Miasto: Głubczyce

Ulica: ul. Kochanowskiego 3

Kod pocztowy: 48-100

Email: zk_glubczyce@sw.gov.pl

Telefon: 77 485 20 15

Fax: 77 485 97 71

Dzień Zwycięstwa w Głubczycach

09.05.2017
8 maja br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach por. Sławomir Ptak brał udział w obchodach upamiętniających 72. rocznicę zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem.

Uroczystości rocznicowe Konstytucji 3 Maja

04.05.2017
Jak co roku, w Głubczycach odbyły sie uroczystości związane z upamiętnieniem kolejnej rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Na obchodach nie zabrakło także przedstawiciela Zakładu Karnego Głubczycach, który reprezentował Zastępca Dyrektora por. Sławomir Ptak.

W Głubczycach zwiększa się zatrudnienie skazanych

25.04.2017
24 kwietnia br. Dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach ppłk Tomasz Pyra podpisał umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych z firmą „Naprzód” Rydułtowy Spółka Z.O.O. reprezentowaną przez Lesława Pałkę.

Aktualności

Dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach ppłk Tomasz Pyra wraz z Zastępcą por. Sławomirem Ptakiem spotkali się z grupą przedszkolaków w ramach akcji "Mundurowi czytają dzieciom", którą zorganizowała Dyrektor Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Głubczycach Joanna Radecka.

12 kwietnia br. w głubczyckim zakładzie karnym odbyła się roczna odprawa służbowa z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu ppłk. Leszka Czereby, dyrektora jednostki ppłk. Tomasza Pyry i kierowników poszczególnych działów oraz funkcjonariuszy.

Corocznie 15 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Trzeźwości. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) apeluje, aby przynajmniej na ten jeden dzień zrezygnować z tradycyjnej lampki wina, małego piwa czy mocniejszego trunku. Do więzień bardzo często trafiają sprawcy przestępstw popełnionych pod wpływem alkoholu. Kadra penitencjarna podejmuje szereg oddziaływań, aby skazanych wydobyć z nałogu.

Problematyka depresji stała się tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia w 2017 roku. Pod hasłem „Depresja - porozmawiajmy o niej” w całej Polsce prowadzona jest kampania, której celem jest doprowadzenie do tego, aby więcej osób cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało. Zakład Karny w Głubczycach aktywnie włączył się w propagowanie celów kampanii.

10 kwietnia br. w głubczyckim Zespole Szkół Mechanicznych odbyło się spotkanie z partnerami w ramach ewaluacji prowadzonej przez starszych wizytatorów Kuratorium Oświaty w Opolu Annę Wachnicką i Henryka Dudę. Zakład Karny w Głubczycach, jako jednego z partnerów szkoły, reprezentował ppor. Bartłomiej Kawulok.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2017 na terenie Zakładu Karnego w Głubczycach będą realizowane kursy szkoleniowo-aktywizacyjne dla osadzonych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej