Miasto: Głubczyce

Ulica: ul. Kochanowskiego 3

Kod pocztowy: 48-100

Email: zk_glubczyce@sw.gov.pl

Telefon: 77 485 20 15

Fax: 77 485 97 71

Obchody 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego

26.09.2017
Z udziałem zastępcy kierownika działu ochrony Zakładu Karnego w Głubczycach por. Andrzeja Krupy, 26 września br. w miejscowości Królowe odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Służba Więzienna włączyła się w pomoc Madzi

20.09.2017
Od kilku już lat kadra więzienna głubczyckiej jednostki angażuje skazanych do działań na rzecz potrzebujących osób. Jedną z takich form jest zbieranie plastikowych nakrętek. Tym razem pomagaliśmy Madzi.

Pamięć o 17 września 1939 roku

18.09.2017
15 września br. o godz. 12.00 przed Pomnikiem Sybiraków na cmentarzu komunalnym w Głubczycach mjr Mirosław Neminarz brał udział w uroczystości upamiętniającej 78. rocznicę najazdu Armii Czerwonej na wschodnie rejony naszego kraju oraz 89. rocznicę utworzenia Związku...

Aktualności

W związku z trwającą międzynarodową akcją „Sprzątanie Świata” w Zakładzie Karnym w Głubczycach realizowane były działania mające na celu propagowanie proekologicznych postaw wśród osadzonych.

Zakład Karny w Głubczycach zaangażował się w pomoc w organizacji obchodów 150-lecia Zgromadzenia Zakonu Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Głubczycach. Uroczystość ta miała miejsce 9 września br. i rozpoczęła się Mszą Świętą odprawianą przez opolskiego Biskupa Pawła Stobrawę.

W Zakładzie Karnym w Głubczycach w  sierpniu 2017 roku zakończył się 1 z 5 zaplanowanych na ten rok szkoleń w ramach projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach por. Sławomir Ptak uczestniczył w obchodach Święta Wojska Polskiego zorganizowanych przez Związek Harcerstwa Polskiego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach.

Komendant Hufca ZHP w Głubczycach harcmistrz Ryszard Kańtocha przekazał podziękowania za dotychczas okazaną pomoc Dyrektorowi Zakładu Karnego w Głubczycach ppłk. Tomaszowi Pyrze. Okazją był apel zorganizowany 9 sierpnia br. na podsumowanie Nieobozowej Akcji Letniej w Ściborzycach Małych.

Dział ochrony w Zakładzie Karnym w Głubczycach liczy 62 funkcjonariuszy. Od 9 lat kieruje nim mjr Jan Kasaraba, który do dyspozycji bezpośrednio ma jednego zastępcę kierownika, inspektora ds. ochronnych, czterech dowódców zmiany i dwóch ich zastępców.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej