100

Email: zk_glubczyce@sw.gov.pl

Telefon: 77 485 20 15

Fax: 77 485 97 71

Pomoc Służby Więziennej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa (video)

10.08.2017
Komendant Hufca ZHP w Głubczycach harcmistrz Ryszard Kańtocha przekazał podziękowania za dotychczas okazaną pomoc Dyrektorowi Zakładu Karnego w Głubczycach ppłk. Tomaszowi Pyrze. Okazją był apel zorganizowany 9 sierpnia br. na podsumowanie Nieobozowej Akcji Letniej...

W trosce o bezpieczeństwo (video)

31.07.2017
Dział ochrony w Zakładzie Karnym w Głubczycach liczy 62 funkcjonariuszy. Od 9 lat kieruje nim mjr Jan Kasaraba, który do dyspozycji bezpośrednio ma jednego zastępcę kierownika, inspektora ds. ochronnych, czterech dowódców zmiany i dwóch ich zastępców.

74. rocznica "krwawej niedzieli” na Wołyniu

12.07.2017
11 lipca 2017 r. w uroczystości upamiętniającej 74. Rocznicę Mordu Ludności Polskiej na Wołyniu, wziął udział Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach por. Sławomir Ptak.

Aktualności

Służba Więzienna to służba mundurowa, apolityczna, podlegająca Ministerstwu Sprawiedliwości, podzielona na 15 inspektoratów. Całą tą strukturą kieruje Dyrektor Generalny. W naszej formacji mundurowej zatrudnionych jest około 30 tysięcy osób. W samym okręgu opolskim pracuje 1600 osób. W głubczyckiej jednostce penitencjarnej zatrudnionych jest 95 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, w tym 13 funkcjonariuszek.

27 czerwca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach ppłk Tomasz Pyra na ręce Burmistrza Adama Krupy przekazał samochód marki Citroen Berlingo.

23 czerwca br. w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbyła się uroczysta akademia, podczas której obecny był Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach por. Sławomir Ptak.

11 czerwca br. funkcjonariusze i pracownicy z Zakładu Karnego w Głubczycach przyłączyli się do akcji „Światowego Dnia Krwiodawcy”, który przypada na 14 czerwca. Klub HDK i PCK w Głubczycach zorganizował akcję poboru krwi pod patronatem Grupy Muszkieterów oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zakład Karny w Głubczycach wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Głubczycach, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach oraz związkami zawodowymi tych formacji po raz drugi zorganizował wielki festyn rodzinny. 3 czerwca br. sfera strzelnicy naszej jednostki w Lesie Marysieńka stała się bajkowym rajem zabaw dla dzieci.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Głubczycach weszli w skład drużyny mundurowych podczas XI Olimpiady Bezpiecznego i Zdrowego Przedszkolaka zorganizowanej przez Publiczne Przedszkole nr 2 w Głubczycach.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej